אודותינו

ועדות האגודה

ועדת ביקורת האגודה

הוועדה מורכבת מ-3 חברי אגודה, שאינם מכהנים באף תפקיד אחר באגודה למעט חברות במועצה- ונבחרים על ידה. הוועדה פועלת מכוח חוק העמותות, ותפקידה הוא לבדוק את החוקיות, הסבירות, היעילות והחיסכון בפעילות האגודה. לוועדה סמכויות רחבות מכוח החוק לבדוק כל נושא שקשור לפעילות האגודה שהיא רואה צורך לבדוק אותו. 

יו''ר ועדת ביקורת: עדן סנדרס. מייל:  vaadat_bikoret@student.co.il

 

חברי וחברות הועדה:

בועז קראוזר, רן טואיטו

 

ועדת כספים 

הוועדה מלווה את פעילות הנהלת האגודה בכלל ומחלקות האגודה בפרט מן ההיבט הכספי, עוקבת אחר דוחות הניצולת הרבעוניים של התקציב ומעירה את הערותיה והמלצותיה לקראת אישור התקציב של השנה הבאה. הוועדה מורכבת מ-3 עד 7 חברי מועצה, שאינם חברי ועד או חברי הנהלה. 

יו"ר ועדת כספים: מאי שגב

חברי וחברות הועדה:

אביה צורף, עידן ברנע, שלי סג"ל,מרים גנדלויב, איתי כהן וליהי פאול.

 

ועדת מכרזים

הוועדה אחראית על קבלתם לעבודה של כל העובדים הקבועים באגודת הסטודנטים והסטודנטיות. הועדה מורכבת מ-15 חברי אגודה, שאינם חברי ועד או חברי הנהלה. המועצה בוחרת את יו"ר הוועדה ו-14 חברים נוספים.

יו''ר מכרזים: עידן לושי

חברי וחברות הוועדה:

אילון בילינסקי, גלעד קינן, אסף טלגם, מאיה הולנדר, נגה אלקיים, ליז אלטשולר, נעם קיני, עדן אבו עקל, עמית קצב, שני שטרייספלד, עידן ברנע, שלי סג"ל ותמר שנירר. 

 

ועדת מענקים

בהמשך להחלטות מועצת תש"ף בדבר תקצוב סיוע כלכלי לסטודנטים ולסטודנטיות שנפגעו בעקבות הקורונה, הוחלט להקים ועדה האחראית על חלוקת מענקים לטובת סטודנטיות וסטודנטים שנפגעו כלכלית במשבר הקורונה. הוועדה מורכבת מ-5 חברות אגודה: נציגת הנהלה, נציגת נשיאות, 3 נציגות חברות מועצה שיבחרו על ידי המועצה. בוועדה ישקיפו מבקר האגודה עו"ד גיא הדר, מנהלת הכספים של האגודה רו"ח נגה כהן וחברת ועדת ביקורת.

חברי וחברות הועדה:

אלון קדמון, עידן ברנע, זוהר אלון.

 

ועדת אקלים

חברי וחברות הועדה:

ענת גולדשמיד, לוס אוריה מיטלמן, תמר שנירר. 

אין פריטים להצגה