אודותינו

מועצת האגודה

נציגים
מועצת אגודת הסטודנטים מורכבת מ-75 נציגי חוגים שנבחרים אחת לשנה ע"י 30,000 סטודנטים. ניתן לפנות לנציגי החוגים בתלונות, רעיונות ויוזמות בתחום חוג הלימוד שלכם. אתם מוזמנים להכיר את הנציגים החדשים שלכם.
 
שנת 2021
שנת 2020
 
שנת 2019
 
שנת 2018
 
שנת 2017
 
 
 

אין פריטים להצגה