הודעה לתלמידי/ות החוג לגיאוגרפיה

הודעה לתלמידי/ות החוג לגיאוגרפיה,

נציגתכם/ן במועצת אגודת הסטודנטיםוהסטודנטיות ,ירדן בן צבי, התפטרה מחברותה במועצה. על פי תקנון האגודה, יש צורך לקיים בחירות מיוחדות באזור בחירה זה.

הבחירות תתקיימנה רק במידה ויותר ממועמד אחד יתמודד על התפקיד. על מועד הבחירות, שעות ההצבעה ומיקום הקלפי תבוא הודעה נפרדת. כל סטודנט/ית בחוג לגיאוגרפיה החבר/ה באגודת הסטודנטים והסטודנטיות רשאי/ת לבחור ולהיבחר בבחירות אלו.

ספר הבוחרים יהיה אותו ספר בוחרים ששימש בבחירות הכלליות שהתקיימו ב-15/12/2020. מועמדות ניתן להגיש, באופן אישי בלבד ,למייל: mevaker@student.co.il עד מוצאי שבת 12/06/2021 בחצות.

גיא הדר, עו"ד מבקר האגודה