אודותינו

תכנון שנתי

תכנית העבודה לשנת תשפ"א (2020/2021)

תכנית העבודה מפרטת את המטרות והיעדים של המחלקות ויחידות הבנות של אגודת הסטודנטים והסטודנטיות.

היעדים מדידים ובעלי תאריכי ביצוע מדוייקים, על מנת שתהייה אפשרות לבקר את התקדמות הביצוע של האגודה מול התכנון השנתי.

תכנית העבודה מכילה מספר נושאים שמהווים מטרות על-מחלקתיות שהאגודה תתעסק בהם במהלך השנה.

תקציב האגודה:

מטרת עבודת המטה שקופה ופתוחה לקהל כדי ליצור דיון מעמיק, אמיתי, שקוף וציבורי בנושא התקציב, והגשת הצעת תקציב שתהיה מקובלת על כמה שיותר אנשים בישיבת המועצה של האגודה.

להלן תקציב תש"ף שאושר בישיבת מועצת האגודה הפתוחה לקהל הרחב.

תקציב האגודה לשנת תשפ"א

רשימת התקנים באגודה לשנת תשפ"א

ביאורי תקציב שנת תשפ"א

תכנית עבודה: המחלקה האקדמית

תכנית עבודה: מחלקת רווחה ומעונות

תכנית עבודה: מחלקת מעורבות חברתית

תכנית עבודה: מחלקת הסברה ופרסום

תכנית עבודה: יחידת התפעול

תכנית עבודה: מחלקת תרבות, ספורט וקשרי חוץ

אין פריטים להצגה