ישיבת מועצה דצמבר 2020

אחרי בחירות יוצאות דופן הגיע זמן האמת! ועכשיו, אפשר ממש להרגיש את ההתלהבות באוויר לקראת הישיבה הראשונה של מועצת אגודת הסטודנטים והסטודנטיות החדשה, שעתידה להתקיים ביום שלישי ה-29 בדצמבר, בשעה 17:30 בזום.
להרשמה לישיבה לחצו כאן.
לחלופין, ניתן לצפות בישיבה בשידור חי מדף הפייסבוק שלנו!

אז מה על סדר היום?

17:45-17:30 – התכנסות ורישום

18:00-17:45 -  דברי פתיחה של הנשיאות היוצאת, הסבר על נהלי עבודת המועצה ופרידה מהמועצה היוצאת

18:20-18:00 - דברי ברכה מאת יו"ר ועדת הבחירות, סגן הרקטור פרופ' אייל זיסר, ודקאנית הסטודנטים, פרופ' טובה מוסט 

18:40-18:20  - בחירות לוועד האגודה המשמש כנשיאות המועצה (ראו דברי הסבר למטה)

19:25-18:40 -  אשרור הנהלת האגודה (ר' דברי הסבר למטה)

20:00-19:25- עדכוני הנהלה

 

בחירות לוועד האגודה 

הוועד המנהל של העמותה משמש גם כנשיאות המועצה, המנהלת את ישיבותיה. באגודה שלנו הנהלת האגודה מהווה את הגוף הביצועי של האגודה בפועל, תפקיד אותו מטילה עליה המועצה והבוחרת אותה ישירות.  

לוועד האגודה נבחרים יו"ר ושני סגנים/ות. תנאי כשירות חלופיים:

1) כהונה קודמת של לפחות שנתיים במועצה וכן כהונה בעבר בוועדה מוועדות האגודה.

2) כהונה קודמת של לפחות שלוש שנים במועצה.

3) חבר/ת מועצה מכהן/ת עם כהונה קודמת של לפחות שנה במועצה וכן כהונה בעבר בוועדה מוועדות האגודה, ובלבד שתוגשנה חתימות של לפחות 25 חברות/י מועצה המאשרים/ות את הגשת המועמדות.

4) חבר/ת מועצה מכהן/ת עם כהונה קודמת של לפחות שנתיים במועצה, ובלבד שתוגשנה חתימות של לפחות 25 חברי/ות מועצה המאשרות/ים את הגשת המועמדות.

בנוסף, לתפקיד יו"ר הוועד ת/יוכל להגיש מועמדות מי שאינו/ה חבר/ת מועצה מכהן/ת, רק אם תוגשנה חתימות של לפחות 38 חברות/י מועצה המאשרים/ות את הגשת המועמדות. כל חבר/ת מועצה ת/יוכל להצביע עבור מועמד/ת אחת/ד ליו"ר הוועד ועבור מועמד/ת נוסף/ת לסגן/ית יו"ר.

הגשת מועמדות, בכתב ולתפקיד אחד בלבד, תיעשה למייל של הנשיאות:  nesiut.tau@gmail.com  עד יום ראשון ה-27.12 בשעה 23:00.

במידה ולא תוגשנה מועמדויות מעל למספר המקומות העומדים לבחירה בוועד (1 ליו"ר, 2 לוועד), לא תתקיימנה בחירות.

 

אשרור הנהלה האגודה

הנהלת האגודה היא הגוף המנהל את ענייני האגודה ביום יום ואחראית למילוי תפקידיה והגשמת מטרותיה, עפ"י תכנית העבודה והתקציב, אותם מאשרת המועצה. ההנהלה מורכבת מ-7 סטודנטים: יו"ר, סיו"ר, רמ"ח אקדמיה, רמ"ח רווחה ומעונות, רמ"ח תרבות, ספורט וקש"ח, רמ"ח הסברה ורמ"ח מעורבות חברתית.

בהתאם לשינוי התקנון עליו החליטה  המועצה בדצמבר 2019, שונתה שיטת הבחירות להנהלה ונקבע כי הן יתקיימו בחודש יולי. מכיוון שבחירתה של מועצה חדשה מחייבת גם אשרור של ההנהלה הוחלט כי בישיבה הראשונה של המועצה לאחר הבחירות תתקיים הצבעת אשרור של כל אחד מחברי ההנהלה בנפרד (בעד, נגד, נמנע/ת). ההצבעה הינה הצבעה חשאית. במידה וחבר הנהלה לא יעבור את הצבעת האשרור, יתקיימו בחירות מיוחדות בישיבת המועצה הבאה.