נתונים על הטרדה מינית באקדמיה

 
 

• מתוך סקר הסטודנט שנערך ע"י התאחדות הסטודנטים הארצית בשנת 2011:

 • 2% מהמשיבים ענו כי הוטרדו מינית במהלך הלימודים, כאשר נשאלו במפורשות "האם הוטרדת מינית".
 • מתוכם רק 13% הגישו תלונה.
 • מתוך אלו שהגישו תלונה 75% לא היו מרוצים מהטיפול בה.
מתוך סקר הסטודנט של שנת 2012:
 
 • 2% מהמשיבים ענו כי הוטרדו מינית במהלך הלימודים.
 • מתוכם רק 13% הגישו תלונה.
 • מתוך אלו שהגישו תלונה 58% לא היו מרוצים מהטיפול בה.
 • 7% מהמשיבים ענו כי נחשפו להערות מבזות ביחס למיניותם.
 • באוניברסיטת תל אביב 53% מהמשיבים ענו שאינם יודעים אל מי ניתן לפנות במקרה של הטרדה מינית.
מתוך סקר של התאחדות הסטודנטים משנת 2013 שעסק ספציפית בהטרדות מיניות:
 
 • 18% מהמשיבים ענו שהוטרדו מינית, כאשר השאלות כללו תיאור של הטרדה כפי שהיא מוגדרת בחוק ולא את המונח "הטרדה מינית".
 • 4% הוטרדו ע"י מרצה, 1.5% ע"י מתרגל ו-16% ע"י סטודנט. (הסקר כלל את האפשרות של מספר הטרדות מגורמים שונים ולכן הסכום אינו 18%)
 • רק 5% מאלו שהוטרדו הגישו תלונה.
 • 83% מהמשיבים ענו שאינם יודעים מי הממונה על טיפול בהטרדות מיניות במוסד.
 
 
 
 
 
 
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software