נבחרת טניס שולחן

ענף טניס השולחן מתחלק לקבוצת הגברים וקבוצת הנשים. 

הנבחרות משתתפות במספר תחרויות במהלך השנה, כאשר העיקרית בהן היא משחקי אס"א אילת.