חרבות ברזל

יועצות לימודים

לכל פקולטה יש יועצת שתפקידה הוא לסייע בצרכים הלימודיים שלנו.

היועצות יתנו לנו ייעוץ בנושאים כמו הקלות לימודיות, סידור מערכת, מבחנים ועוד.

 

הפקולטה למדעי החברה

שרון קופרמן- הפקולטה למדעי החברה, נפתלי 317. מייל- yeutzsocial@tauex.tau.ac.il

 

הפקולטה לאומנויות

גלית לבנת- הפקולטה לאומנויות, ספריה מרכזית 5. מייל- yeutzarts@tauex.tau.ac.il

 

הפקולטה למדעי הרוח

ד"ר מיכל ישעיהו- הפקולטה למדעי הרוח, גילמן 175. מייל- yeutzhum@tauex.tau.ac.il

 

הפקולטה למדעים מדויקים

מרב פרידמן- הפקולטה למדעים מדויקים, קפלון 308. מייל- yeutzexact@tauex.tau.ac.il

 

הפקולטה להנדסה

ספיר קובלר- הפקולטה להנדסה, בניין מעבדות הנדסת חשמל, 135. מייל- yeutzeng@tauex.tau.ac.il

מאיס פריג- הפקולטה להנדסה, בניין מעבדות הנדסת חשמל, 135. מייל- yeutzeng@tauex.tau.ac.il

 

הפקולטה למדעי החיים

נועה זברגר תמיר- הפקולטה למדעי החיים. מייל- yeutzlifesci@tauex.tau.ac.il

 

הפקולטה לרפואה

טל בורנשטיין- הפקולטה לרפואה, סאקלר 449. מייל- yeutzmed@tauex.tau.ac.il

 

 

אין פריטים להצגה