אירועים קרובים
לדוגמא 2017-07-28
לדוגמא 2017-07-28
30.07.2017
17:30
30.07.2017
17:30

 יו"ר האגודה, סיו"ר האגודה, רמ"ח הסברה ופרסום, רמ"ח מנהל ורווחה, רמ"ח תרבות וקשרי חוץ ורמ"ח מעורבות חברתית ביקשו מהנשיאות לסיים תפקידם, ולפיכך תתקיימנה בחירות לתפקידים אלה 

30.07.2017
17:30
22.08.2017
17:30
17.09.2017
17:30

עמודים

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software