אודותינו

חזון האגודה

חזון אגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב מובילה את תחומי המעורבות החברתית, היזמות והמנהיגות הסטודנטיאלית בישראל, ואחראית על ייצוג הסטודנטים, שמירת זכויותיהם וקידום האינטרסים הסטודנטיאליים בקמפוס ומחוצה לו.

האגודה פועלת למען רווחת הסטודנטים ומספקת מגוון רחב ומתחדש של שירותים אקדמיים, חברתיים, תרבותיים וכלכליים.

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב עומדת איתן על עקרון שוויון ההזדמנויות ושואפת למיצוב ציבור הסטודנטים כציבור משפיע ומעורב בחברה הישראלית.


ערכי אגודת הסטודנטים

מתוקף ייעודה, אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב מציבה את הסטודנט במרכז ופועלת לאור הערכים הבאים:

שירות איכותי- עדכני, רלוונטי, מגוון

אקטיביזם סטודנטיאלי ומעורבות חברתית

שיתוף, שקיפות ואמינות

מחויבות ואכפתיות

אין פריטים להצגה