🆕 ExperTAU

אפקטיביות ויעילות אשית

סדנת אפקטיביות ויעילות אשית

בסדנה זו נעסוק באפקטיביות שלנו מה הם בזבזני הזמן שלנווכיצד ניתן להתמודד איתם
נלמד על שיטות ומודלים יישומיים לתעדוף משימות, והדרך בה ניתן להגדיר מדדים ויעדים אישיים
 לפקח ולבקר אותם.

בסוף נתמקד
 בשיטות יישומיות בסביבת העבודה כמו ניהול ישיבות צוות, פורומים מקצועיים, פגישות עבודה, עבודה מרחוק בעידן הקורונה ולאחריה והצבת גבולות באיזון חיים-עבודה.

 להרשמה לחצו כאן

אין פריטים להצגה