אקדמיה

יועצות לימודים

לכל פקולטה יש יועצת שתפקידה הוא לסייע בצרכים הלימודיים שלנו.

היועצות יתנו לנו ייעוץ בנושאים כמו הקלות לימודיות, סידור מערכת, מבחנים ועוד.

 

הפקולטה למדעי החברה

שרון קופרמן- הפקולטה למדעי החברה, נפתלי 317. מייל- yeutzsocial@tauex.tau.ac.il

 

הפקולטה לאומנויות

גלית לבנת- הפקולטה לאומנויות, ספריה מרכזית 5. מייל- yeutzarts@tauex.tau.ac.il

 

הפקולטה למדעי הרוח

ד"ר מיכל ישעיהו- הפקולטה למדעי הרוח, גילמן 175. מייל- yeutzhum@tauex.tau.ac.il

 

הפקולטה למדעים מדויקים

מרב פרידמן- הפקולטה למדעים מדויקים, קפלון 308. מייל- yeutzexact@tauex.tau.ac.il

 

הפקולטה להנדסה

ספיר קובלר- הפקולטה להנדסה, בניין מעבדות הנדסת חשמל, 135. מייל- yeutzeng@tauex.tau.ac.il

מאיס פריג- הפקולטה להנדסה, בניין מעבדות הנדסת חשמל, 135. מייל- yeutzeng@tauex.tau.ac.il

 

הפקולטה למדעי החיים

נועה זברגר תמיר- הפקולטה למדעי החיים. מייל- yeutzlifesci@tauex.tau.ac.il

 

הפקולטה לרפואה

טל בורנשטיין- הפקולטה לרפואה, סאקלר 449. מייל- yeutzmed@tauex.tau.ac.il

 

אין פריטים להצגה