מי אנחנו ?

פרוטוקולים לישיבות המועצה

מועצת האגודה מורכבת מ-75 הנציגים והנציגות שנבחרות על ידי חברי האגודה בחוגים השונים אחת לשנה. המועצה היא הרשות העליונה באגודה והחלטות המועצה מחייבות את כל מוסדות האגודה ובעלי התפקידים בה. המועצה מתכנסת אחת לחודש בישיבות הפתוחות לחברי האגודה.

שנת 2023
   
·         לפרוטוקול ישיבת המועצה 9.10.2023     
      ·         
לפרוטוקול ישיבת המועצה 20.9.2023
     
        ·     לפרוטוקול ישיבת המועצה 22.8.2023

      ·       לפרוטוקול ישיבת המועצה 31.7.2023

·         לפרוטוקול ישיבת המועצה 20.6.2023

·         לפרוטוקול ישיבת המועצה 30.5.2023

·         לפרוטוקול ישיבת המועצה 22.5.2023

·         לפרוטוקול ישיבת המועצה 19.4.2023

·         לפרוטוקול ישיבת המועצה 13.3.2023

·         לפרוטוקול ישיבת המועצה 28.2.2023

·         לפרוטוקול ישיבת המועצה 2.1.2023

 

שנת 2022

·        לפרוטוקול ישיבת המועצה 4.12.2022

·       לפרוטוקול ישיבת המועצה 14.11.2022

·        לפרוטוקול ישיבת המועצה 19.10.2022

·       לפרוטוקול ישיבת המועצה21.9.2022

·          לפרוטוקול ישיבת המועצה 30.8.2022

·          לפרוטוקול ישיבת המועצה 31.7.2022

·           לפרוטוקול ישיבת המועצה 7.6.2022

·            לפרוטוקול ישיבת המועצה 16.5.2022

·            לפרוטוקול ישיבת המועצה 4.4.2022

·            לפרוטוקול ישיבת המועצה 9.3.2022

·            לפרוטוקול ישיבת המועצה 16.2.2022

 

·            לפרוטוקול ישיבת המועצה 9.1.2022

   

 

שנת 2021

    •        לפרוטוקול ישיבת המועצה 21.12.2021

    •        לפרוטוקול ישיבת המועצה 15.11.2021

    •        לפרוטוקול ישיבת המועצה 17.10.2021

    •        לפרוטוקול ישיבת המועצה 29.09.2021

    •        לפרוטוקול ישיבת המועצה 29.08.2021

    •        לפרוטוקול ישיבת המועצה 27.07.2021

    •        לפרוטוקול ישיבת המועצה 14.06.2021

    •        לפרוטוקול ישיבת המועצה 26.05.2021

    •        לפרוטוקול ישיבת המועצה 20.04.2021

    •        לפרוטוקול ישיבת המועצה 17.03.2021

    •        לפרוטוקול ישיבת המועצה 28.02.2021

    •        לפרוטוקול ישיבת המועצה 11.01.2021

 

 
 

אין פריטים להצגה