מעורבות חברתית

שיוויון

שוויון הוא אחד העקרונות עליהם מושתת המחלקה למעורבות חברתית ועליו אמונה רכזת השוויון. המטרה הינה ליצור ייצוג שוויוני ומתן מענה ושירותים מותאמים לקהילות שונות בתוך האוניברסיטה, אשר זקוקות לשירותים שונים מאלו שהאגודה מספקת באופן שוטף לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. בין השירותים הללו נמנים: מיפוי צרכים של האוכלוסיות השונות, הפקת אירועים לקהלי היעד השונים בהתאם לצרכים ולמועדי השנה, דאגה לייצוג שוויוני בכנסים, אירועי אגודה, פרסומים וכדומה, מענה על צרכי הסטודנטים הרלוונטיים ועדכון מתמיד של התכנים, השירותים והסיוע שניתנים להם, קידום יוזמות סטודנטיאליות בתחומים הרלוונטיים לאוכלוסיות השונות, טיפול במקרים של עוולה ופגיעה באי שוויון.

בנוסף, ישנו דגש על שוויון מגדרי ורכזת שוויון פועלת להעלאת השיח המגדרי בקמפוס, שכולל בין היתר בדיקת ייצוג של נשים בפאנלים, הרצאות ואירועים רשמיים של האוניברסיטה במטרה להוביל לייצוג שוויוני לנשים. בנוסף, דיווח וטיפול במקרה של אי שוויון, ייצוג שאינו הולם, טיפול לא ראוי או כל עוולה הנוגעת לתחום וליווי והפנייה לגורמים הרלוונטיים.

מוזמנים ומזמנות לפנות אל רכזת שוויון במייל: chevrati2@student.co.il

אין פריטים להצגה