החוק לעידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית

סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,

אנחנו שמחים להודיע לכם על כך שההצעה ליישום החוק "לעידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית" אושרה על ידי האוניברסיטה. מה זה אומר? שניתן לקבל הכרה של 2 ש"ס פעם אחת במהלך התואר הראשון בגין מילואים או בגין פעילות חברתית וקהילתית, באופן הבא: 

מילואים

1. סטודנט/ית שיעשה 14 ימי מילואים בשנת הלימודים (כולל במהלך הקיץ ותקופת המבחנים) – מהם 5 ימים ברצף – יקבל הכרה של 2 ש"ס במהלך התואר הראשון.

2. סטודנט/ית שיעשה 25 ימי מילואים לא רצופים במהלך השנה יקבל הכרה של 2 ש"ס במהלך התואר הראשון.

 

פעילות חברתית וקהילתית

ניתן לקבל הכרה ב-2 ש"ס אקדמיות עבור פעילות חברתית בתנאי שסטודנט/ית לא קיבל/ה הכרה על כך עקב שירות מילואים:

1.         הרחבת הפעילות בתכנית "מתחברים פלוס" (קורסים אקדמיים משלבי עשייה): תוספת של 30 שעות פעילות שתזכה ב-2 ש"ס (סך הכל - לא יותר מ-6 ש"ס עבור הקורס).

2.         הרחבת הפעילות בתכנית "מתחברים" (מלגות עידוד מעורבות חברתית): תוספת של 30 שעות פעילות שתזכה ב-2 ש"ס.

3.         פעילות חברתית עצמאית בהיקף של 40 שעות (לא כולל שעות הכשרה) באחד הארגונים המוכרים לפעילות על ידי הדקאנט. פעילות חברתית תיחשב כפעילות שיש בה תרומה לקהילה או למען החברה, וכוללת, בין השאר, יציאה אל מחוץ לכותלי הקמפוס. על כל שעות הפעילות להיעשות באותו ארגון, כאשר רשימת הארגונים תפורסם באתר הדקאנט. פעילות בארגון שאינו מופיע ברשימה מחייבת את קבלת אישור הדקנאט מראש.  מידע על הפעילות ולמידע על רשימת הארגונים המוכרים לפעילות ניתן למצוא באתר הדקאנט.

4.         פעילויות בהיקף של 40 שעות בנבחרות המייצגות את האוניברסיטה, בכפוף לאישור מראש מטעם הוועדה.

פעילות זו תוכר בתנאי שהפעילות החברתית המדווחת אינה נעשית עבור כל תמורה אחרת, לרבות שכר, מלגה, או למטרת רווח, פרט להכרה אקדמית של 2 ש"ס. 

קרדיט של 2 ש"ס בגין מילואים או בגין פעילות חברתית יינתן במקום קורס של 2 ש"ס מחובת "כלים שלובים". תלמיד שאינו מחויב ב"כלים שלובים" יקבל קרדיט על חשבון קורסי בחירה של תכנית הלימודים בהיקף של 2 ש"ס בלבד.

האוניברסיטה תעשה מאמץ לפטור בגין פעילות חברתית או בגין מילואים סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ט.

במסגרת זאת סטודנטים הלומדים לתואר ראשון, בעלי יתרת נקודות זכות המוגדרות בתכניות הלימודים השונות, יוכלו לקבל 2 ש"ס אקדמיות. האוניברסיטה תעשה מאמץ גם לאפשר זיכוי בש"ס לסטודנט/ית שהחל את לימודיו לתואר ראשון לפני שנת הלימודים תשע"ט.

הדקאנט הוא הגוף המאשר את הפעילות חברתית ואת המילואים ורק לאחר אישורו תזין המזכירות הרלוונטית את הפטור. 

תלמיד המבקש הכרה כ-2 ש"ס בגין פעילות חברתית או בגין מילואים יפנה לדקאנט הסטודנטים, בענייני מילואים לגברת שושנה אלגזי ובענייני פעילות חברתית ליחידה למעורבות חברתית דרך הטופס באתר

חשוב להדגיש שההצעה המקורית ליישום החוק הייתה שונה, וכללה דרישה לביצוע ימי מילואים ברצף, להפרדה בין סוגי המילואים (יחידות קרביות/עורפיות) ולכמות שעות גבוהה יותר של פעילות חברתית. אגודת הסטודנטים עמדה על כך שאישור ההצעה המובאת לפניכם היא זאת שתיכנס לתוקף, ואנחנו שמחים על כך שהדבר אכן קרה.

 

לפרטים המלאים יש להיכנס לאתר של דקאנט הסטודנטים.