רוק בצהריים -חשש אמיתי

11.01.2017
11:45
12:15
מדעים מדוייקים.

להקת  חשש אמיתי באים להרעיד את הפקולטה למדעים מדוייקים!!!

אירועים נוספים

 יו"ר האגודה, סיו"ר האגודה, רמ"ח הסברה ופרסום, רמ"ח מנהל ורווחה, רמ"ח תרבות וקשרי חוץ

30.07.2017
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software