מי אנחנו ?

תכנון האגודה השנתי

תכנית העבודה לשנת תשפ"ד

תכנית העבודה מפרטת את המטרות והיעדים של המחלקות ויחידות הבנות של אגודת הסטודנטים והסטודנטיות.

היעדים מדידים ובעלי תאריכי ביצוע מדויקים, על מנת שתהייה אפשרות לבקר את התקדמות הביצוע של האגודה מול התכנון השנתי.

תכנית העבודה מכילה מספר נושאים שמהווים מטרות על-מחלקתיות שהאגודה תתעסק בהם במהלך השנה.

תקציב האגודה:

מטרת עבודת המטה שקופה ופתוחה לקהל כדי ליצור דיון מעמיק, אמיתי, שקוף וציבורי בנושא התקציב, והגשת הצעת תקציב שתהיה מקובלת על כמה שיותר אנשים בישיבת המועצה של האגודה.

 

להלן תקציב תשפ''ג שאושר בישיבת מועצת האגודה הפתוחה לקהל הרחב.

    •       תקציב האגודה לשנת תשפ"ד

        רשימת תקנים תשפ"ד

        ביאורי תקציב שנת תשפ"ד

 

אין פריטים להצגה