ישיבת מועצה יולי 2020

הישיבה הקרובה תתקיים ב-28.7 (יום ג') בשעה 17:30 בזום: https://bit.ly/2WJk1PK.

להלן סדר היום של הישיבה:

18:00-17:30 - עדכוני הנהלה

19:00-18:00 - בחירות ליו"ר האגודה

20:00-19:00 - בחירות הנהלה (סיו"ר, רמ"ח אקדמיה, רמ"ח רווחה ומעונות, רמ"ח הסברה ופרסום, רמ"ח תרבות וקש"ח, רמ"ח מעורבות חברתית)

20:15-20:00 - בחירות ליו"ר ועדת מכרזים

רשימת המועמדויות להנהלת האגודה:

יו"ר:

ירדן בן צבי- מצע

סתו כהןמצע

דביר עופרמצע

סיו"ר: ליאור חזן (מועמדת יחידה - הצבעת בעד/נגד בלבד)

רמ"ח רווחה ומעונות: חלא עאסלה, רותם גרוסמן

רמ"ח הסברה ופרסום: אור ברוטי, דור שוקוף

רמ"ח מעורבות חברתית: ירדן שיוביץ, הלה שקד

רמ"ח אקדמיה: דניאל זילבר (מועמדת יחידה - הצבעת בעד/נגד בלבד)

רמ"ח תרבות, ספורט וקשרי חוץ – עידו מונטייז (מועמד יחיד - הצבעת בעד/נגד בלבד)