מאגר מורים פרטיים: עבודה סוציאלית

 

עינת ליבל הס - סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

דוקטור

נייד: 052-3659684

מייל: einat.libel@gmail.com

מחיר לשעת שיעור:150 ש"ח

תחומי הוראה: סיוע בהכנת עבודות אקדמיות וברכישת מיומנויות למידה (עבור קורסים ומבחנים).  

בנוסף, מלמדת בשיעורים פרטיים וקבוצת קטנות את הקורסים הבאים: מבוא לאנתרופולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, חברה ישראלית, מקורות היסטוריים ואינטלקטואלים של מדעי החברה, יסודות המחקר החברתי, שיטות מחקר איכותניות, מבוא לפסיכולוגיה.

____________________________________                      

צליל בן חיים – עבודה סוציאלית

בוגרת תואר שני בעבודה סוציאלית.

נייד: 0523408347. 

דוא"ל: tzlilbc@gmail.com.

מחיר לשעת לימוד: 150 ₪.

תחומי הוראה: סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ורכישת מיומנויות כתיבה אקדמית במדעי החברה וכן סיוע ברכישת מיומנויות למידה (בקורסים ולקראת המבחנים).  קורסים: מבוא לסטטיסטיקה, שיטות מחקר, פסיכולוגיה, טיפול בטראומה, גישור, לימודי קונפליקט, התנהגויות סיכון וכל מגוון הקורסים בעבודה סוציאלית (תואר ראשון ושני).