אודותינו

הטרדות מיניות

 

יש לכן ולכם למי לפנות

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות ואוניברסיטת תל אביב יוצאות בקול ברור ותקיף נגד הטרדות מיניות מכל סוג, בקמפוס ומחוצה לו. בתקופה האחרונה אנחנו פועלים על מנת לגבש תקנון חדש וברור למניעת הטרדות מיניות ברחבי הקמפוס.

מהי הטרדה מינית?

אקט בעל אופי מיני שבו אחד הצדדים אינו מסכים לו, כגון חיזורים מיניים בלתי רצויים וכל התנהגות מילולית או פיזית בעלת אופי מיני. כשמדברים על הטרדות מיניות, פעמים רבות מדברים על "תחום אפור". השאלה 'מה ההבדל בין חיזור לגיטימי להטרדה לא לגיטימית?' יכולה להיתפס כשאלה אישית, אך לאור הצורך בהגדרות ברורות -  נמנה מספר צורות התנהגות אסורות אשר נחשבות להטרדה מינית:

א) סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.

ב) מעשה מגונה= מוגדר כמעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. הוא יכול להיות כל מגע גופני הנושא אופי מיני הנעשה ללא הסכמה, וכן חשיפת איברים אינטימיים בפני אדם אחר או מציצנות. שני התנאים הנדרשים הם מעשה מבזה או מעשה בכפייה וכן שיהיו בעלי אופי מיני.

ג) התייחסות מינית חוזרת המופנית לאדם ומתמקדת במיניותו כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות. כאן חשוב לציין כי אם מדובר ביחסי מרות, ההסכמה או אי ההסכמה אינן רלוונטיות, כיוון שביחסי מרות אין צורך להראות אי הסכמה. (יחסי מרות הם מצב בו לאדם אחד יש סמכות או השפעה על אדם אחר. לדוגמא מעביד-עובד, מרצה-סטודנט).

ד) הצעות מיניות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד/ה כי הוא אינו מעוניין בהצעות האמורות. כדי לקבוע כי מדובר בהצעות חוזרות, יש צורך בבדיקה האם ההצעה היא בעלת אופי מיני והאם ההצעה חוזרת על עצמה. גם כאן אם מדובר במעשים שנעשו במסגרת יחסי מרות, אין צורך להראות אי הסכמה, אך אם מדובר ביחסים שאינם יחסי מרות- יש להסכמה משקל.

ה) ביזוי או השפלה ביחס למינו, מיניותו או נטייתו המינית של אדם. אותו אדם שמופנה כלפיו יחס שכזה אינו נדרש להראות שהדבר מפריע לו. כאשר אנו בוחנים מקרה שעלול להתפרש כביזוי או השפלה ביחס למין, עלינו לשאול האם ההתייחסות אכן קשורה למינו, מיניותו או נטייתו המינית של האדם. האם היא מבזה או משפילה אותו, והאם נאמרה בפניו או שלא בפניו.

מניעת הטרדה מינית באקדמיה

באקדמיה נתונים גברים ונשים להטרדות על רקע מגדרם, העדפותיהם המיניות או נטייתם המינית. אנו באגודת הסטודנטים רואים חשיבות רבה ביצירת אווירת לימודים בטוחה ונעימה לכלל הסטודנטים, ללא חשש להטרדות מצד סטודנטים או גורמים אחרים באקדמיה. על כולנו כסטודנטים, וכשותפים בחברה, לדאוג לשמור על חברה נטולת הטרדות בכלל, והטרדות מיניות בפרט, בכל מישורי החיים, באקדמיה ומחוצה לה.

לכן, אם הוטרדת, או הבחנת שמישהו אחר חווה הטרדה מינית, אנא פנה לקבלת סיוע באחת מן הדרכים הבאות:

מרכז הסיוע הארצי לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית: טלפון לנשים – 1202 | טלפון לגברים: 1203 http://www.1202.org.il/

באוניברסיטה ישנה נציבה מרכזת למניעת הטרדה מינית, פרופ' תמר ברוש טלפון: 03-6407875 | דוא"ל: wesayno@tauex.tau.ac.il.

נוסף על כך קיימת נציבה למניעת הטרדה מינית- ד''ר נעמה שפטלוביץ טלפון: 073-3802075 | דוא"ל: wesayno@tauex.tau.ac.il.

אין פריטים להצגה