בחירות

נציגים תשע"ז
תוצאות הבחירות
שימו לב: בחירות חוזרות יתקיימו ביום שני 9.1.17. הגשת מועמדויות תיעשה ע"י חתימה על טופס מועמדות אצל מזכירות האגודה עד יום שלישי ה3.1.17 בשעה 12:00. גם מי שהתמודד בסיבוב הראשון ומעוניין להתמודד מחדש, נדרש להגיש מועמדות
מצעי המועמדים
קבלו את ההבטחות של הנציגים
רשימת מועמדים סופית
הכירו את השמות החמים של המועמדים
כללי התנהגות בתעמולת הבחירות וביום הבחירות
עשה ואל תעשה בבואך לבחור
אזורי בחירה תשע"ח
פרטים על מיקומי הקלפיות לשנת תשע"ח
פרוטוקולים
פרוטוקולים לשנת תשע"ח
נהלי הבחירות
שימו לב: סטודנט רשאי להצביע למועמד(ים) באיזור בחירה אחד בלבד מתוך איזורי הבחירה אליהם הוא משתייך..
לוח זמנים
הבחירות למועצה לשנת תשע"ח יוצאות לדרך! הגשת מועמדויות במרכז השירות בבניין מיטשל תחל ב-19.11 ותסתיים ב-4.12
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software