פוליסת הביטוח של אגודת הסטודנטים

מהות הביטוח :

הפוליסה מכסה תאונות אישיות שקורות בשטח האוניברסיטה, בדרך אל האוניברסיטה או ממנה, וכל תאונה שמתרחשת במסגרת פעילות של האוניברסיטה או האגודה.

תוקף הפוליסה הוא מה- 1.10- ועד ה- 30.09 של השנה העוקבת.

כיצד פונים לחברת הביטוח:

יש לשלוח מייל למנהלת הכספים של האגודה, תוך מתן תיאור קצר של המקרה וצירוף מספר הזהות.

מנהלת הכספים (ksafim1@student.co.ilתעביר מייל עם הנחיות מפורטות להמשך טיפול מול סוכנות הביטוח.

במידה וישנה בעיה או אי קבלת מענה תוך מספר ימים ניתן לפנות לסגן יו"ר האגודה במייל syor@student.co.il 

 תנאי פוליסת ביטוח לתאונות אישיות וקבוצתיות

פוליסת ביטוח  לתאונות אישיות וקבוצתיות