ישיבת מועצה 19/05/2019

הישיבה הקרובה תתקיים ב-19 במאי בשעה 17:45. מיקום הישיבה יימסר בהמשך. 

לאור העובדה ששביתת הסגל הזוטר עדיין נמשכת, הוספנו זמן לדיון בנושא, במידה והיא תמשך עד יום ראשון. 

 

להלן לו"ז הישיבה:  

17:45-17:30 – התכנסות.

17:50-17:45 – בדיקת נוכחות.

18:40-17:50 – עדכונים ודיון בנוגע לשביתת הסגל הזוטר.

18:55-18:40 – עדכוני הנהלה

19:20-18:55 – הצעת החלטה של נציגי ניהול: שינוי תקנון בנוגע לשיטת הבחירות לאגודה (מצ"ב)

19:35-19:20 – מתנות פתיחת שנה 

19:35-19:55 – אקסטרה סטודנט

20:10-19:55 – הצעת החלטה של עומרי שטיינברג (נציג קולנוע): גיבוש פרוטוקול תגובה אוניברסיטאי למצבי חירום ביטחוניים (מצ"ב)