ועדת הבחירות - פרוטוקול ישיבה מס' 2 - 21.11.18

נוכחים: פרופ' אייל זיסר - יו"ר הוועדה, רום טנא - חבר הוועדה.

משקיף: עו"ד גיא הדר - מבקר האגודה.

מוזמנים: עדי לייטמן – מנהל יחידת הביטחון, יאיר חן – יאיא סופט, שי אהרון – יאיא סופט,      מאשה – יאיא סופט, רז עליון – סיו"ר האגודה.


על סדר היום:

1.  דיון בנהלי הבחירות, לרבות ההסדרים בדבר הקלפיות הניידות, המחשוב וענייני הביטחון והמשק.

החלטות:

1.  נהלי הבחירות - אין שינוי מהשנה שעברה. הנהלים מצ"ב לפרוטוקול. ערעור על הנהלים יהיה ניתן להגיש עד ה-26/11/18 בשעה 17:00.

2.  כללי התנהגות בתעמולת הבחירות וביום הבחירות – בהתאם להנחיות מנהל יחידת הביטחון. אין שינוי מהשנה שעברה. מצ"ב לפרוטוקול. ייצא מסמך לכל ראשי המנהל ואבות הבתים לגבי  הבחירות – באחריות עדי.

רום: בהתאם לכללים, מבקש את אישור הוועדה לחלק לסטודנטים סוכריות/עוגיות ועטים/מרקרים ביום הבחירות. 

החלטה: מאושר. 

החלטה: ביום הבחירות עצמו, ובו בלבד, ניתן יהיה לתלות פלריגים מסביב לקמפוס, בתיאום מראש עם הביטחון. באחריות התולים יהיה להסיר את הפלריגים בסוף יום הבחירות. פלריגים שייתלו על שערי החירום יוסרו ע"י הביטחון.

3.  קלפיות – לאור השינוי בתקנון האגודה וקיום בחירות/הצבעת אמון גם באזורים בהם מס' המועמדים לא עולה על מס' המקומות העומדים לבחירה, מספר הקלפיות השנה יהיה מקסימלי: 28 קלפיות ממוחשבות בקמפוס ו-3 קלפיות ניידות ממוחשבות בבתי החולים, שיופעלו גם הן ע"י חברת יאיא סופט. פירוט מיקום הקלפיות בקמפוס מצ"ב לפרוטוקול. מיקום הקלפיות בבתי החולים ייסגר ביום ראשון הקרוב ויועבר לחברת המחשוב ולסטודנטים בבתי החולים דרך המזכירויות. הוסכם כי גם השנה לא יהיו מאבטחים בקלפיות בבתי החולים. סה"כ מס' המאבטחים ביום הבחירות: 28 בקלפיות + 3 עתודה + מפקח.

4.  תקשורת מחשבים – השנה לראשונה לא נשתמש בשירותי האוניברסיטה לצורך כך. תקשורת המחשבים לא תהיה דרך רשת האוניברסיטה אלא באמצעות wi-fi, בקלפיות מסוימות בגיבוי של נטסטיקים. נערך סיור מקדים של אנשי חברת המחשוב בכל הבניינים שבהם ממוקמות קלפיות. מיקום הקלפי במספר בניינים ישונה, יש פירוט בקובץ נהלי הבחירות. 

5. באחריות סיו"ר האגודה – א. אולם להקראת התוצאות בסוף יום הבחירות – דן דוד 003. ב. לטפל בהזמנת המאבטחים מול עדי (כולל מאבטח עבור יאיא סופט לחמ"ל הבחירות ביום הפיילוט משעה 17:00) – נערכה כבר ישיבה בנושא; ג. לטפל בהזמנת הארוחות ליום הבחירות עבור המאבטחים, עובדי הקלפיות, עובדי יאיא סופט וחמ"ל הבחירות – ארוחת בוקר (סנדביצ'ים) + שתיה קלה וארוחת צהריים חמה + שתיה קלה; ד. תמונות המועמדים שאמורות להופיע על מסכי ההצבעה תועברנה ליאיא סופט עד יום רביעי 28/11; ו. קפה, חלב וסוכר לחמ"ל ביום הבחירות.


רשם: עו"ד גיא הדר.