מעורבות חברתית

מלגות מעונות

בכל שנה מעניקה אגודת הסטודנטים בשיתוף עם חברת "שיכון ובינוי", המנהלת את המעונות, מלגת מעורבות חברתית לדיירי מעונות ברושים ואינשטיין, עם טיפוח מחויבות לעשייה חברתית וקידום הקשר בין הסטודנטים לקהילה. 

מוזמנים למצוא את המלגה המתאימה לכם! 

היקף פעילות וגובה המלגה:

מלגה מוקטנת – 2,500 ₪ עבור 30 שעות שנתיות

מלגה סטנדרטית – 4,000 ₪ עבור 50 שעות שנתיות

מלגה מוגדלת – 6,000 ₪ עבור 60 שעות שנתיות

יצוין כי לכל ארגון מוקצה סוג המלגה (מוקטנת, סטנדרטית ומוגדלת) והדבר מפורט בהמשך.

ההרשמה למלגות פתוחה עד ה10.11, לאחר מכן תתאפשר הרשמה על בסיס מקום פנוי.

הגשת בקשה למלגה:

הירשמו למלגות המעונות לשנת הלימודים תשע"ט ממש כאן! 

תנאי קבלת מלגה מאגודת הסטודנטים:

•                   על הסטודנט/ית להיות רשום כתלמיד/ה באוניברסיטת תל-אביב.

•                   על הסטודנט/ית להיות דייר במעונות איינשטיין או ברושים. כתלמיד/ה באוניברסיטת תל-אביב.

•                   על הסטודנט/ית להיות חבר/ת אגודה ולשלם דמי רווחה.

•                   לפני תחילת ההתנדבות כל סטודנט/ית יחתום על כתב הבנה.

•                   ביצוע כל שעות ההתנדבות במלואן.

•                   חובת הגעה לימי השיא, ימי העיון ולטקס המלגות שיתקיים בסוף השנה.

•                   במידה והסטודנט/ת מפסיק את לימודיו הוא מתחייב להודיע על כך תוך חודשיים למחלקת מעורבות חברתית.

•                   במידה והסטודנט/ת מפסיק/ה להתגורר במעונות הוא מתחייב להודיע על כך תוך חודשיים למחלקת מעורבות חברתית.

לחוברת מלגות המעונות לחצו כאן


אין פריטים להצגה