אקדמיה

הליכים משמעתיים

 
תקנון המשמעת - הליך משמעתי
 
הגדרות בסיסיות: תקנון המשמעת- סטודנטים\יות (תשע״ח) מגדיר את פרטים הבאים:
 
1.       רשויות השיפוט: הסמכות, הזכויות והחובות של ועדת המשמעת, השופטים, הקובל והנקבל\ת מוגדרים בתקנון המשמעת.
 
2.       שופטי\ות ועדת המשמעת: השופטים\ות בועדת המשמעת הם הממונה או סגן\ית הממונה בועדה. כיום מכהן בתפקיד הממונה פרופ׳ קרייטנר רועי; בתפקיד סגן הממונה מכהן ד״ר פונדיק עמית. שניהם אנשי סגל בפקולטה למשפטים. סטודנט\ית למשפטים שיגיע\תגיע לועדת המשמעת ישפט\תשפט ע"י מרצה מפקולטה אחרת.
 
3.       קובל: התובע, עורך הדין המייצג את האוניברסיטה. כיום מכהן בתפקיד עו״ד ירון זהבי.
 
4.       נקבל: הנתבע\ת, הסטודנט\ית שמוגשת נגדו הקובלנה.
 
5.       קובלנה: פירוט התלונה המוגשת נגד הסטודנט\ית, חתומה ע"י קובל האוניברסיטה. הקובלנה מפרטת את הצדדים להליך, את התיאור העובדתי, סעיפי העבירות שמיוחסות לנקבל\ת. הקובלנה היא תמיד אוניברסיטת תל-אביב נגד הנקבל\ת.
 
6.       ייצוג בהליך: לכל סטודנט\ית יש מספר אפשרויות לייצוג משפטי-
 
  • סנגוריית סטודנטים: יעוץ וליווי משפטי הניתן בחינם לסטודנטים\יות, מטעם אגודת הסטודנטים. הסנגורים\יות הם סטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. הסנגורייה מייצגת את הסטודנטים בהליכים שנפתחים נגדם. כיום מכהנות בתפקיד שירה עציוני ואדם בן דוד.
  • ייצוג משפטי חיצוני-פרטי: כל סטודנט\ית רשאי\ת להגיע עם עו"ד מטעמו\ה.
  • ייצוג עצמי: כל סטודנט\ית רשאי\ת לייצג את עצמו\ה.
 
7.      דיון הקראה: הדיון הראשוני בהליך. בדיון ההקראה מוודאים שהנקבל\ת אכן מבין\ה את תוכן הקובלנה ומבקשים את עמדתו\ה בנוגע לאשמתו\ה או חפותו\ה בהקשר לעבירות המיוחסות אליו\ה.
 
8.       דיונים נוספים: תוכן ומהות הדיונים שלאחר דיון ההקראה יקבעו בהתאם לעמדת הנקבל\ת לעבירות המיוחסות אליו\ה. בהמשך יכולים להתקיים דיונים בנוגע ליסוד העובדתי, היסוד הנפשי, טיעונים לעונש.
 
9.       ערעור: מעל לועדת המשמעת נמצאת ערכאת ערעור, המוגדרת גם היא בתקנון.
 
העבירות השכיחות ביותר:
 
1.       הפרת הוראות - לפי סעיף 29.4 לתקנון.
 
2.       הונאה - לפי סעיף 29.3 לתקנון.
 
v      מה ההבדל בין שני סעיפי העבירות? עבירת הפרת הוראות היא העבירה הבסיסית, כשמה כן היא- הפרה של הוראות קיימות. עבירת הונאה בבסיסה מכילה גם את עבירת הפרת ההוראות, אומנם מדובר בעבירה עם יסוד ״כוונה״, כלומר שמי שחשוד בביצוע עבירת ההונאה הינו חשוד בכך שהפר את ההוראות מתוך כוונה להונות.
 
ענישה:
 
העונשים המקובלים, המחייבים את ועדת המשמעת, נקבעו ע"י ערכאת הערעור בפסק הדין בתיק ע' 5/2015, לפיו:
 
הענישה על עבירת הפרת הוראות היא לכל הפחות פסילת עבודה\מבחן נשואי הקובלנה ולכל היותר פסילת קורס.
הענישה על הונאה היא הרחקה בפועל.
 
אופן ההליך:
 
1.       המזכירות האקדמית שולחת את כתב הקובלנה למייל של הנקבל\ת. באותו המייל מצורף תקנון המשמעת ודף יצירת קשר עם סנוגריית הסטודנטים.
 
2.       במידה והסטודנט\ית בוחר\ת לצור קשר ולהעזר בסנגוריית הסטודנטים תקבע פגישה עם הסטודנט בה תסברנה הסנגוריות על אופן ההליך, הסטודנט\ית יספר את העובדות מצדו וינתן ייעוץ משפטי ותכנון ההליך.
 
 
 
לקבלת ייעוץ על ידי סנגוריות הסטודנטים: sanegoria1@student.co.il או  sanegoria2@student.co.il,
בנושאים הקשורים לבעיות שונות המתעוררות אל מול האוניברסיטה ועמידה בפני דין משמעתי. 
 
 

אין פריטים להצגה