ישיבת מועצה ינואר 2021

מועצת האגודה מזמינה אותך לישיבת המועצה הקרובה, אשר עתידה להתקיים ב-11.1 בין השעות 20:00-17:30 בזום ובדף הפייסבוק שלנו. להשתתפות בפגישה יש להרשם מראש כאן: http://bit.ly/MoatzaJan2021

על סדר היום:

18:00-17:30  - עדכוני הנהלה 

18:20-18:00 –  הצעת החלטה- הקמת ועדת מלגות וסיוע כלכלי נוסף לסטודנטים/ות בעקבות המשבר  (הנהלה) 

19:00-18:20 – בחירות לוועדות (ביקורת, מכרזים, כספים ו-ועדת מענקים). לפרטים נוספים: https://bit.ly/38cHrTz

20:00-19:00  - סטטוס מתווה המבחנים ושקילת החרפת הצעדים להמשך 

* בחירות לועדות - יש להגיש מועמדות לועדות במייל חוזר לנשיאות (nesiut@student.co.il) עד יום ראשון ה-10 בינואר בשעה 16:00 

 

בחירות ליו"ר ועדת ביקורת ולשני חברי ועדה 

הוועדה מורכבת מ-3 חברי אגודה, שאינם מכהנים באף תפקיד אחר באגודה, למעט חברות במועצה. המועצה בוחרת את יו"ר הוועדה ו-2 חברים נוספים. הוועדה פועלת מכוח חוק העמותות, ותפקידה הוא לבדוק את החוקיות, הסבירות, היעילות והחיסכון בפעילות האגודה. לוועדה סמכויות רחבות מכוח החוק לבדוק כל נושא שקשור לפעילות האגודה שהיא רואה צורך לבדוק אותו. 

בחירות לחברי ועדת כספים 

הוועדה מורכבת מ-3 עד 7 חברי מועצה, שאינם חברי ועד או חברי הנהלה. יתקיימו בחירות רק אם יהיו מעל 7 מועמדים. המועצה בוחרת את חברי הוועדה, והוועדה בישיבתה הראשונה בוחרת יו"ר מבין חבריה. הוועדה מלווה את פעילות הנהלת האגודה בכלל ומחלקות האגודה בפרט מן ההיבט הכספי, עוקבת אחר דוחות הניצולת הרבעוניים של התקציב ומעירה את הערותיה והמלצותיה לקראת אישור התקציב של השנה הבאה. 

בחירות ליו"ר ועדת מכרזים ולארבעה עשר חברי ועדה 

הועדה מורכבת מ-15 חברי אגודה, שאינם חברי ועד או חברי הנהלה. המועצה בוחרת את יו"ר הוועדה ו-14 חברים נוספים, כאשר כל חבר מועצה יכול להצביע עבור יו"ר ו-7 חברים נוספים. הוועדה אחראית על קבלתם לעבודה של כל העובדים הקבועים באגודה. 

בחירות לוועדת מענקים

במידה והצעת ההחלטה של ההנהלה תתקבל (מצ"ב), יערכו בחירות לשלושת נציגי המועצה בוועדת המלגות. רק נציגים מכהנים יוכלו להתמודד.