הטרדה מגדרית

 

הטרדה מינית כוללת בתוכה גם הטרדות והתנכלויות על רקע זהות מגדרית ונטייה מינית, ויכולה לבוא מכל אדם, בין אם גבר, אישה, או בעלי זהות מגדרית אחרת, וכן מאנשים מכל הקשת של הנטיות המיניות.

הטרדות על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית יכולות להתבטא באופנים רבים, כגון לצחוק או להשפיל מישהו שנמשך לבני אותו מין, למשל ע"י זלזול בנשיותה או גבריותו של אותו אדם בשל נטייתו המינית. או להציע "לתקן" אדם כזה ע"י מגע מיני סטרייטי, ולנסות ללחוץ עליו לקבל את ההצעה.

הטלה בספק של הנטייה המינית של אדם והשוואתה למחלה או סטייה הנה גם סוג של הטרדה.

חדירה לפרטיות של אדם עקב זהותו המגדרית גם היא סוג של הטרדה. אנשים בעלי זהות מגדרית שאינה בהתאמה למגדר שניתן להם ע"י החברה, כגון ג'נדרקווירים, חסרי מגדר, וטרנסג'נדרים, נאלצים לעיתים קרובות להתמודד עם שאלות חודרניות ומשפילות על מיניותם וגופם.

 

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software