ישיבות מועצה

הישיבה הקרובה תתקיים ב-13 בינואר בשעה 17:30 בבניין דן דוד 203.

נושאי הישיבה:

1.       בחירות לועדות המועצה - ועדות האגודה הן חלק חשוב בפעילות המועצה והאגודה ואנחנו קוראים לנציגות/ים להצטרף לועדות השונות. הגשת המועמדות לכל התפקידים עד ה-12.1 בשעה 22:00 .

במידה ומספר המועמדות/ים לא יעלה על מספר התפקידים שלהם יש לבחור בעלות/י תפקידים, לא תתקיימנה בחירות.

2.        יום הסטודנט – לאור הדיון בישיבה האחרונה, גיל גולדנברג, יו"ר נכס, יגיע לישיבה ויציג את פעילות החברה וגם ישתתף בדיון על יום הסטודנט. בדיון יוצגו נתונים רלוונטיים ואנחנו קוראים לכל הנציגים/ות להגיע ולהשתתף. בנוסף, נציגת אומנויות תארים מתקדמים, דורי בן אלון הגישה הצעה, שתידון במסגרת הדיון הכללי, בנוגע לצורך בקיום יום סטודנט באופן התואם את המסגרת התקציבית.

3.       הצעה לשינויי תקנון  – מבקר האגודה, עו"ד גיא הדר יציג הצעה למספר שינויים בתקנון.

4.       תהליך המיתוג של האגודה – ההנהלה תציג תוצאות ביניים של תהליך חידוש המיתוג של האגודה, בהתאם לתוכנית העבודה שנקבעה.  

 

 

על סדר היום:

17:30-17:50- התכנסות

17:50-17:55- בדיקת נוכחות

17:55-18:15- עדכוני הנהלה

18:15-18:35- בחירות לועדות המועצה

18:35-18:55- שינויי תקנון

18:55-19:10  הצגת תוצאות ביניים בפרויקט תהליך המיתוג מחדש.

19:10-19:25- הצגת נ.כ.ס - החברה הכלכלית של האגודה.

19:25-20:00- דיון על יום הסטודנט.