בחירות

נציגים תשע"ז
תוצאות הבחירות
כאן יתפרסמו תוצאות הבחירות לשנת תשע"ח
מצעי המועמדים
קבלו את ההבטחות של הנציגים
רשימת מועמדים סופית
הכירו את השמות החמים של המועמדים לשנת הלימודים תשע"ח
כללי התנהגות בתעמולת הבחירות וביום הבחירות
עשה ואל תעשה בבואך לבחור
אזורי בחירה תשע"ח
פרטים על מיקומי הקלפיות לשנת תשע"ח
פרוטוקולים
פרוטוקולים לשנת תשע"ח
נהלי הבחירות
שימו לב: סטודנט רשאי להצביע למועמד(ים) באיזור בחירה אחד בלבד מתוך איזורי הבחירה אליהם הוא משתייך..
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software