ישיבת מועצה 12/11/2019

הישיבה הקרובה תתקיים ב-12 בנובמבר במפלט ב-17:30. 

בנוסף, מכיוון שתהליך הבחירות למועצה החדשה יושלם רק בינואר, קבענו ישיבה נוספת ב-15.12, אנא שריינו ביומנים. 

 

לו"ז ישיבת נובמבר

17:30-17:50 - התכנסות

17:50-18:00 - בדיקת נוכחות

18:00-18:15- עדכוני הנהלה

18:15-18:55- הצעות לשינוי תקנון בנוגע לשיטת הבחירות להנהלה (הוגשה ע"י מטר בן ישי ועמוס עצמון) ושיטת הבחירות למועצה (הוגשה ע"י סתיו כהן)

18:55-19:10- הצעת תקנון לשינוי הרכב ועדת מכרזים (הוגשה ע"י מטר בן ישי וסאלי יוסף) 

19:10-19:20 - הצעת החלטה בנושא קיימות 

19:20-20:00 - עדכוני יו״ר ושיח על ההתאחדות: ת״ע ותקציב תש״ף, מהלך ארצי לקראת בחירות ארציות מספר שלוש