חרבות ברזל

זכויות כלליות "חרבות ברזל"

אנחנו באגודה יודעים שישנם סטודנטים רבים שנפגעו ממלחמת "חרבות ברזל" ואינם בהכרח משרתים במילואים, לכן אספנו עבורכם את הזכויות וההטבות המגיעות לכם -

תגמולי מילואים:

ביטוח לאומי -

·         תשלום מקדמה עבור שירות המילואים במסגרת צו 8 ישולם מדי חודש באופן קבוע.

·         תגמולי המילואים ישולמו למשרתי המילואים שאינם עובדים ושאינם שכירים (עצמאיים) לחשבון הבנק כפי שמדווח במערכות ביטוח לאומי באופן אוטומטי, ללא צורך בהגשת תביעה.

·         תגמולי לעובדים שכירים ישולמו למעסיקים, למול הגשת תביעה ע"י המעסיק, ללא צורך בצירוף טופס 3010.

·         התשלום למשרת המילואים השכיר ישולם דרך המעסיק בהתאם למועד העברת השכר הנהוג.

·         התוספת בשיעור של 40% המשולמת בשגרה, תינתן לאחר שחרור כלל הסד"כ.

·         משרתי מילואים שנקראו בצו 8 ובמקביל נמצאים בתקופה של חופשת לידה, יהיו זכאים גם לתגמולי מילואים וגם לדמי לידה.

·         התגמול המזערי- ביטוח לאומי-

·         כל מי שנקראו לשירות מילואים זכאים לתשלום תגמול מהמוסד לביטוח לאומי - במהלך מבצע חרבות ברזל גובה התגמול המינימלי הועלה ל-300.61 ₪ ליום (למי ששכרו היומי נמוך מ- 300 ₪ ליום) ו-9,018 ₪ לחודש (נכון ל-2023).

·         ניתן לבדוק ניתן לבדוק מה סכום התגמול המשוער במחשבון המוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף.

משרד התחבורה -

·       רישיון רכב / נהיגה שפג בין התאריכים 7/10/23 – 6/11/23 יוארך אוטומטית ב- 60 ימים.

·        נהגים שרישיון הנהיגה שלהם הותלה החל מה -1 באוקטובר ועד 6 בינואר 2024, לאחר שלא ביצעו קורסים ובחינות שהוטלו עליהם, הפסילה תחשב כבטלה עד ל – 1 באפריל 2024.

·       נהג חדש שסיים את מלוא חובותיו ואת תקופת הליווי הקבועה בחוק לנהג חדש ואין באפשרותו לעבור בימים אלה קורס ריענון, ייחשב עם תום השנתיים לקבלת רישיון כנהג רגיל (מלבד נהגים שנרשמו לחובתם עבירות תנועה חמורות).

·        נהג חדש הנדרש לעבור בדיקות ובחינות בשל עבירות תנועה שביצע, יוכל לבצע אותן לאחר סיום התקופה.

החזר השתתפות בהוצאות נסיעה -

·       חישוב השתתפות בהוצאות נסיעה מושתת על מקום מגורים ומקום התייצבות לשמ"פ. התשלום יבוצע ע"י מופת, בכל חודש, בתלוש שכר לחשבון הבנק של משרת המילואים, כפי שמעודכן ברשומות צה"ל.

רב-קו -

·         כרטיס הרב- קו של כלל משרתי המילואים נוטען אוטומטית לכל תקופת המלחמה.

על מנת לצרוב בפועל את הרב- קו , יש להשתמש באפליקציית "רב- קו אונליין", בדומה לנעשה בכל צו רגיל בשגרה.

משרת מילואים שלא מילא רב- קו באתר בעבר, ניתן לעדכן תחת "עדכון פרטים אישיים" באתר המילואים את מספר רב- קו שלו (יטען כעבור שעה).

בחינת מקצועות

·         משרתי מילואים אשר נקראו בצו 8 והעומדים בפני בחינה במקצועות עו"ד / רו"ח / שמאות, זכאים להיבחן במועד מיוחד כמפורט בתקנות.

חוק דחיית מועדים

·        משרת מילואים שנקרא בצו 8 ולו חוב, או נקבע לגביו מועד לעשיית פעולה מכוח חוזה, פסק דין או תשלום לרשות אשר מועדו חל בין 7/10/23 ועד 7/11/23 וכן בן/ת זוגו/תו האחראי/ת לחיוב יחד עמו, יידחה המועד האמור ב – 30 ימים (הוראות אלו לא יחולו על תשלום מזונות או חוזה עבודה).

תגמולים והטבות

·         ימי השמ"פ במסגרת צו 8 נספרים במניין הימים לתגמולים והטבות.

קרן להוקרה סיוע ותגמול -

·       הקרן להוקרה, סיוע ותגמול תטפל ותעניק סיוע למשרתי מילואים ששירתו במלחמת "חרבות ברזל" החל מיום 07/10/23, בין היתר בגין נזקים כלכליים שנגרמו להם ולבני משפחתם עקב השתתפותם בלחימה או עקב קריאתם לשירות מילואים בהתראה קצרה.

·        הקרן תטפל בבקשות ע"פ כללים ומבחנים שייקבעו ושיתייחסו, בין היתר, למשרתי מילואים ששירתו במלחמת "חרבות ברזל" שהם בעלי עסקים שהכנסתם נפגעה, סטודנטים, בעלי משפחות, משרתי מילואים שמרכז חייהם לא בישראל ואחרים.

·        בנוסף הקרן תפעל למען פיצוי למשרתי מילואים שנאלצו לבטל טיסות וחופשות, עקב השתתפותם במלחמת "חרבות ברזל" או עקב קריאתם לשירות מילואים בקריאה קצרה.

·         הקרן תופעל החל מ- 15/11/2023, פרטים בנוגע לאופן הפנייה והמסמכים הנדרשים יפורסמו בהקדם.

מענק הוצאות אישיות -

·         מענק בגובה 1,100 ₪ סה"כ, עבור השתתפות בהוצאות אישיות במהלך השירות בצו 8, למי ששירת 8 ימים ומעלה במסגרת צו 8 במלחמת "חרבות ברזל", המענק ישולם באופן אוטומטי לחשבון הבנק כפי שמעודכן בצה"ל, במהלך חודש נובמבר.

מענק משפחה

·       מענק בגובה 2,000 ₪ סה"כ למי ששירת 8 ימים ומעלה במסגרת צו 8 במלחמת "חרבות ברזל" ולו ילד עד גיל 14.

המענק ישולם באופן אוטומטי לחשבון הבנק כפי שמעודכן במערכות צה"ל, במהלך חודש נובמבר.

(2,000 ₪ למשרת מילואים ללא תלות במספר הילדים).

מענק כלכלת הבית -

·       בדצמבר 2023 יועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק, כפי שמעודכן במערכות של צה"ל, תשלום מענק כלכלת בית בגובה 1,250 ₪ למי שיוכר כמשרת מילואים פעיל במסגרת ימי השמ"פ הנוספים שביצע בצו 8, ולא קיבל מענק זה בספטמבר 2023.

מעמד משרת מילואים -

·        משרתי המילואים אשר השלימו את הקיף ימי המילואים הנדרשים במסגרת צו 8 (20 ימי שמ"פ ב- 3 שנים או 15 ימי שמ"פ במערך הלוחם) יוכרו כמשרתי מילואים פעילים בנובמבר 2023, ויהיו זכאים לכלל ההטבות הקיימות למשרת מילואים פעיל, כפי שמוצג באתר המילואים.

מועדון בהצדעה

·       משרתי מילואים ששירתו במשך 5 ימים לפחות במסגרת צו 8,ייפתח עבורם זכאות למועדון בהצדעה בחודש נובמבר ולמשך 3 שנים. למידע נוסף.

ניתן לקבל את כל המידע דרך אתר מילואים.

זכויות נפשיות -

·        כל מי שסובלים מחרדה בעקבות אירוע של פעולת איבה זכאים לסיוע נפשי מטעם המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות. אין צורך להגיש תביעה להכרה כנפגע פעולת איבה כדי לקבל את הסיוע.

·         קו חירום לסיוע מיידי לפצועים ולמשפחות שכולות בתקופת מלחמת חרבות ברזל:

·         הביטוח הלאומי, שאחראי על הטיפול בנפגעי איבה, מפעיל קו חירום ייעודי בטלפון 02-6269999.

·         הקו נותן מענה מיידי וסיוע בזכויות שמגיעות לפצועים ולמשפחות שכולות.

·         הקו פועל בימים ראשון עד שבת משעה 8:00 עד 20:00.

·         בקו זה עובדות ועובדים סוציאליים (עובדי הביטוח הלאומי) ייתנו מענה מיידי למשפחות ולפצועים בלבד.

הטיפולים ניתנים על-ידי פסיכולוגים, פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים קליניים, וכוללים:

·         טיפול מידי.

·         סדרה של עד 12 טיפולים (או יותר במידת הצורך).

·         טיפולים אישיים שמותאמים לילדים, בני נוער ומשפחות. למידע נוסף.

·         בעקבות המצב הביטחוני, נפתחו בבתי החולים שערי צדק בירושלים וסורוקה בבאר שבע מרכזים לתמיכה נפשית עבור נפגעי חרדה. ניתן לפנות גם למוקדים לסיוע נפשי של קופות החולים שזמינים 24 שעות ביממה ולמרכזי חוסן קהילתי שפועלים באזורים מסוימים. למידע נוסף.

זכויות עבודה -

·        עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק למשך 30 ימים קלנדריים לפחות, עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה. למידע נוסף.

·        אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים או בשל קריאתו לשירות מילואים. כמו כן אין לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, במהלך שירותו במילואים. עובד ששירת מעל יומיים רצופים, אסור לפטר גם במשך 30 ימים מתום השירות. זאת מלבד במקרים שבהם ניתן למעסיק היתר פיטורים מיוחד. למידע נוסף.

·        חל איסור על מעסיקים להפלות בין עובדים בשל שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, בכל אחד מאלה:

1.     קבלה לעבודה.

2.     תנאי עבודה.

3.     קידום בעבודה.

4.     הכשרה או השתלמות מקצועית.

5.     פיטורים או פיצויי פיטורים.

6.     הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

למידע נוסף.

·       משרד הביטחון מפעיל מערך סיוע משפטי לחיילי מילואים שפוטרו מעבודתם עקב שירות המילואים: הסיוע יינתן בהתאם להערכת סיכויי הצלחת ההליך המשפטי ובכפוף למגבלות תקציב. הסיוע ניתן בחינם, פרט לתשלום הוצאות כגון אגרות משפט (אלא אם כן ניתן פטור על-ידי בית המשפט). למידע נוסף.

זכויות כלכליות -

·        תושבים שמקום מגוריהם הקבוע הוא עד 7 ק"מ מגדר המערכת שמקיפה את רצועת עזה זכאים למענק כספי בתנאים שיפורטו. כל תושב זכאי למענק בסך 1,000 ₪ וסכום המענק המקסימלי למשפחה הוא 5,000 ₪ (הורים וילדים עד גיל 18). למידע נוסף.

·        דחייה של  תשלומים שונים לרשויות המדינה (מיסים, אגרות, קנסות, ארנונה, מים וכו׳) בתקופה שבין 07.10.2023 ל-07.12.2023: ניתן לדחות את ביצוע התשלום ב-60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם).

·        זכאים לדחיית המועד: תושבי יישובים בדרום ובצפון הארץ, חיילים ואנשי כוחות הביטחון וההצלה, פצועים מפגיעת איבה שאושפזו, נעדרים, חטופים ושבויים, ובני/בנות הזוג של הזכאים שמחויבים באותו תשלום.

·        כל מי שהוטל עליהם עיצום כספי שהמועד האחרון לתשלום שלו (או של חלק ממנו) חל בתקופה שבין 07.10.2023 ל-07.01.2024 זכאים לדחייה של המועד האחרון ב-3 חודשים. למידע נוסף.

·        תושבי הדרום והצפון שהתפנו באופן עצמאי למגורים שלא במימון המדינה זכאים למענק כספי בתנאים שיפורטו: עבור כל יום של שהייה מחוץ לבית ישולמו 100 ₪ לילד ו-200 ₪ למבוגר מגיל 18. למידע נוסף.

 

 

אין פריטים להצגה