החוק למניעת הטרדה מינית

מהי הטרדה מינית ע"פ חוק? 

  • על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998, הטרדה מינית היא: 
  • סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני 
  • מעשה מגונה 
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. ואולם, אין צורך להראות אי הסכמה במקרים אלו: ניצול של יחסי מרות, תלות או חינוך, לרבות ניצול של יחסי מרצה/מתרגל - סטודנט 
  • התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן 
  • התייחסות מבזה או משפילה למינו, מיניותו, לרבות נטייתו המינית של אדם, בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו 
  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום 
  •  

  

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 1998

את הנוסח המלא של התקנון השלם למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת ת"א ניתן למצוא כאן 

Regulations for Prevention of Sexual Harassment  English Version 

נוהל איסור קיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות ניתן למצוא כאן

Prohibition of intimate relations in the context of an authority relationship English Version 

يمكن الاطلاع على إجراءات حظر العلاقات الحميمة في إطار علاقات السلطة هنا