פרויקט "משפחות אומנה לגורי נחייה" - מלגה חדשה!

מלגה חדשה מטעם פרויקט "משפחות אומנה לגורי נחייה"

 

 

 

המרכז הישראלי לכלבי נחייה לעיוורים:

פרויקט "משפחות אומנות לגורי נחיה" הוא נדבך חשוב בגידולו ואימונו של כלב הנחיה. הוכח

בכל העולם שגורים שגדלים בבתים פרטיים או בדירות יהיו כלבי נחיה טובים יותר כשיתבגרו.

הליך האומנה בבית הסטודנט נמשך כשנה.

 

תפקיד הסטודנט המאמץ:

תפקידיו העיקריים של הסטודנט המאמץ הם חינוך הגור לחיים בבית מגורים וחשיפתו לחיי היומיום ברחוב. העיוור וכלבו עתידים לחיות כצמד -  כיחידה אחת. הכלב, בהגיעו ליעדו, הוא חלק בלתי נפרד מחיי העיוור בביתו, בעבודתו, במסעדה, באולמי קונצרטים וכו'. לכן החינוך הראשוני בבית האומנה חשוב מאוד. הגור הקטן מתרגל להיות בבית המשפחה ולומד מה מותר (ובעיקר מה אסור) לו לעשות בבית.

זוהי תקופה קשה מאוד ובעיקר שלושת החודשים הראשונים. הגור יצטרך ללמוד לעשות את צרכיו בחוץ, ועד שיתחנך לניקיון, גידולו כרוך בהרבה שטיפות רצפה.

בקמפוס:

 הגורים מתלווים אל הסטודנטים לאוניברסיטה ולשגרת היום, וכך נחשף הגור לאורח החיים שיקיים עם בעליו העתידי. כמובן שהכניסה לשטח האוניברסיטה עם כלב נחייה באימון מותרת על פי חוק ומוסדרת מול האוניברסיטה.

 

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות רואה בפרויקט זה כפרויקט בעל חשיבות עליונה, לכן כל סטודנט שיקבל לידיו כלב בשנת הלימודים תשע"ז, יוכל להגיש בקשה לקבלת המלגה. את קורות החיים והאישורים על אימוץ הכלב יש לשלוח לכתובת chevrati@student.co.il

 

סכום המלגה – 500 שקלים

 

* הרישום למלגה והגשת קורות החיים יתבצעו רק לאחר קבלת הגור לידי הסטודנט.

* קבלת המלגה מותנית במינימום של שלושה חודשי אומנה במהלך שנת תשע"ז.

 

 

 

 

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software