הודעה לתלמידי החוגים ספרות, מגדר, היסטוריה של עם ישראל ותרבות עברית – תואר ראשון

נציגכם במועצת אגודת הסטודנטים, נמרוד בורנשטיין, התפטר מחברותו במועצה. על פי תקנון האגודה, יש צורך לקיים בחירות מיוחדות באזור בחירה זה.

הבחירות תתקיימנה רק במידה ויותר ממועמד אחד יתמודד על התפקיד. על מועד הבחירות, שעות ההצבעה ומיקום הקלפי תבוא הודעה נפרדת.

כל סטודנט לתואר ראשון בחוגים ספרות, מגדר, היסטוריה של עם ישראל ותרבות עברית החבר באגודת הסטודנטים יהיה רשאי לבחור ולהיבחר בבחירות אלו. ספר הבוחרים יהיה אותו ספר בוחרים ששימש בבחירות הכלליות שהתקיימו ב- 11/12/2018.

מועמדות ניתן להגיש, באופן אישי בלבד, במזכירות אגודת הסטודנטים (בניין מיטשל חדר 110) עד יום ראשון, 19/5/2019, בשעה 14:00.

 

גיא הדר, עו"ד

מבקר האגודה