מוניטור: המרכז להעצמת האזרח

** ההרשמה למלגה סגורה **

רקע על הארגון

המרכז להעצמת האזרח הינה עמותה הפועלת בתחומי הממשל, ועוסקת באפקטיביות המגזר הציבורי וביישום התחייבויות הרשות המבצעת. המרכז מתמקד בקיום התחייבויות הממשל לאזרחים, יישום מדיניות ובהיבטים שונים הקשורים לתפקוד הממשל ויכולתו לממש ולהוביל שינויים לטובת הציבור. מתוך כך, מפעיל המרכז את מיזם "המוניטור", במסגרתו מבצע המרכז מעקב וניטור אזרחי אחר יישום החלטות ממשלה, חוקים ותקנות.

תיאור התפקיד

המוניטור מפעיל קבוצת תחקירנים המתמחים בניטור ההחלטות וחוקים בעלי נופך ציבורי ויישומי באופן שוטף תוך פרסום ממצאי התחקיר בקרב הציבור, במסגרת דו"ח מעקב שמתפרסם עם סיום התחקיר. התחקירנים בפרויקט המוניטור עוברים הכשרה וליווי ע"י המרכז להעצמת האזרח, מועמדת לשירותם תשתית הידע והקשרים לפתיחת חסמים לאורך הדרך, ולבסוף, הכלים להנגשת המידע לציבור הרחב.

דרישות התפקיד מהמלגאי

אנחנו מחפשים מתמחים ממגוון פקולטות, בעלי מידה של מעורבות חברתית, "ראש גדול", בעלי יכולות כתיבה ועבודה עצמאית. כמו כן, אלו הדרישות להתמחות: 1. מחויבות לתפיסת העולם של המרכז ולנושא יישום מדיניות. 2. מעקב וניטור החלטות ממשלה או חקיקה שייקבעו בתם ההכשרה. 3. מחויבות ל-3 שעות שבועיות. 4. השתתפות בתהליך הכשרה למוניטור. 5. במידת הצורך, נסיעות ומפגשים עם בעלי תפקידים בממשלה, בכנסת ובחברה האזרחית לטובת קידום המחקר. 6. עבודה על מערכת עדכון הנתונים הממוחשבת של המרכז. 7. כתיבת דו"ח מוניטור מסכם. 8. השתתפות בפגישות צוות אחת לחודש. 9. הפעילות תתקיים במרכז להעצמת האזרח.

היקף שעות הפעילות

 150 שעות בשנה כולל שעות הכשרה

סכום המלגה

5000 ₪

מקום הפעילות

משרדי העמותה -המרכז להעצמת האזרח - בניין סמולארש, אונ' תל אביב

שעות פעילות

ההכשרה המרוכזת בתחילת השנה כוללת כ-15 שעות מרוכזות, בחודש נובמבר, שמפורסמות יחד עם הקול הקורא. במהלך השנה - הכשרה אחת לחודש בשעות אחר הצהריים, ביום משתנה בשבוע. מעבר לזה - עבודת המוניטור נעשית בזמן שמתאים למתמחה, ניתן לעבוד על מערכת הנתונים מכל מקום, לעיתים יש לתאם פגישות במקומות שונים, ולהגיע לפגישות עיתיות במשרדי המרכז. כ-3 שעות בשבוע.

קישור לעמוד הפייסבוק

להרשמה למלגה:

נא לשלוח קו"ח למייל- michal@ceci.org.il

ולמלא את הטופס בלינק 

ניתן להגיש מועמדות למלגה עד לתאריך 30.11.2018