בחירות

נציגים תשע"ז
תוצאות הבחירות
שימו לב: בחירות חוזרות יתקיימו ביום שני 9.1.17. הגשת מועמדויות תיעשה ע"י חתימה על טופס מועמדות אצל מזכירות האגודה עד יום שלישי ה3.1.17 בשעה 12:00. גם מי שהתמודד בסיבוב הראשון ומעוניין להתמודד מחדש, נדרש להגיש מועמדות
מצעי המועמדים
קבלו את ההבטחות של הנציגים
רשימת מועמדים סופית
הכירו את השמות החמים של המועמדים
כללי התנהגות בתעמולת הבחירות וביום הבחירות
עשה ואל תעשה בבואך לבחור
אזורי בחירה סופיים
עיון בספר הבוחרים והגשת מועמדות לנציגות החוגים השונים יתקיימו מיום ג' 29/11/16 עד יום ב' 12/12/16, בימים א'-ה' בשעות 17:00 – 9:00 במרכז השירות של האגודה בבניין מיטשל. בדיקת זכות הצבעה אפשרית גם דרך "מידע אישי לתלמיד".מועמדים שמעוניינים שתמונתם תופיע על מסכי ההצבעה ביום הבחירות מתבקשים להעביר תמונת פרופיל שלהם למייל: election@student.co.il עד יום ב' 12/12/16. ערעור על ספר הבוחרים ניתן להגיש עד 12/12/16. ערעורים יש להגיש בכתב ליו"ר ועדת הבחירות, פרופ' אייל זיסר, לכתובת המייל: zisser@post.tau.ac.il
פרוטוקולים
פרוטוקולים לשנת תשע"ז.
נהלי הבחירות
שימו לב: סטודנט רשאי להצביע למועמד(ים) באיזור בחירה אחד בלבד מתוך איזורי הבחירה אליהם הוא משתייך..
לוח זמנים
הבחירות למועצה לשנת תשע"ז יוצאות לדרך! הגשת מועמדות מתבצעת בבניין מיטשל בין התאריכים: 29.11-19.12.16. ימים א'-ה' בין השעות: 09:00-17:00
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software