נהלי בחירות למועצת אגודת הסטודנטים והסטודנטיות (11.12.2018)

שעות פתיחת הקלפיות:  הקלפיות תהיינה פתוחות להצבעה ברציפות מהשעה 9:00 ועד לשעה 19:00.


דרך הבחירה:

סטודנט רשאי להצביע למועמד(ים) באיזור בחירה אחד בלבד מתוך איזורי הבחירה אליהם הוא משתייך.

כל סטודנט יוכל להצביע בכל קלפי, בכל בניין.

1. ההצבעה נעשית באמצעות כרטיס סטודנט של אוניברסיטת ת"א.

2. יש להעביר את כרטיס הסטודנט דרך הקלפי הממוחשבת לקבלת תפריט הבחירה.

3. יש לבחור אזור בחירה רצוי אחד מתוך אזורי הבחירה בהם הסטודנט זכאי לבחור.

4. בחירת מועמד(ים) מרשימת המועמדים באזור הבחירה הנבחר: ניתן לבחור מועמדים כמספר הנציגים במועצה שיש לאיזור הבחירה או פחות.

    לא ניתן לבחור יותר מועמדים ממספר נציגי איזור הבחירה במועצה.

5. לסיום תהליך הבחירה יש ללחוץ על מקש "ההצבעה סופית".

6. במידה ויש צורך בביטול ההצבעה יש ללחוץ על מקש "ביטול" – ותהליך ההצבעה יחל מחדש.


זיהוי הבוחר:

1. בוחר יזדהה בפני ועדת הקלפי באמצעות תעודת סטודנט של אוניברסיטת ת"א שהוצאה בשנת תשע"ט, או תעודה עם מדבקת עדכון לתשע"ט. 

במידה ולסטודנט תעודה זמנית ללא תמונה, עליו להציג תעודה מזהה נוספת הנושאת את תמונתו (תעודת זהות, רשיון נהיגה, דרכון וכיו"ב).  

בוחר שאין עימו תעודה מזהה עם תמונה לא יוכל להצביע!

2.               

א. אין לו תעודה מזהה.

ב. לאחר העברת הכרטיס, מופיעות על צג הקלפי המילים: "התלמיד אינו מופיע בקובץ הבוחרים".

  ג. לאחר העברת הכרטיס, מופיעות על צג הקלפי המילים: "כבר הצביע".

3.            בקלפי מיוחדת שתמוקם בבניין רקנאטי – חדר 102 יוכלו להצביע גם סטודנטים חברי אגודה שלא יופיעו בספר הבוחרים מכל סיבה שהיא, ובתנאי שהסדירו את שכר הלימוד לאוניברסיטה עד ה- 7/11/18. בקלפי זו ניתן יהיה גם למלא טופס הצטרפות לאגודה ולהצביע במקום.

בחלק ממקצועות הבריאות (סיעוד, הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה) ההצבעה תתקיים גם באמצעות קלפיות ניידות שתוצבנה בבתי החולים.

שעות ההצבעה בקלפיות הניידות ומיקומן יפורסמו לסטודנטים במקצועות הבריאות בנפרד.

כל חבר אגודה רשאי לערער על נהלי הבחירות. הערעור יוגש בכתב ליו"ר ועדת הבחירות, פרופ' אייל זיסר, לכתובת הדוא"ל:  zisser@post.tau.ac.il עד 26.11.18 בשעה 17:00.

את כל פרסומי ועדת הבחירות ניתן למצוא גם באתר הבחירות:  בחירות www.student.co.il/

מיקום הקלפיות בקמפוס ומספריהן (לא סופי):

בניינים

מס' קלפי

מקום הקלפי

גילמן (מדעי הרוח)

1

קומה ראשונה – לובי

גילמן (מדעי הרוח)

2

קומה שנייה – בסמוך לדלת כניסה מערבית (מול חדר 204)

גילמן (מדעי הרוח)

3

קומה שנייה – בסמוך לדלת כניסה מערבית (ליד חדר 262)

שרת (ביה"ס לחינוך)

4

לובי – ליד שעון נוכחות

שרת (ביה"ס לחינוך)

5

לובי – ליד מעליות

נפתלי (מדעי החברה)

6

לובי – מול דוכן העיתונים

נפתלי (מדעי החברה)

7

לובי – קומת קרקע ליד אב הבית

נפתלי (מדעי החברה)

8

במרפסת ליד מכונות הצילום

רקנאטי (ניהול)

9

לובי – קומת כניסה

רקנאטי (ניהול)

10

חדר 102

מכסיקו (אומנויות)

11

לובי – ליד חדר אב הבית (מימין לפסל השחור)

שנקר (מדעים מדוייקים)

12

שנקר כימיה – לובי ליד המדרגות

קפלון (מדעים מדוייקים)

13

קפלון – מול חדר 118

שרייבר (מדעים מדוייקים)

14

לובי – מול אב הבית (ליד מכונות הצילום)

וולפסון (הנדסה)

15

משמאל לכניסה לבניין, מתחת למבואה ע"ש רובינשטיין

רפואה

16

משמאל לדלת הכניסה לבניין

בריטניה (מדעי החיים)

17

לובי – ליד האונידע (מימין לחדר 014)

טרובוביץ (משפטים)

18

לובי – סמוך לחדר אב הבית

טרובוביץ (משפטים)

19

לובי – סמוך למלתחה

האקדמיה למוסיקה

20

מול הטלפון הציבורי וויטרינת זכוכית עם כלי נגינה

יד אבנר (גיאוגרפיה)

21

ליד חדר אב הבית בלובי

שאפל (עבודה סוציאלית)

22

לובי הכניסה – ליד חדר 119

דה בוטון (אדריכלות)

23

לובי הכניסה – משמאל לכניסה (ליד חדר 201)

ווב (שפות)

24

ליד' האונידע - משמאל לאקווריום

ברגלס (כלכלה)

25

ליד האונידע

ריימונד (מקצועות הבריאות)

26

לובי (ליד מכשיר ההחייאה)

דן דוד

27

לובי – קומת כניסה מול חדר אב הבית

גולדשלגר (רפואת שיניים)

28

לובי משמאל לכניסה

סיעוד, הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה – קלפיות ניידות

29-31

מס' הקלפיות ומיקומן ייקבע ויפורסם בהמשך