מעורבות חברתית

מלגות

מלגות מעורבות חברתית מוענקות לסטודנטים בתמורה לעשייה חברתית בארגונים חברתיים שונים בקמפוס ומחוצה לו.

 

תנאי קבלת מלגה מאגודת הסטודנטים:

• על הסטודנט/ית להיות רשום כתלמיד/ה באוניברסיטת תל-אביב

• על הסטודנט/ית להיות חבר/ת אגודה ולשלם דמי רווחה

• לפני תחילת ההתנדבות כל סטודנט/ית יחתום על כתב הבנה

• ביצוע כל שעות ההתנדבות במלואן

•  במידה והסטודנט/ת מפסיק את לימודיו הוא מתחייב להודיע על כך תוך חודשיים למחלקת מעורבות חברתית

 

למידע ולרישום למלגות אגודת הסטודנטים והסטודנטיות תשפ"ד

 

מלגות מחוץ לאגודה לשנת תשפ"ד:

·         מלגת   חב"ד בקמפוס

·         מלגת "Camera on campus Israel"

תוכניות מחוץ לאגודה לשנת תשפ"ד:

·         מכללת פוליטיקה חדשה

 

 

אין פריטים להצגה