ישיבת מועצה- בחירות להנהלת האגודה

10.01.2017
17:30
בניין ריימונד, חדר 106

ישיבה ראשונה  של מועצת האגודה החדשה לשנת תשע"ז.

 

על סדר היום:
 
17:55-17:30 - התכנסות
18:05-17:55- בדיקת נוכחות
18:25-18:05 - דברי ברכה מאת יו"ר ועדת הבחירות, סגן הרקטור פרופ' אייל זיסר, ודקאן הסטודנטים, פרופ' טובה מוסט 
18:40-18:25  - חלוקת תעודות הערכה לנציגים/ות היוצאים/ות
18:50-18:40 - בחירות לוועד האגודה המשמש כנשיאות המועצה (ראו דברי הסבר מטה)
19:15-18:50 - בחירות ליו"ר האגודה
20:00-19:15 - בחירות לשאר חברי הנהלת האגודה -סיו"ר האגודה וראשי המחלקות (ראו דברי הסבר מטה)
 
אירועים נוספים

ח"כ יאיר לפיד מגיע לאוניברסיטת תל אביב ויערוך פגישה עם סטודנטים, ביום ראשון (19.11.17)

19.11.2017

النقابّة الطُلابّية تفتتح معكم السنة الدراسية بعرض ستاند اب كوميدي جديد طازة طالع من ر

20.11.2017
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software