זכויות וחובות

שחור על גבי לבן, כל החובות והזכויות שלנו כסטודנטים נבחנים, שחשוב לכם להכיר. ושיהיה לכולנו המון בהצלחה!

 

 

זכויות הסטודנטים:

 • שאלון לדוגמה

על כל מרצה לפרסם מבחן לדוגמא או שאלות לדוגמא בפורמט הבחינה על מנת להכין אתכם לבחינה עצמה.

 • נוכחות מרצה

על המרצה או מי מטעמו להיות נוכח בחדרי הבחינה או בקרבתם עד לסיום הבחינה. זאת על מנת שיוכל להיכנס לכיתה ולתת מענה לשאלות או לחילופין להמתין מחוץ לחדרי המבחן ולקבל בצורה מסודרת שאלות בכתב של סטודנטים שיגיעו אליו על ידי הבוחנים.

 • מועד מיוחד

זכאים למועד מיוחד:

 • סטודנט ששירת במילואים מעל 21 ימים במהלך הסמסטר
 • סטודנט שלא נוכח בבחינה עקב שירות מילואים. 
 • סטודנט אשר היה בשירות מילואים פעיל של 7-20 ימים ותאריך הבחינה חל בתוך 7 ימים מיום שחרורו
 • תקנה חדשה: סטודנט אשר היה בשירות מילואים פעיל במשך 4-6 ימים רצופים והמבחן נערך בטווח של 48 שעות מיום סיום השירות.
 • סטודנטית שילדה או בשמירת היריון והבחינה נערכה תוך 3 שבועות ממועד הלידה.
 • סטודנט שמרצה/ממלא מקום בקיא בחומר לא היה נוכח בעת הבחינה.
 • סטודנט שקיבל אישור להבחן במועד מיוחד מועדת ההוראה החוגית/פקולטטית.
 • סטודנט אשר היה חולה ביום הבחינה ויציג אישור רפואי של שלושה ימים ומעלה שלא ניתן בדיעבד. אישור מחלה מקנה מועד מיוחד רק באישור ועדת הוראה.
 • סטודנט שנקבעו לו שני מבחנים חופפים בקורסי חובה. חפיפה לעניין זה, כאשר שני מבחנים נערכים בהפרש שקטן מעשרים וארבע שעות

 איך מגישים בקשה למועד מיוחד?

חשוב לציין שאת הבקשה יכול להגיש כל אחד, גם אם הבקשה שלכם לא נובעת מזכות מובנית בתקנון.

כמו כן, חשוב להגיד שמועד מיוחד יאושר רק למי שלא כתב את אחת משתי הבחינות הראשונות (אין מקרים בהם מאשרים מועד מיוחד לסטודנט שניגש הן למועד א' והן למועד ב' באותו הסמסטר(.

את הבקשה יש להגיש למזכירות החוג תוך נימוק מפורט וצירוף האישורים המתאימים. הבקשה מיועדת לוועדת ההוראה שתדון בנושא. היא זאת שתחזיר תשובה בנידון. כדאי לשאול במזכירות תוך כמה זמן צפויה תשובה, אך הדבר אמור לקחת לא יותר מ-3 שבועות.

 • בדיקת הבחינה

על הבודק לציין בקצרה את סיבת הורדת הנקודות או לפרסם פתרון לבחינה.

 • ציונים

ציוני בחינה ימסרו למזכירות החוג תוך שבועיים ממועד הבחינה. ישנם קורסים שבהם פקולטות שונות קבלו אישור להגיש ציונים כעבור שלושה שבועות. מדובר בקורסים בודדים העונים לקריטריונים שנקבעו ע"י הגורמים הרלוונטים באוניברסיטה (כמות סטודנטים, מבחן פתוח וכיוצ"ב). אם תרצו לבדוק את המדיניות הנהוגה בקורס מסוים תוכלו לפנות למזכירות החוג שלכם. 

בבחינות 'אמריקאיות' הציונים ימסרו למזכירות החוג תוך שבוע ממועד הבחינה. (מלבד הפקולטה למדעי החיים, בה יימסרו הציונים עד 10 ימים ממועד הבחינה).

* במידה וציון מועד א' יתקבל פחות משישה ימים לפני מועד ב', הסטודנט יהיה זכאי למועד מיוחד וזאת בתנאי שלא ניגש למועד ב'.

ציוני עבודות צריכים להימסר תוך שלושה שבועות ממועד הגשת העבודה שנקבע. למעט עבודות בעלות היקף נרחב יותר כגון עבודות סמנריוניות. ציונים עבור עבודות אלו יוחזרו תוך שלושה חודשים ממועד ההגשה.

 • מועדי א' וב'

מתכונת הבחינה בשני המועדים צריכה להיות זהה. שני המועדים מוגשים יחדיו על ידי המרצה למזכירות החוג

כל סטודנט רשאי לערער על בחינה במזכירות החוג בתנאי שצפה במחברת הבחינה טרם הערעור. סטודנט רשאי להגיש ערעור עד חמישה ימים מיום פרסום הציון (במידה והסריקה לא זמינה בטווח זמן סביר, תינתן הארכה לנושא).

טווח הזמן שבו הערעור צריך לחזור עם תשובה מהמרצה- כדין החזרת ציונים (אותם הטווחים). 

 • חשיפת בחינות

הצפייה במחברת הבחינה נעשית דרך 'מידע אישי לתלמיד', בזכות מאבק של אגודת הסטודנטים מלפני שנתיים סריקת המחברות מתבצעת בחינם.

במקרה שמדובר בבחינה חסויהסטודנטים שמעוניינים לערער יוכלו לעיין גם בשאלון הבחינה וגם בתשובות אותן סימנו. חשיפת הבחינות תתקיים תחת השגחה ולא תהיה אפשרות להעתיק את הבחינה, לצלמה או להוציאה מחדר חשיפת הבחינות.

כל פקולטה תקבע הסדרים בהקשר למקום העיון בבחינות ולמועדי העיון בהן. מועד החשיפה צריך להיות מפורסם מראש לסטודנטים.

מועד החשיפה חייב להיות מפורסם מראש לסטודנטים. שימו לב שייתכן וייקבע רק מועד אחד לצורך החשיפה.

חובות הסטודנטים:

 • כרטיס נבחן

חובה להגיע למבחן עם תעודה מזהה. יש להביא כרטיס סטודנט או תעודה מזהה אחרת (רישיון, תעודת זהות). שימו לב שכרטיס מועדון טאו, תעודת הסטודנט המשולבת עם כרטיס האשראי יכולה לשמש אתכם לצורך הזדהות אך לא ניתן להשאירה לבוחנים למשך הבחינה.

 • התנהגות בזמן בחינה

על כל המכשירים האלקטרוניים להיות כבויים ורחוקים מהישג ידו של הסטודנט, סטודנט שייתפס מחזיק טלפון סלולארי בשעת בחינה עשוי להיות מורשע בעבירה של הפרת הוראות בבחינה. העונש המקובל על הפרת הוראות: פסילת הבחינה ו/או קנס כספי והרחקה על תנאי מן האוניברסיטה

חשוב!  אם יוכח כי הייתה כוונה לשימוש בטלפון על מנת להעתיק בבחינה הסטודנט יורשע בעבירה של הונאה בבחינה.

 • עבודות/ מבחני בית: 

בחלק מהקורסים מתבקשים הסטודנטים להגיש עבודות סיכום קורס או להבחן במבחן בית. בשני המקרים הללו, , על המרצה להעביר ציונים למזכירות החוג לאחר שלושה שבועות ממועד הגשת העבודה. בעת בדיקת העבודה, על המתרגל/מרצה לציין את סיבת הורדת הנקודות.

לערעור ניתן יהיה לפנות לאיש הסגל שבדק את העבודה או אחראי על הקורס.

לכל שאלה ולקבלת פרטים נוספים פנו למחלקה האקדמית- acad@student.co.il036407648

 

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software