רשימת המועמדים הזמנית לשנת תשע"ט

רשימת מועמדים זמנית- תשע"ט