ישיבת מועצה אוקטובר 2020

שלום לכולם/ן,

הישיבה הקרובה תתקיים ביום רביעי ה-14.10 בזום (לינק יופיע בהמשך) ותשודר בלייב בעמוד הפייסבוק של האגודה.

17:30-17:50 – עדכוני הנהלה 

17:50-18:10 – בחירות ליו"ר ועדת ביקורת 

18:10-18:25 – בחירות לוועדת הבחירות למועצת האגודה  

18:25-18:40 – אשרור מועמדי המועצה לדירקטוריון נכס 

18:40-20:10 – אישור תקציב ותוכניות עבודה 

 

בחירות ליו"ר ועדת ביקורת 

מכיוון שהיו"ר הקודם התפטר מהמועצה ומהוועדה, יתקיימו בחירות לתפקיד יו"ר הוועדה (יכהן עד לישיבה השנייה של המועצה הבאה).  

תנאי סף להתמודדות: סטודנט חבר אגודה 

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום שלישי ה-13.10 בשעה 18:00

 

ועדת בחירות (סעיף 28 בתקנון)

ועדת הבחירות לבחירות למועצה כוללת שלושה חברים - יו"ר הועדה הינו חבר סגל אקדמי בכיר (פרופ' אייל זיסר) ולצידו שני סטודנטים. מכיוון שעל המועצה לבחור את שני נציגי הסטודנטים בוועדה עד השבוע הראשון של הסמטר, עלינו להשלים את הרכב הוועדה בישיבה הקרובה. במידה ויתקיימו בחירות, כל חבר מועצה יוכל להצביע רק למועמד אחד.  

 תנאי סף להתמודדות: סטודנט חבר אגודה, שאינו חבר מועצה מכהן ושאינו מתכוון להתמודד בבחירות הקרובות למועצה. 

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום שלישי ה-13.10 בשעה 18:00  

 

אשרור המלצות הוועדה למינוי דירקטורים בחברת נכס. 

בהתאם להחלטה בישיבה הקודמת, הוועדה תתכנס בתחילת השבוע הבא, כדי לראיין את המועמדים/ות לתפקיד נציגי המועצה בדירקטוריון נכס (כהונה לשנתיים). המועמדים מובאים לאשרור במועצה. שמות שני המועמדים הנבחרים, בצירוף קו"ח, יועברו למועצה ביום שני בערב.  

אישור תקציב ותוכניות עבודה:

תקציב שנת תשפ"א: https://bit.ly/2IcaKuU

תקני עובדים לשנת תשפ"א: https://bit.ly/3iSnF1I