ישיבת מועצה

17.09.2017
17:30
19:30
אוניברסיטת תל אביב
אירועים נוספים

النقابّة الطُلابّية تفتتح معكم السنة الدراسية بعرض ستاند اب كوميدي جديد طازة طالع من ر

20.11.2017

ביום רביעי, ה-22 בנובמבר 2017, תתקיים ישיבת המועצה הבאה בבניי

22.11.2017
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software