אקדמיה

הורות

קצת מושגים שכדאי להכיר:

 

"סטודנטית זכאית" - סטודנטית שילדה או בשמירת הריון, או בטיפולי פוריות, או סטודנטית או סטודנט שאימצו ילד בתקופה זו או בתהליך קבלת ילד למשמורת.

"אירוע מזכה" - הריון, לידה, טיפולי פוריות, אימוץ או קבלת ילד/ה למשמורת

"סגנית ראש מנהל לענייני תלמידים והוראה" – האחראית על ההתנהלות האקדמית-מנהלית בפקולטה. לבירור מי היא סגנית ראש המנהל של הפקולטה ניתן לבדוק באתר הפקולטה או להתייעץ עם אגדות הסטודנטים והסטודנטיות

"מזכירות אקדמית" – הגוף האחראי על התנהלות האקדמית-מנהלית בכלל האוניברסיטה

 

קודם כל - על סטודנטית זכאית לפנות לסגנית ראש מנהל לענייני תלמידים והוראה של הפקולטה לצורך קבלת התאמות. חשוב לציין כי סגנית ראש המנהל מחויבת לשמור על חיסיון רפואי. במידה ולומדים בשתי פקולטות שונות, יש לפנות לסגנית ראש מנהל של כל פקולטה בנפרד.

ההתאמות לבסוף נקבעות באישור וועדת הוראה פקולטטית ובתיאום עם המרצים המלמדים. אם יש צורך בסיוע נרחב יותר, יש אפשרות לפנות למזכירות האקדמית של האוניברסיטה.

 

אז איזה התאמות מקבלים מהאוניברסיטה?

ü       מותר להעדר בשל אירוע מזכה לעד שישה שבועות או לחלופין מסך 30% מכלל השיעורים

ü       נוסף על כך , מתאפשרת 10% היעדרות נוספת מכלל השיעורים בשל טיפול בתינוק בשנתו הראשונה

ü       ניתן לבטל השתתפות בקורסים ולחזור עליהם ללא תשלום, בתנאי שלא נבחנים בקורס

ü       ניתן לדחות השתתפות במעבדות לסמסטר העוקב בשל סיכון להריון

ü       ניתן לדחות מועדי הגשת מטלות עקב אירוע מזכה, אך לא מעבר ל-7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות

ü       ניתן לבצע הקפאת לימודים רטרואקטיבית עם אפשרות לחזור על כלל הקורסים בסמסטר העוקב ללא תשלום או לחלופין, קבלת החזר על הקורסים

ü       ישנה זכאות למועד מיוחד במידה ונעדרת מבחינה בשל אירוע מזכה

ü       בעת הבחינות עצמן – ניתנת הארכת זמן של 25% ואפשרות חופשית ליציאה לשירותים בזמן בחינה

ü       ישנו פטור מקנס גרירה למשך שני סמסטרים

ü       ניתן להנפיק תו חנייה בקמפוס החל מחודש שביעי ועד חודש לאחר הלידה

ü       מקבלות מלגת מחקר? אתן זכאיות להמשיך לקבלה במשך תקופת האירוע המזכה, ועד 15 שבועות סך הכל.

ü       דקאנט הסטודנטים מספק 10 כרטיסי צילום לכל שעת לימוד שהוחסרה בשל אירוע מזכה

 

ישנן התאמות לבני/ות זוג של סטודנטית זכאית:

ü       פטור להיעדרות בשל אירוע מזכה למשך שבוע ימים

ü       מועד מיוחד לבחינה שנערכה עד 3 שלושה שבועות מיום הלידה

 

לבדיקת זכאות לכלל ההתאמות והזכויות בגין אירוע מזכה יש לעיין בנוסח הכללים המלא:

כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), תשע”ב-2012 .

למסמך הנהלים המלא של האוניברסיטה לחצ/י. 

לשאלות נוספות ניתן לפנות לרכז קשרי אקדמיה הרלוונטי.

אין פריטים להצגה