top of page

קמפוס ירוק - קיימות

היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן מבלי לפגוע ביכולת של הדורות הבאים לעשות זאת. 
אנו רואים בקמפוס מרחב להתנהלות בת קיימא, ושואפים לשפר את רווחתינו הסטודנטים והסטודנטיות בתחומו, תוך שימת דגש על נושאים שונים באיכות הסביבה ואחראיות חברתית ביניהם; מחזור, חקלאות עירונית, מניעת בזבוז ופסולת, צרכנות בת קיימא וכו'.

5.png

קחו איתנו חלק במהלך אל עבר קמפוס ירוק יותר! 

יש לכם/ן רעיונות לאיך להפוך את הקמפוס לירוק יותר כתבו לנו:

תודה! נהיה בקשר

קמפוס ירוק אגודת הסטודנטים אוניברסיטת תל אביב
bottom of page