מעורבות חברתית

מלגות מעורבות חברתית

מלגות מעורבות חברתית מוענקות לסטודנטים בתמורה לעשייה חברתית בארגונים חברתיים שונים בקמפוס ומחוצה לו.

  

תנאי קבלת מלגה מאגודת הסטודנטים:

• על הסטודנט/ית להיות רשום כתלמיד/ה באוניברסיטת תל-אביב.

• על הסטודנט/ית להיות חבר/ת אגודה ולשלם דמי רווחה.

• לפני תחילת ההתנדבות כל סטודנט/ית יחתום על כתב הבנה.

• ביצוע כל שעות ההתנדבות במלואן.

•  במידה והסטודנט/ת מפסיק את לימודיו הוא מתחייב להודיע על כך תוך חודשיים למחלקת מעורבות חברתית.

 
ההרשמה למלגה לשנת תשפ"ד 2023-2024 תיפתח בסמוך לפתיחת הסמסטר.

 

 

אין פריטים להצגה