מעורבות חברתית

מעורבות חברתית

מחלקת מעורבות חברתית משמשת מרכז סטודנטיאלי ליזמות חברתית, מעורבות קהילתית ונועדה לתת מענה חברתי רחב לציבור הסטודנטים בכל הנוגע להתנדבות, מעורבות ורצון להוביל שינוי ולתרום לחברה בישראל.

מלגות מעורבות חברתית: המחלקה מרכזת את קרן המלגות שמעניקה אגודת הסטודנטים ובגיוס משאבים נוספים להן. 

קהילה: המחלקה יוזמת ומלווה פרויקטים קהילתיים החל מימי התנדבות, סיוע בפעילויות ויוזמות סטודנטיאליות, העלאת מודעות לנושאים חברתיים ופלטפורמה לשיח חברתי בקמפוס, במטרה שכל סטודנטית וסטודנט יוכלו להשתמש ולהשתלב בעשייה חברתית, לפי תחום העניין והיכולת שלהם.

 

העלאת השיח המגדרי בקמפוס: בדיקת ייצוג של נשים בפאנלים, הרצאות ואירועים רשמיים של האוניברסיטה במטרה להוביל לייצוג שוויוני לנשים. בנוסף, דיווח וטיפול במקרה של אי שוויון, ייצוג שאינו הולם, טיפול לא ראוי או כל עוולה הנוגעת לתחום. לטיפול בנושא ניתן לפנות ל- Chevrati@student.co.il

 

רכזת שוויון:
תפקידה של רכזת השוויון הוא לספק מענה ושירותים מותאמים לקהילות שונות בתוך האוניברסיטה, אשר זקוקות למענים שונים מאלו שהאגודה מספקת באופן שוטף לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. בין המענים הללו נמנים: טיפול במקרים של אי-שוויון, דאגה לייצוג שוויוני באירועי ופרסומי אגודה, קידום יוזמות סטודנטיאליות בתחומים הרלוונטיים לאוכלוסיות השונות.

בנוסף, ישנו דגש על קידום קמפוס בטוח לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. רכזת שוויון פועלת להעלאת השיח המגדרי בקמפוס ואחראית על מתן מענה מטעם האגודה למקרים של אי-שוויון או עוולה שנוצרה על רקע מגדרי.

מוזמנות ומוזמנים לפנות אל רכזת שוויון במייל: chevrati2@student.co.il

 

אין פריטים להצגה