קול קורא לסטודנטים ולסטודנטיות להגשת מועמדות לתפקידים בדירקטוריון של חברת הבת של האגודה- נ.כ.ס

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות מודיעה על התפנותם של שני מקומות המיועדים לסטודנטים וסטודנטיות בדירקטוריון של חברת הבת נ.כ.ס. להלן נוהל הגשת מועמדות:

1. בחברת הבת נ.כ.ס. מתפנים 2 מקומות בדירקטוריון המיועדים לסטודנטים וסטודנטיות. שני

הדירקטורים ייכנסו לתפקידם באוקטובר 2020. תקופת המינוי היא לשנתיים.

מועמדות לתפקיד דירקטור יכול להגיש כל סטודנט החבר באגודה. על פי תקנון החברה,

לפחות אחד משני הסטודנטים חייב להיות נציג במועצת אגודת הסטודנטים בעת בחירתו,

וכמו כן לפחות אחד משני הסטודנטים חייב להיות בעת בחירתו סטודנט באחד או יותר

מהחוגים הבאים: חשבונאות, כלכלה, משפטים, ניהול, מנהל עסקים ומדיניות ציבורית.

 

2. הקריטריונים לבחירה: פעילות סטודנטיאלית (בהתאם להחלטת מועצת האגודה, גם חונכות

במסגרת פרוייקט פר"ח נחשבת לפעילות סטודנטיאלית), השכלה רלבנטית, ניסיון מקצועי,

אישיות, פנאי להשקיע בתפקיד.

 

3. מובהר בזאת כי החברות בדירקטוריון הינה פעילות התנדבותית, אשר לא משולם בגינה

שכר כלשהו.

 

4. קורות חיים ניתן להגיש עד ליום 30.9.30 למייל: mazkirut@student.co.il יש לציין כי

מדובר בהגשת מועמדות לדירקטוריון חברת נ.כ.ס.

 

5. הוועדה למינוי דירקטורים אינה מתחייבת לזמן לראיון כל מי שיגיש מועמדות, והיא שומרת

לעצמה את הזכות לערוך מיון מוקדם של קורות החיים שיוגשו.

 

6. לשאלות, בירורים וקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות למבקר אגודת הסטודנטים, עו"ד גיא הדר,

במייל: mevaker@student.co.il