בנק בחינות
  • פקולטה:
  • חוג:
  • קורס:

תאור חנות

4526 תוצאות
מבוא למיסים - מבחן + פתרון

2008 מועד א'

סמסטר א'

עו"ד דזחאלקה, רו"ח מסרי

מבוא למיסים - מבחן + פתרון

2008 מועד ב'

סמסטר א'

עו"ד דזחאלקה, רו"ח מסרי

מבוא למיסים - מבחן + פתרון

2008 מועד ב'

סמסטר ב'

רו"ח פיטרמן

מבוא למיסים - פתרון

2008 מועד א'

סמסטר ב'

רו"ח פיטרמן

יסודות החשבונאות - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

רו"ח לימור דומניץ גשרי, רו"ח אורלי ענווה

כלכלה התנהגותית לניהול - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

אילה ארד

מבוא לטכנולוגיות מידע - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' גל אסטריכר-זינגר, פרופ' משה לשנו, גב' הילה לוין - גבע וד"ר אופיר בן אסולי

מתמטיקה לניהול - מבחן+פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר תמר מרגלית

יסודות המשפט העסקי - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

עו"ד קריצק שמואל

מודלים שימושיים בחקר ביצועים - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר ארנון בונה

ניהול טכנולוגיות ומידע - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

יעל ענבר

מבוא לכימיה אורגנית - מבחן + פתרון

2018 מועד א' 

סמסטר ב'

פרופ' משה פורטנוי

קינטיקה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' מרקוביץ' גיל

תכנות לכימאים בשפת פייתון - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

דביר נתנאלי, דניאל קצן

חדו"א 1 - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' ירון אוסטרובר, דר' יולי אידלמן, דר' גבי בן-סימון

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' רנן ברקנא

מבוא לתורת הקבוצות - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

תום בן-אמו, איל קפלן, יבגני מוזיקנטוב

יסודות השיר - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר דנה אולמרט

הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה-מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר א'

אביעד קליינברג 

לשון המקרא וסגנונו - פתרון

2017

סמסטר ב'

ד"ר טליה חודקובר

מבוא למקרא ב' - פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר נועם מזרחי

הרודוטוס בעולם המודרני-מבחן

2008 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יונתן פרייס

הרודוטוס בעולם המודרני-מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' יונתן פרייס

תורת ההגה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר עינת גונן

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים

2008 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר דפנה שטראוס-דורון

תחביר לשון המקרא - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר אורה עמבר

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים- מבחן

מועד ב' 2008

סמסטר ב'

ד"ר דפנה שטראוס-דורון

תורת ההגה והצורות של לשון חז"ל - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' חיים כהן

תחביר מתקדמים - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר ורד סיידון

חברה, משטר ותרבות באמריקה- מבחן

מועד א' 2008

סמסטר א' 

ד"ר מיכאל זכים

תחביר עברי - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רעיה חזון

חברה, משטר ותרבות באמריקה- מבחן

מועד ב' 2008

סמסטר א'

ד"ר מיכאל זכים 

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי - פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רעיה חזון

חברה, משטר ותרבות בארה"ב- מבחן

מועד א 2008

סמסטר א'

פרופ' ארנון גוטפלד

חברה משטר ותרבות בארה"ב- מבחן

מועד ב' 2008

סמסטר א'

פרופ' ארנון גוטפלד

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

אבשלום לניאדו


חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

אבשלום לניאדו


חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב' 

אבשלום לניאדו


חברה, משטר ותרבות בימה"ב - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

אביעד קליינברג 


חברה, משטר ותרבות בימה"ב - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

אביעד קליינברג 


חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד'

סמסטר א'

תמר הרציג

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' דוד כ"ץ


חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

 2011 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' דוד כ"ץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

 2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר תמר הרציג

חברה משטר ותרבות בימה"ב - מבחן

 2011 מועד א'

סמסטר ב'

תמר הרציג

חברה משטר ותרבות בימה"ב - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

תמר הרציג

חברה משטר ותרבות במאה-19 - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

 אורי פרויס

חברה משטר ותרבות במאה-19 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

אורי פרויס

חברה משטר ותרבות ברוסיה במאה - 19 2011 סמסטר ב מועד א- מבחן

2011 סמסטר ב מועד א- ורה קפלן

יוונים בעידן הקלאסי ויצירת הציווליזציה הים תיכונית - מבחן

 2011 מועד א'

סמסטר א'

 עירד מלכין

יוונים בעידן הקלאסי ויצירת הציווליזציה הים תיכונית - מבחן

 2011 מועד ב'

סמסטר א'

עירד מלכין

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

 2011 מועד א'

סמסטר ב'

יוסי מאלי

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

 2011 מועד ב'

סמסטר ב'

יוסי מאלי

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

יוסי מאלי

אתיקה בארגוני מודיעין- מבחן+ פתרון

2013 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רפאל (רפי) ביטון

מדינה-הורה-ילד

2013 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר טלי שפר

דקדוק א'- מבחן+ פתרון

2013 מועד א'

סמסטר ב'

מאדי קבלאן

הרח'לה של אבן בטוטה- מבחן+ פתרון

2013 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' קמילה אדנג

טקסים דתיים היסטוריוגרפיים ב + פתרון

2013 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר עליזה שניצר

יסודות הדקדוק+ פתרון

2013 מועד א'

סמסטר א'

מאדי קבלאן

מבוא לבלשנות שמית+ פתרון

2013 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' שלמה יזרעאל ורועי ברון

מושגי יסוד באסלם+ פתרון

2013 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר עליזה שניצר

קווים ומאפיינים בספרות קלאסית+ פתרון

2013 סמסטר א'

מועד ב'

אמיר לרנר

תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית-

2013 מועד ב'

סמסטר א'

אמיר לרנר

מבוא לתולדות התאטרון והדרמה יוון ורומא- מבחן

2012 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' נורית יערי

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה-מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' יונתן פרייס

חברה, משטר ותרבות במאה ה-19

מועד א' 2008

סמסטר א' 

פרופ' שולמית וולקוב 

חברה משטר ותרבות המאה העשרים-מבחן

מועד א' 2008

סמסטר ב'

פרופ' שלמה זנד

חברה משטר ותרבות במערב אירופה במאה ה-19

מועד א 2008 

סמסטר ב'

פרופ' בילי מלמן

מבוא לתולדות ארצות הברית 2011 סמסטר א מועד ב- מבחן

מבוא לתולדות ארצות הברית 2011 סמסטר א מועד ב- אייל נווה

מבוא לתולדות העת החדשה המוקדמת 2011 סמסטר ב מועד ב- מבחן

 2011 סמסטר ב מועד ב- יוסי מאלי

מוות על קידוש השם בנצרות וביהדות מועד ב סמסטר ב- מבחן
2011 מועד ב׳ סמסטר ב׳
מחואן פרון ועד הוגו צאווזסמסטר א מועד ב 2011- מבחן

סמסטר א מועד ב 2011

מחואן פרון ועד הוגו צאווז מועד א סמסטר א- מבחן

2011 מועד א סמסטר א

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

רפאל ואגו

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

רפאל ואגו

משטר, חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

סילבי הוניגמן


משטר, חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

סילבי הוניגמן 


משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

סילבי הוניגמן


משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

סילבי הוניגמן 


משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

 2011 מועד א'

סמסטר ב'

רפאל ואגו

משטר חברה ותרבות במאה העשרים - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר איריס רחמימוב

משטר חברה ותרבות במאה העשרים - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר איריס רחמימוב

משטר חברה ותרבות ברומא העתיקה 2011 מסמסטר א מועד א- מבחן

 2011 מסמסטר א מועד א- יונתן פרייס

נשים גברים ומודרניות 2011 סמסטר ב מועד א- מבחן

 2011 סמסטר ב מועד א- בילי מלמן

נשים גברים ומודרניות 2011 סמסטר ב מועד ב- מבחן

2011 סמסטר ב מועד ב- בילי מלמן

תולדות המאה ה - 19 2011 סמסטר א מועד א - יגאל חלפין -מבחן

2011 סמסטר א מועד א - יגאל חלפין 

תולדות המאה ה - 19 2011 סמסטר א מועד ב- יגאל חלפין- מבחן

 2011 סמסטר א מועד ב- יגאל חלפין

תולדות המאה ה-20 - מבחן

 2011 מועד ב'

סמסטר ב'

יגאל חלפין

חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת- מבחן

מועד א' 2008

סמסטר א'

פרופ' דוד כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת- מבחן

מועד ב' 2008

סמסטר א'

פרופ' דוד כ"ץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' מ אליאב-פלדון

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' מ' אליאב-פלדון

חברה משטר ותרבות בימה"ב - מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר א'

אביעד קליינברג

חברה משטר ותרבות בימה"ב - מבחן

2008 מועד א' 

סמסטר ב'

אביעד קליינברג

מאקרו כלכלה א' - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר יניב ידיד לוי

מיקרו כלכלה ב' - מבחן + פתרון

2018 מועד ב'

סמסטר א'

פרופר' עדי פוזנר

היסטוריה כלכלית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר דרור גולדברג 

אתיקה ועסקים - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

ד׳׳ר יצחק ספורטא

אתיקה ועסקים - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר יצחק ספורטא

דיני עסקים - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר מיכאל בן דב

דיני עסקים - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר מיכאל בן דב

דיני עסקים - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר מיכאל בן דב

יסודות האסטרטגיה - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר א.סטטנר

יסודות האסטרטגיה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר א. סטטנר

יסודות האסטרטגיה - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר א.סטטנר

יסודות האסטרטגיה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר א. סטטנר

יסודות האסטרטגיה - מבחן+פתרון

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ירון יחזקאל ואיתי אטר

יסודות המימון - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר דור לי לו

יסודות המימון - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר דור לי לו

יסודות המימון - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳ 

ד״ר איתי שרוני

יסודות המימון - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר איתי שרוני

יסודות המשפט - מבחן+פתרון

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

 

יסודות המשפט - מבחן+פתרון

2012

סמסטר א׳

ד״ר שירלי לוי

יסודות המשפט - מבחן

2014 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר שירלי לוי

יסודות המשפט - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

יסודות המשפט - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר שירלי לוי

יסודות תורת ההחלטות - מבחן+פתרון

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אילה משיח-יעקבי

יסודות תורת ההחלטות - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אילה משיח-יעקבי

יסודות תורת ההחלטות - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר אילה משיח-יעקבי

תיאוריה סטטיסטית - מבחן+פתרון

2015 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2014 מועד ג׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ יצחק מלכסון

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2014 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ יצחק מלכסון

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן
תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שטיינברג

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שטיינברג

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2014 מועד ג׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן+פתרון

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2011 מועד מיוחד

סמסטר ב׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר אברמוביץ

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן+פתרון

2015 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר רות הלר

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2010 

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2010

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנות ליניארי - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן+פתרון

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2008

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

רגולציה מיקרו-כלכלית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רועי שלם

פוליטיקה השוואתית - מבחן + פתרון

2018 מועד א' 

סמסטר א'

ד"ר יבגני קלאובר

מחשבה מדינית בת זמננו - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' תמי מייזלס

תורת המוסר - שיעור המשך - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' אלחנן פרידלנדר

מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר עילית פרבר

מבוא ליחסים בינלאומיים - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אוריאל אבולוף 

מבוא למחשבה פוליטית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר גולן להט

מבוא למחשבה פוליטית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר גולן להט

מבוא למנהל ומדיניות ציבורית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר רונן מנדלקרן

פוליטיקה השוואתית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יוסי שיין

פוליטיקה ומשטר בישראל - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר יעל שומר

מבוא לאנתרופולוגיה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר מיכל קראבל-טובי

מבוא לסוציולוגיה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' ניסים מזרחי

מקורות היסטוריים ואינטלקטואלים של מדעי החברה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' יהודה שנהב

ריבוד ואי-שוויון - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אלון סיגל

אתיקה ומדיניות התקשורת בישראל - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר ענת פלג

מבוא למדעי התקשורת - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דניאל דור

מקורות היסטוריים ואינטלקטואלים של מדעי החברה - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' אמל ג'מאל, ד"ר חגי בועז, פרופ' קרלו שטרנגר, ד"ר שי פוסמניק

מקורות היסטוריים ואינטלקטואלים של מדעי החברה - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אמל ג'מאל, ד"ר חגי בועז, פרופ' קרלו שטרנגר, ד"ר שי פוסמניק

יסודות בחברת הרשת - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אלעד שגב

ניהול טכנולוגיה ומידע - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

יעל ענבר

תורות ההשפעה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' שירה דביר

שפה ורטוריקה בחברה ובתקשורת - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר איתן אורקיבי

מבוא לתקשורת חזותית - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אמיר הר-גיל

תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' ברוס מדי-וויצמן

המאבק להקמת מדינת ישראל, 1939-1947 - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' מאיר חזן

המאבק להקמת מדינת ישראל, 1939-1947 - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' מאיר חזן

יהודים ונוצרים בימי הביניים ב' - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' שמחה גולדין

יהודים ונוצרים בימי הביניים ב' - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' שמחה גולדין

חברה, משטר ותרבות בימה"ב - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' בנימין ארבל

יהודים ונוצרים בימי הביניים (עד למסעי הצלב) - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' שמחה גולדין

חברה משטר ותרבות בימה"ב - מבחן

2008 מועד ב' 

סמסטר ב'

פרופ' בנימין ארבל

יהודים ונוצרים בימי הביניים (עד למסעי הצלב) - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' שמחה גולדין

לאומים והיסטוריה- סיפור אהבה מועד א 2008- מבחן

מועד א 2008

סמסטר ב'

פרופ' שלמה זנד

יהודים, אדומים, שומרונים וערבים בתקופות החשמונאית והרומית - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר יובל שחר

יהודים, אדומים, שומרונים וערבים בתקופות החשמונאית והרומית - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר יובל שחר 

חשבונאות לכלכלנים - פתרון

2017 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אינגבר קראוטגמר גלי

מבוא למאה ה-20 מבחן 2008 מועד א

מועד א 2008

סמסטר ב'

בעז נוימן

מאקרו כלכלה א' - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר איתי ספורטא אקשטין וד"ר עופר סטי

מבוא למאה העשרים 2008 מועד ב

2008 מועד ב' 

סמסטר ב

בעז נוימן 

אמנות ישראלית מ-1948 ועד ימינו-מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

רבקה שוסטרמן

אמנות ישראלית מ-1948 ועד ימינו- מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

רבקה שוסטרמן

אמנות האיסלאם בהתגבשותה- מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר א'

חנה טרגן

אמנות האיסלאם בהתגבשותה- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

חנה טרגן

אמנות האיסלאם- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

חנה טרגן

מבוא לעת החדשה המוקדמת- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

יוסי מאלי

חברה משטר ותרבות בימי הביניים- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

רון ברקאי

תולדות הנצרות מישו ועד גלות אביניון- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

רון ברקאי

תולדות הנצרות מישו ועד גלות אביניון- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

רון ברקאי

תולדות המאה ה-20- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

יגאל חלפין

תולדות המאה ה-20- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

יגאל חלפין

חומרי טבע (מבחן)

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

חומרי טבע (מבחן)

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

חומרי טבע (מבחן)

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

חומרי טבע (מבחן)

2009 מועד ב׳ 

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יואל קשמן

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יואל קשמן

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יואל קשמן

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר ישראל שק

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אורי צ׳שנובסקי

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אורי צ׳שנובסקי

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2008 מועד א׳1

סמסטר א׳

ד״ר סרגיי צ׳סקיס

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2008 מועד א׳2

סמסטר א׳

ד״ר סרגיי צ׳סקיס

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן+פתרון

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ישראל גודברג

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ישראל גודברג

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן+פתרון

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ישראל גודברג

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2014 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2011 מועד ב׳

סמסטר ב'

פרופ׳ שמואל כרמלי

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית (מבחן)

2014 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית (מבחן)

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית (מבחן)

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית (מבחן)

2013 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית (מבחן)

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית (מבחן)

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית (מבחן)

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית (מבחן)

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית (מבחן)

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

כימיה אורגנית 1 (מבחן ופתרון)

2014 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן ופתרון)

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן)

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן)

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן)

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן)

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן ופתרון)

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן)

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן)

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן)

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן)

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן)

2013 מועד ב׳ 

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנומתכתית 1 (מבחן)

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2014 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2014 מועד ב׳

סמסטר ב׳ 

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן ופתרון)

2014 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2012 מועד ב׳

סמסטר ב'

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳ 

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2014 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2014 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם כהן

אלגברה ליניארית 1ג (מבחן ופתרון)

2014 מועד א׳ֿ

סמסטר א׳

ד״ר אלזה פרחי

אלגברה ליניארית לכימאים (מבחן)

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר אלזה פרחי

אלגברה ליניארית לכימאים (מבחן)

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר אלזה פרחי

אלגברה ליניארית לכימאים (מבחן)

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר אלזה פרחי

אמנות ישראלית מבצלאל ועד קום המדינה- מבחן

2010 מועד א' 

סמסטר א'

ד"ר רבקה שוסטרמן

אמנות ישראלית מבצלאל ועד קום המדינה- מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר א'

רבקה שוסטרמן

אמנים יהודים במרכז אירופה: ליברמן, ליליאן, מיידנר- מבחן
אמנים יהודים במרכז אירופה: ליברמן, ליליאן, מיידנר- מבחן

2010, מועד א'

סמסטר א' 

ד"ר עדינה מאיר- מריל

האמנות המוסלמית בתפארתה- מבחן

2010, מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' חנה טרגן

האמנות המוסלמית בתפארתה- מבחן

2010, מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' חנה טרגן

מבוא למכניקת הרצף (מבחן)

2013 מועד ב'

סמסטר ב'

מר רון ילין ברגובוי

מכניקת הרצף (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אייל חפץ

מכניקת הרצף (מבחן)

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אייל חפץ

מכניקת הרצף (מבחן)

2010 מועד ב' 

סמסטר ב' 

פרופ' אייל חפץ

מכניקת הרצף (מבחן)

2009 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אייל חפץ

מעבדה במטאורולוגיה סינופטית (מבחן)

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר ברוך זיו

מעבדה במטאורולוגיה סינופטית - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר ברוך זיו

פיזיקה של כדור הארץ (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' שמוליק מרקו

פיזיקה של כוכבים (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' דינה פריאלניק-קובץ

פיזיקה של כוכבים (מבחן)

2009 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' דינה פריאלניק-קובץ

פיזיקה של כוכבים (מבחן)

2008 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' דינה פריאלניק-קובץ

פיזיקה של כדור הארץ (מבחן)

2010 מועד ב' 

סמסטר א'

פרופ' צבי בן אברהם

פיזיקה של כדור הארץ (מבחן)

2008 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' צבי בן אברהם

פיזיקה של מערכת השמש (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' מוריס פודולק

 

פיזיקה של מערכת השמש (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' מוריס פודולק

פיזיקה של מערכת השמש (מבחן)

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' מוריס פודולק

פיזיקת העננים והמשקעים (מבחן)

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יואב יאיר

 

פיזיקת העננים והמשקעים (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' יואב יאיר

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים (מבחן)

2012 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר א' 

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים (מבחן)

2009 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים (מבחן)

2009 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים (מבחן)

2008 סמסטר א'

מועד א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות מתקדמות (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות מתקדמות (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות מתקדמות (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' קוזלוב

שיטות מתמטיות מתקדמות (מבחן)

2009 מועד א' 

סמסטר א'

פרופ' דן קוזלוב

שיטות מתמטיות מתקדמות (מבחן)

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' דן קוזלוב

שיטות מתמטיות מתקדמות - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' קוזלוב

מבוא לתולדות יוון העתיקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עירד מלכין

מבוא לתולדות יוון העתיקה - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עירד מלכין

שו"ת יוון העתיקה

מועד ב׳

פרופ׳  עירד מלכין

שיטות מתמטיות מתקדמות (מבחן)

2014 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' (מבחן)

2012 מועד א' 

סמסטר א'

פרופ' נילי הרניק

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' נילי הרניק

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' נילי הרניק

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' (מבחן)

2009 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר אייל חפץ

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' (מבחן)

2008 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר אייל חפץ

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' (מבחן)

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אייל חפץ

שיטות סייסמיות (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות (מבחן)

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות (מבחן)

2009 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות (מבחן)

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות (מבחן)

2014 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות פוטנציאל בגיאופיזיקה (מבחן)

2014 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר לב אפלבאום

שיטות פוטנציאל בגיאופיזיקה (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר לב אפלבאום

שיטות פוטנציאל בגיאופיזיקה (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' לב אפלבאום

שיטות פוטנציאל בגיאופיזיקה (מבחן)

2009 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' לב אפלבאום

שיטות פוטנציאל בגיאופיזיקה (מבחן)

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' לב אפלבאום

שיטות פוטנציאל בגיאופיזיקה (מבחן)

2008 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר לב אפלבאום

תכנות מדעי Matlab (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' שי צוקר

תכנות מדעי (Matlab) - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' שי צוקר

תכנות מדעי Matlab (מבחן)

2011 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' שי צוקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' דוד סודרי

אלגברה 1 (לדו חוגי) - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר א'

ניר סוכן

אלגברה ב' 1 - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד א'

סמסטר ב'

ליאור ברי-סורוקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד ב'

סמסטר ב'

ליאור ברי-סורוקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2013 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' י. שוסטין

אלגברה ב' 1 - מבחן

2013 מועד ב' 

סמסטר א'

פרופ' י. שוסטין

אלגברה ב' 1 - מבחן

2012 מועד א' 

סמסטר ב'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' סמיון אלסקר

מבוא לאקונומטריקה - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אלמה כהן וד"ר שרית וייסבורד צוברי

מבוא לאקונומטריקה - פתרון

2018 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' אלמה כהן וד"ר שרית וייסבורד צוברי

מבוא לאקונומטריקה - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' אלמה כהן וד"ר שרית וייסבורד צוברי

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א' - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר יוליה גברילוב, ד"ר נירית אגאי, ד"ר אביטל לביא

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב' - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר א.לביא, ד"ר נ.אגאי, ד"ר י.גברילוב

מיקרו כלכלה ב' - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

הדר בינסקי

מתמטיקה לכלכלנים א' - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד. גינזבורג, ל. דוראל, א. נוסבוים

מתמטיקה לכלכלנים א' - מבחן

2017 מועד ב'

סמסטר א'

ד. גינזבורג, ל.דוראל, א.נוסבוים

מתמטיקה לכלכלנים ב' - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

יונתן כהן, אסף נוסבאום

מתמטיקה לכלכלנים ב' - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר ל.דוראל

מבוא לאקונומטריקה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אלמה כהן וד"ר שרית וייסבורד צברי

מבוא למחשבה הומניסטית - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר יקותיאל שוהם

מבוא למחשבה הומניסטית - פתרון

2018 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר יקותיאל שוהם

אסטרטגיה בעידן המודרני - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' עזר גת

אסטרטגיה בעידן המודרני - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' עזר גת

אסטרטגיה בעידן המודרני - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' עזר גת

אסטרטגיה בעידן המודרני - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' עזר גת

הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורט - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

תומר פדלון

התנהגות פוליטית בישראל - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יואב פלד

התנהגות פוליטית בישראל - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יואב פלד

יסודות בחברת הרשת - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אלעד שגב

יסודות בחברת הרשת - פתרון

2017 מועד א' 

סמסטר ב'

ד"ר אלעד שגב

כלכלה פוליטית - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר טל שדה

כלכלה פוליטית - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר טל שדה

כלכלה פוליטית - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר טל שדה

כלכלה פוליטית - פתרון

2018 מועד א' 

סמסטר ב'

ד"ר טל שדה

מבוא ליחסים בינלאומיים - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אוריאל אבולוף 

מבוא ליחסים בינלאומיים - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אוריאל אבולוף 

מבוא למדעי התקשורת - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דניאל צור

מבוא למדעי התקשורת - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דניאל צור

מבוא למחשבה פוליטית - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר גולן להט

מבוא למנהל ומדיניות ציבורית - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר חנה אופק

מבוא למנהל ומדיניות ציבורית - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר חנה אופק

מחשבה מדינית בת זמננו - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' תמר מייזלס

מחשבה מדינית בת זמננו - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' תמר מייזלס

מקורות היסטורים ואינטלקטואלים של מדעי החברה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אמל ג'מאל, ד"ר חגי בועז, פרופ' קרלו שטרנגר, ד"ר שי פוסמניק


פוליטיקה השוואתית - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יוסי שיין, גב' הדס לנציאנו, מר דורון פלדמן

פוליטיקה השוואתית - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יוסי שיין, גב' הדס לנציאנו, מר דורון פלדמן

פוליטיקה השוואתית - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר יבגני קלאובר

פוליטיקה ומשטר בישראל - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' אמל ג'מאל

פוליטיקה ומשטר בישראל - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' אמל ג'מאל

שפה ותקשורת: מסר, שכנוע ופעולה - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

נועם יורן

שפה ותקשורת: מסר, שכנוע ופעולה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

נועם יורן

מבוא לאנתרופולוגיה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר מיכל קראבל-טובי

מבוא לסוציולוגיה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' ניסים מזרחי

מקורות היסטורים ואינטלקטואלים של מדעי החברה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אמל ג'מאל

רפואה וחברה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

יצחק ששון

תיאוריה באנתרופולוגיה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אדם קליין אורון

מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' דומיניק לאמי

סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר רועי לוריא

שיטות מחקר בפסיכולוגיה - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר שגב ברק

שיטות מחקר בפסיכולוגיה - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר שגב ברק

שיטות מחקר בפסיכולוגיה - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר שגב ברק

כלכלה ללא כלכלנים - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

גליה עופר

תולדות המאה ה20 - מבחן + פתרון

2016 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר מיכל שפירא

היישוב בין שתי מלחמות העולם - מבחן + פתרון

2016 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' מאיר חזן

רפובליקת ווימאר - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אמיר טייכר

יסודות ההפקה - מבחן + פתרון

2016 מועד ב'

סמסטר א'

גדי בר-עוז

אבות המודרניזם האסלאמי - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר א'

מר ישראל שרנצל

כחול זה צבע של בנים - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' דפנה יואל

כחול זה צבע של בנים - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' דפנה יואל

כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר אפי זיו

מגדר והיסטוריה מודרנית במערב - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר מיכל שפירא

פמיניזם, חברה ומשפט בישראל - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דפנה הקר

מבוא לניהול ההפקה - מבחן + פתרון

2015 מועד ב'

סמסטר א'

גדי בר - עוז

האמנות באיטליה בתקופת הבארוק - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר גולדה בלס

האמנות בפירנצה 1400-1600: בין רפובליקה לדוכסות - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר גולדה בלס

הנרטיב הנוצרי באמנות - טקסט ודימוי - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר גיל פישהוף 

האמנות המוסלמית בתפארתה - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' חנה טרגן

תולדות הדימוי באסלאם: מהנביא מוחמד ועד הטליבאן - מבחן + פתרון

2015 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אריה לב קפיטייקין

תולדות המאה ה-20 - מבחן + פתרון

2014 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר מיכל שפירא

מבוא לחסידות ותנועת המוסר - מבחן + פתרון

2014 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' רון מרגולין

בימוי קלאסיקה על הבמה הישראלית - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר בלהה בלום

מבוא לתאורת במה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' בן ציון מוניץ

מבוא לתאורת הבמה - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' בן ציון מוניץ

מבוא לתיאטרון מודרני ופוסט-מודרני - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' גד קינר

מבוא לתיאטרון מודרני ופוסט-מודרני - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' גד קינר

תיאטרון, חברה וקהילה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

דר' שולמית לב-אלג'ם

תיאטרון, חברה וקהילה - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

דר' שולמית לב-אלג'ם

בשורת הרנסנס באיטליה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר תמר צ'ולקמן

בשורת הרנסנס באיטליה - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר תמר צ'ולקמן

אדריכלות הבאוהאוס בגרמניה ומחוצה לה - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר עדינה מאיר-מריל

ייצוגי ההיסטוריה וזיכרון של השואה באמנות - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אורלי שבי

ייצוגי ההיסטוריה וזיכרון של השואה באמנות - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אורלי שבי

אמנות האסלאם - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' חנה טרגן

אמנות ימי הביניים המוקדמים - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר גיל פישהוף

אמנות ישראלית מבצלאל ועד קום המדינה- מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר רבקה שוסטרמן 

אמנות ישראלית מבצלאל ועד קום המדינה- מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר רבקה שוסטרמן

אמנות ישראלית מקום המדינה ועד ימינו - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רבקה שוסטרמן

אמנות ישראלית מקום המדינה ועד ימינו - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר רבקה שוסטרמן

מבוא לאמנות יוונית - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר מתי פישר

מבוא לאמנות יוונית - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר מתי פישר

מבוא למהפכה הצרפתית- מבחן

מועד א' תשס"ח

סמסטר ב'

אמנון יובל

מבוא למהפכה הצרפתית- מבחן מועד ב'

מועד ב', תשס"ח

סמסטר ב' 

אמנון יובל

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א' 

פרופ' מ' אליאב-פלדון

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' מ' אליאב-פלדון

מבוא לתולדות אירופה במאה ה-19- מבחן

מועד א', תשס"ח

סמסטר א' 

ד"ר אלון רחמימוב

מבוא לתולדות אירופה במאה ה-19 מבחן, מועד ב'

מועד ב', תשס"ח

סמסטר א'

ד"ר אלון רחמימוב

חברה משטר ותרבות המאה העשרים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אהרון שי

חברה משטר ותרבות המאה העשרים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳  אהרון שי

אושוויץ - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר בעז נוימן

אושוויץ - מבחן

2008 מועד א׳ 

סמסטר א׳

ד״ר בעז נוימן

ממלחמת העולם ה-1 ועד המהפכה האקולוגית - מבחן

מועד ב׳ 

ד״ר בעז נוימן

מבוא לתולדות אירופה במאה ה-20- מבחן

סמסטר ב', תשסח

מועד א'

ד"ר אלון רחמימוב

מבוא לתולדות אירופה במאה ה-20- מבחן

מועד ב', תשסח

סמסטר ב

ד"ר אלון רחמימוב

מחואן פרון ועד הוגו צ'אווס - פופוליזם באמריקה הלטינית - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳


מחואן פרון ועד הוגו צ'אווס - פופוליזם באמריקה הלטינית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

מחואן פרון ועד הוגו צ'אווס - פופוליזם באמריקה הלטינית - מבחן

2012

סמסטר ב׳

ד״ר איריס רחמימוב

מלחמת העולם הראשונה - היסטוריה מיתוס זיכרון - מבחן

2012 

סמסטר ב׳

ד״ר איריס רחמימוב

משטר חברה ותרבות במאה העשרים - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳ 

ד״ר איריס רחמימוב

משטר חברה ותרבות במאה העשרים - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר איריס רחמימוב

מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית מי סלל את הדרך למהפכה? - מבחן

2012 

סמסטר ב׳

ד״ר ורה קפלן

אמנות ישראלית מ-1948 ועד ימינו 2010 מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

רבקה שוסטרמן

אמנות ישראלית מ-1948 ועד ימינו- מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

רבקה שוסטרמן


אמנות האיסלאם בהתגבשותה- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

חנה טרגן

אמנות האיסלאם בהתגבשותה- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

חנה טרגן

אמנות האסלם מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

חנה טרגן

מבוא לעת החדשה המוקדמת- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

יוסי מאלי

חברה משטר ותרבות בימי הביניים- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

רון ברקאי

המאה האמריקנית - מבחן

2008 מועד א׳

פרופ׳ אייל נווה

הארמון והווילה: אדריכלות ועיטור ברנסנס האיטלקי - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר גולדה בלס

השתקפויות: מימד האשליה בציור הרומי - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר נאוה סביליה שדה

ונציה - תור הזהב - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' סימונה כהן 

ונציה - תור הזהב - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' סימונה כהן

מבוא לאמנות הלניסטית ורומית - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר מתי פישר

מבוא לאמנות הלניסטית ורומית - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר מתי פישר

מבוא לאמנות יוונית - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר מתי פישר

מבוא לאמנות יוונית - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר מתי פישר

קלסיציזם ברנסנס - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' סימונה כהן

קלסיציזם ברנסנס - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' סימונה כהן

המאה האמריקנית - מבחן

2008 מועד ב׳

 פרופ׳ אייל נווה

מבוא לתולדות ארה"ב - מבחן

מועד א׳

פרופ׳ אייל נווה

ארה"ב ממלחמת האזרחים למלחמת העולם השנייה 1865-1945 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳ 

פרופ׳ אייל נווה

ארה"ב:חברה, משטר ותרבות - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ אייל נווה

מבוא לתולדות ארה"ב - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ אייל נווה

מבוא לתולדות ארה"ב - מבחן

2009 מועד א׳

פרופ׳ אייל נווה

ארה"ב ממלחמת האזרחים למלחמת העולם השנייה 1865-1945 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אייל נווה

ארה"ב מהקמתה ועד למלחמת האזרחים - מבחן

מועד ב׳

פרופ׳ אייל נווה

ארה"ב מהקמתה ועד למלחמת האזרחים - מבחן

מועד א׳

פרופ׳ אייל נווה

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ גוטפלד

תכנות לינארי (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אריק תמיר

לוגיקה למדעי המחשב - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' א.רבינוביץ'


לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2008 מועד ג'

סמסטר ב'

פרופ' ארנון אברון

לוגיקה למדעי המחשב - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' א.רבינוביץ'

מערכות הפעלה - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר ב'

ערן טרומר

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

שביט,דויטש

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר א' + ב'

טובה מילוא, ניר שביט ודניאל דויטש

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן

2009 מועד ג'

סמסטר ב'

מילוא,שביט,לשם

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר ב'

מילוא,שביט,דויטש

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ גוטפלד

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן + פתרון

2008 מועד א'

סמסטר א'

ניר שביט ואיתי לשם

מבוא לתולדות ארה"ב המודרנית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ גוטפלד

מבוא לתולדות ארה"ב המודרנית - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ גוטפלד

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן + פתרון

2010

סמסטר ב

ניר שביט ודניאל דויטש

מבוא להיסטוריה של אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה- 20 - מבחן

2008 מועד ב׳

ד״ר לייבנר חררדו

מבוא להיסטוריה של אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה- 20 - מבחן

2008 מועד א׳

ד״ר לייבנר חררדו

מבוא להיסטוריה של אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה- 20 - מבחן

מועד א׳

ד״ר לייבנר חררדו

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן + פתרון

2010

סמסטר ב

ניר שביט ודניאל דויטש

מבוא להיסטוריה של אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה- 20 - מבחן

2009 מועד א׳

ד״ר לייבנר חררדו

מבוא להיסטוריה של אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה- 20 - מבחן

2009 מועד ב׳

ד״ר לייבנר חררדו

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן + פתרון

2010

סמסטר ב

ניר שביט ודניאל דויטש

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳ 

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2009 מועד ב׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״׳ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר לייבנר חררדו

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לייבנר חררדו

אמריקה הלטינית במאה ה20 - מבחן+פתרון

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר לייבנר חררדו

שיטת המשפט הישראלי - מבחן

2009 מועד א' 

סמסטר ב'

פרופ' סגל, השופט זמיר 

מבוא כללי למדי המחשב (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר סוני בן שמעון

 

מבוא כללי למדי המחשב (מבחן)

2010 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר סוני בן שמעון

יסודות מערכות מידע- מבחן

2009 מועד ב

סממסר ב

ד"ר מילשטיין

יסודות מערכות מידע - מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

ד"ר מילשטין

אינטלגנציה משחקית -מבחן

2012 מועד ב

סמסטר א

אורי גלובוס

אינטלגנציה משחקית-מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

אורי גלובוס

אינטלגנציה משחקית -מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

אורי גלובוס

אינטלגנציה משחקית-מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

אורי גלובוס

ביולוגיה מערכתית חישובית-מבחן

2010 מועד ב

סממסטר א

רופין,קופיק,שרן

חישוביות בדנטיקה הומונית - מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

ד"ר הלפרין

חישוביות בגנטיקה הומונית

2010 מועד ב

סמסטר ב

ד"ר הלפרין

חישוביות בגנטיקה הומוהית-מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

ד"ר הלפרין

חישוביות בגנטיקה הומונית

2011 מועד ב

סממסטר ב

ד"ר הלפרין

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20(גירסא 3) - מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳ זנד

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20(גירסא 2) - מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳  זנד

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20- מבחן

2009 מועד א׳

פרופ׳ זנד

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20(גירסא 1) - מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳ זנד

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20- מבחן

2008 מועד א׳

פרופ׳ זנד

מבוא לתולדות המאה העשרים - מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳ זנד , סתוית סיני

בין דיקטטורה לדמוקרטיה -– ספרד במאה ה-20 - מבחן

2001 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ רענן ריין

תולדות המאה ה - 20 - מבחן

2009 מועד א׳

פרופ׳ חלפין

תולדות המאה ה - 20 - מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳ חלפין

ארה"ב: חברה משטר ותרבות - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳ 

ד״ר אייל נווה

ארה"ב: חברה משטר ותרבות - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אייל נווה

ארה"ב ממלחמת האזרחים למלחמת העולם השניה - מבחן

2011 מועד ב׳

ד״ר אייל נווה

ארה"ב ממלחמת האזרחים למלחמת העולם השניה - מבחן

2011 מועד א׳

ד״ר אייל נווה

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר רחמימוב

חברה משטר ותרבות במאה-19 -מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר רחמימוב

חברה משטר ותרבות במאה-19 -מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר רחמימוב

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר רחמימוב

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר רחמימוב

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ וולקוב

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר אורי פרויס

משטר חברה ותרבות במאה ה - 19 - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אורי פרויס

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2012 

סמסטר ב׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות באמריקה - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר זכים

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר יעל שטרנהל

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר יעל שטרנהל

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר יעל שטרנהל

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר יעל שטרנהל

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר יעל שטרנהל

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יעל שטרנהל

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ ברקאי

חברה, משטר ותרבות בארה"ב - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ ברקאי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2008 מועד ב׳ 

סמסטר ב׳ 

פרופ׳ ארבל

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארבל

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ גדי אלגזי

חברה ותרבות בימי הביניים - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ גדי אלגזי

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר הוניגמן

משטר חברה ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר הוניגמן

חברה משטר ותרבות בימי הביניים - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר תמר הרציג

חברה משטר ותרבות בימי הביניים - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר תמר הרציג

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר לניאדו

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לניאדו

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר לניאדו

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר לניאדו

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ רובין

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ רובין

מודלים ומתודולוגיות-מבחן

סמסטר א'

3.04.2008

מועד א'

ד"ר הנרי אונגרמודלים ומתודולוגיות- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

11.5.08

ד"ר הנרי אונגר

מודלים ומתודלוגיות-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

8.02.2009

ד"ר הנרי אונגר

מודלים ומתודלוגיות

סמסטר א'

מועד ב'

13.03.2009

ד"ר הנרי אונגר

מודלים ומתודלוגיות- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

11.5.2018

ד"ר הנרי אונגר

מודלים ומתודולוגיות במאה העשרים- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

13.02.2011

ד"ר הנרי אונגר

מודלים ומתודולוגיות במאה העשרים-מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

29.04.2011

ד"ר הנרי אונגר

מודלים ומתודולוגיות במאה העשרים-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

26.02.2012

ד"ר הנרי אונגר

משפט חוקתי ואתיקה ציבורית-מבחן

סמסטר ב' 

10.07.09

פרופ' זאב סגל

מיקרו כלכלה-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

25.01.08

ד"ר יפעת פז

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ אליאב- פלדון

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אליאב-פלדון

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אליאב-פלדון

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אליאב-פלדון

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אליאב - פלדון

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר וישניא

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר וישניא

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר וישניא

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר וישניא

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר וישניא

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר וישניא

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר וישניא

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר וישניא

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר וישניא

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2008 מועד א׳ 

סמסטר ב׳

פרופ׳ רובין

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳  רובין

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פרייס

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פרייס

חברה ומשטר בעת העתיקה- רומא - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פרייס

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2010 

סמסטר א׳

ד״ר אורי פרויס

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2010

סמסטר ב׳

ד״ר אורי פרויס

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר אורי פרויס

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אורי פרויס

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2011 מועד סופי 

סמסטר א׳

ד״ר אורי פרויס

מבוא לתולדות רומא- מבחן

מועד א', תשסח

סמסטר ב'

דר' רחל פייג וישניא

מבוא לתולדות רומא- מבחן

מועד ב', תשס"ח

סמסטר ב'

דר' רחל פייג וישניא

חברה משטר ותרבות בימי הביניים- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

רון ברקאי

עולמה של האישה ברומא העתיקה- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

פייג וישניא

משטר, חברה ותרבות ברומא העתיקה- מבחן

210 מועדב

סמסטר א

יונתן פרייס

משטר, חברה ותרבות ברומא העתיקה- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

יונתן פרייס

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20 - מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

רפאל ואגו

משטר, חברה ותרבות במאה ה-20- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

רפאל ואגו

משטר, חברה ותרבות באמריקה הלטינית- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

אורי פרויס

מבחן שו"ת- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

אביעכד קליינברג

מבוא לעת החדשה המוקדמת-מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

 אליאב פלדון

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

תמר הרציג

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

דוד כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת- מבחן

2010 מועד א

סמסטר א

דוד כץ

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

פרופ' רבינוביץ'

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

פרו' אברון

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

פרופ' אברון

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן+פתרון

2010 מועד א

סמסטר א

פרופ' אברון

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן+פתרון

2010 מועד ב

סמסטר א

פרופ' אברון


לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2010 מועד א+ב

סמסטר ב

גיטיק

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

פרופ' אברון

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

רבינוביץ,זמנסקי

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2011 מועד א

סמסטר ב

פרופ' אברון

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2011 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' אברון

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2011מועד ב

סמסטר א

רבינוביץ,זמנסקי


לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2012 סמסטר א

מועד א

פרופ' רבינוביץ'

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2012 סמסטר א

מועד א

פרופ' רבינוביץ'

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2012 מועד ב

סמסטר א

פרופ' רבינוביץ'

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2012 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' אברון

מערכות הפעלה-מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

אורבוך,זיידנברג

מבוא כללי למדי המחשב (מבחן)

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר סוני בן שמעון 

מבוא כללי למדי המחשב (מבחן)

2009 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר סוני בן שמעון

מבוא כללי למדי המחשב (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רני הוד

מבוא כללי למדי המחשב (מבחן)

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר רני הוד

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן+פתרון

2008 מועד א

סמסטר ב

מילוא,לשם-טל

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן+פתרון

2008 מועד א'

סמסטר א'

שביט,לשם

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן+פתרון

2010

סמסטר ב

שביט ודויטש

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן+ פתרון

2010 

סמסטר ב'

שביט ודויטש

 

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן

2010 סמסטר א+ב

מועד ב

שביט,מילוא ודויטש

מבוא מןרחב למדעי המחשב-מבחן+פתרון

2010

סמסטר ב'

ניר שביט,דניאל דוטיש

מבוא מורחב למדעי המחשב- מבחן+פתרון

2011 מועד א'

סמסטר א'

טובה מילוא ואיתי טל

מבוא מורחב למדעי המחשב- מבחן+פתרון

2011 מועד א

סמסטר א

טובה מילוא ואיתי טל

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן+פתרון

2011 מועד א

סמסטר א

טובה מילוא ואיתי טל

מבוא מורחב למדעי המחשב - מבחן

2011 מועד א

סמסטר ב

כהן,טל

מבוא מורחב למדעי המחשב- מבחן

2012 מועד א

סמסטר ב

כהן,דויטש

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן

2012 מועד בי

סמסטר א'

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן

2012

סמסטר א

כהן,דויטש

ארה"ב: חברה משטר ותרבות - מבחן + פתרון

תרגיל בסיסי

2009 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אייל נווה

מבוא לאמנות הרנסנס - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר תמר צ'ולקמן

מבוא לאמנות הרנסנס - מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר תמר צ'ולקמן

מודולים חישוביים- מבחן(גרסה 1)

2009 מועד א

סמסמטר א

פרופ' דרשוביץ

מודולים חישוביים-בוחן אמצע

2009\2008 

פרופ' דרשוביץ

מודולים חישוביים- בוחן(גרסה 2)

2008-2009

סמסטר א

מודולים חישוביים- בוחן (גרסה 3)

2009\2008

סמסמטר א

פרופ' דרשוביץ

מודולים חישוביים- בוחן (גרסה 4)

2009\2008

סמסמטר א

פרופ' דרשוביץ

מודולים חישוביים- מבחן

2008 מועד ג

סמסטר ב

ד"ר פרייזלר,ריקי רוזן

מודולים חישוביים- בוחן (גרסה 1)

2009 בוחן אמצע

סמסטר ב

ד"ר פרייזלר,פרופ' שור

מודולים חישוביים- בוחן (גרסה 2)

2009

סמסטר ב

ד"ר פרייזדלר,פרופ' שור

מודולים חישוביים- בוחן (גרסה 3)

2009

סמסטר ב

ד"ר פרייזלר,פרופ' שור

מודולים חישוביים- בוחן (גרסה 1)

2009

סמסטר ב

ד"ר פרייזלר, פרופ' שור

מודולים חישוביים- מבחן(גרסה 1)

2009 מועד א

סמסמטר א

פרופ' דרשוביץ

מודולים חישוביים- מבחן(גרסה 2)

2009 מועד א

סמסטר א

פרופ' דרשוביץ

מודולים חישוביים- מבחן(גרסה 2)

2009 מועד א

סמסטר א

פרופ' דרשוביץ

סיבוכיות - מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

פרופ' ספרא

סיבוכיות- מבחן(גרסה ב)

2008 מועד א

סמסטר א

פרופ' ספרא

סיבוכיות - מבחן

2008 מועד ג

סמסטר ב

ד"ר תא-שמע, עודד רגב 

סיבוכיות - מבחן

2008 מועד ג

סמסטר א

פרופ' ספרא

מערכות בסיסי נתונים - מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

פרופ' מילוא

מערכות בסיסי נתונים- מבחן

2009 מועד א

סמסטר א

פרופ' מילוא

מערכות בסיסי נתונים- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

פרופ' מילוא

מערכות בסיסי נתונים - מבחן

2010 מועד א+ב

סמסטר א

רובי ביום

מערכות בסיסי נתונים-מבחן

2011 מועד א+ב

סמסטר ב

פרופ' מילוא

מערכות בסיסי נתונים- מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

רובי ביום 

מערכות בסיסי נתונים -מבחן

2012 מועד ב

סמסטר  א+ב

מילוא,ביום

מערכות בסיסי נתונים -מבחן

2012 מועד א

סמסטר ב

מילוא

מבנה מחשבים-מבחן

2008 מועד א

אינטרטור,אפק,קורנפלד

מבנה מחשבים-מבחן

2008 מועד ג

אינטרטור,אפק, קורנפלד

מבנה מחשבים - מבחן

2009 מועד א

אינטרטור, אפק, נוביק

מבנה מחשבים -מבחן

2009 מועד ב

אינטרטור,אפק,רופין

מבנה מחשבים -מבחן

2009 מועד א

פרופ' רופין, מר מגר

מבנה מחשבים -מבחן

2010 מועד ב

אפק, אינטרטור

מבנה מחשבים -מבחן

2010 מועד א

רופין ומגר

מבנה מחשבים-מבחן

2011

רופין,נוביק,אבני

מבנה מחשבים-מבחן

2011

רופין,נוביק,אבני

מבנה מחשבים -מבחן

2011

אפק,אינטרטור,בן עמוס,אבני

מבנה מחשבים- מבחן

2011

רופין, אפק, אינטרטור, אבני, בן עמוס 


מבנה מחשבים - מבחן

2012 מועד א

רופין, כהן, אבני

יסודות מערכות מידע- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

ד"ר מילשטיין

יסודות מערכות מידע- מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

ד"ר מילשטיין

מבני נתונים -מבחן

2009 מועד ג

סמסטר א

צוויק, קפלן, פלדמן, שפירא

מבני נתונים- מבחן

2009 מועד מיוחד

סמסטר ב

ד"ר שוני דר


מבני נתונים-מבחן

2009 מועד א

סמסטר א

צוויק, קפלן, לוי, פלדמן

מבני נתונים -מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

צוויק, קפלן, לוי, פלדמן

מבני נתונים- מבחן(גרסה א)

2009 מועד ב

סמסטר א

הלפרין, לוי, נוסבאום, פלדמן


מבני נתונים- מבחן (גרסה ב)

2009 מועד ב

סמסטר א

הלפרין,לוי,נוסבאום,פלדמן

מבני נתונים- מבחן ( גרסה 2)

2009 מועד א

סמסטר ב

הלפרין, לוי, נוסבאום, פלדמן

מבני נתונים- מבחן(גרסה 1)

2009 מועד א

סמסטר ב

הלפרין, לוי, נוסבאום, פלדמן

מבני נתונים-- מבחן (גרסה1)+פתרון

2010 מועד א

סמסטר א

פרופ' לוי, נוסבאום

מבני נתונים- מבחן(גרסה1)

2010 מועד ב

סמסטר א

חנוך לוי, נוגה לוי, יהב נוסבואום

מבני נתונים- מבחן(גרסה 2)

2010 מועד ב

סמסטר א

חנוך לוי, נוגה לוי, יהב נוסבאום

מני נתונים- מבחן(גרסה 3)

2010 מועד ב

סמסטר א

חנוך לוי, נוגה לוי, יהב נוסבאום

מבני נתונים-מבחן

2010 מועד ב

גרסה ב

צוויק, קפלן, נוסבאום, לוי

מני נתונים-מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

צוויק, קפלן, נוסבאום, לוי

קומפילציה (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' מולי שגיב

קומפילציה (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' מולי שגיב

קומפילציה (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' מולי שגיב

קומפילציה (מבחן)

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' מולי שגיב

רשתות תקשורת מחשבים (מבחן)

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת מחשבים (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת מחשבים (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת מחשבים (מבחן)

2012 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור (מבחן)

2010 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור (מבחן)

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור (מבחן)

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אליעזר דור

רשתות P2P- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

חנוך לוי

רשתות P2P- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

חנוך לוי

רשתות P2P- מבחן

2012  מועד א

סמסטר ב

פרופ' חנוך לוי

גיאומטריה חישובית-מבחן

2009

פרופ' שריר


גיאומטריה חישובית- מבחן

2009 מועד ב

פרופ' שריר

גיאומטריה חישובית -מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

פרופ' הלפרין

גיאומטריה חישובית- מבחן

2012 מועד א

סמסטר ב

פרופ' הלפרין

גרפיקה ממוחשבת-מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

ליאור שפירא

גרפיקה ממוחשבת-מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

ליאור שפירא

גרפיקה ממוחשבת-מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

פרופ' כהן-אור,יותם

גרפיקה ממוחשבת-מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א


גרפיקה ממוחשבת-מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

ליאור שפירא

גרפיקה ממוחשבת-מבחן

2012 מועד ב

סמסטר א

ליאור שפירא

חברה, משטר ותרבות במערב אירופה במאה התשע עשרה - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מלמן

חברה, משטר ותרבות במערב אירופה במאה התשע עשרה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מלמן

חברה, משטר ותרבות במערב אירופה במאה התשע עשרה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מלמן

חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ בנימין ארבל

חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ בנימין ארבל

חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית-מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר אורי פרויס

תרגיל-תולדות המאה העשרים -מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יגאל חלפין

תרגיל-תולדות המאה העשרים -מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ יגאל חלפין

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים - מבחן

2011 מועד א׳

ד״ר שטראוס דורון דפנה

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים - מבחן

2011 מועד א׳

ד״ר שטראוס דורון דפנה

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים - מבחן

2011 מועד ב׳

ד״ר שטראוס דורון דפנה

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר שטראוס דורון דפנה

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר שטראוס דורון דפנה

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים - מבחן

2009 מועד ב׳

ד״ר שטראוס דורון דפנה

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים - מבחן

2008 מועד ב׳

ד״ר שטראוס דורון דפנה

חברה , משטר ותרבות ארה"ב: ממושבות למלחמת האזרחים - מבחן

2008 מועד א׳

ד״ר שטראוס דורון דפנה

משטר חברה ותרבות ברומא העתיקה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יונתן פרייס

תרגיל-תולדות המאה העשרים - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יגאל חלפין

משטר, חברה ותרבות במאה התשע עשרה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר הוניגמן

משטר, חברה ותרבות במאה התשע עשרה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר הוניגמן

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר תמר הרציג

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר תמר הרציג

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר תמר הרציג

הרנסאנס האיטלקי - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר תמר הרציג

הרנסאנס האיטלקי - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר תמר הרציג

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פרייס

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פרייס

משטר, חברה ותרבות באמריקה הלטינית - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פרייס

מבוא לתולדות רומא העתיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר וישניא ואבשלום לניאדו

מבוא לתולדות רומא העתיקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר וישניא ואבשלום לניאדו

מיעוטים לאומיים בעידן של לאומנות במזרח אירופה המודרנית - מבחן

2011 

סמסטר ב׳

ד״ר ואגו

מבוא לתולדות אירופה במאה ה-19 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

מבוא לתולדות אירופה במאה ה-19 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר ואגו

מערב ומזרח למן המאה השמונה עשרה ועד למאה העשרים ואחת - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מלמן

מערב ומזרח למן המאה השמונה עשרה ועד למאה העשרים ואחת - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מלמן

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארבל

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארבל

בין המגיפה השחורה למהפכה התעשייתית: החברה האירופית בעת החדשה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארבל

בין המגיפה השחורה למהפכה התעשייתית: החברה האירופית בעת החדשה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארבל

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כץ

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כץ

תולדות הנצרות 1350-2012 - מבחן

2011 

פרופ׳ כץ

תולדות הנצרות 1350-2009 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ כץ

תולדות הנצרות 1350-2009 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ כץ

תולדות הנצרות 1350-2008 - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ כץ

תולדות הנצרות 1350-2008 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ כץ

משטר חברה ותרבות ברומא העתיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר לניאדו

משטר חברה ותרבות ברומא העתיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר לניאדו

משטר חברה ותרבות ברומא העתיקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר לניאדו

משטר חברה ותרבות ברומא העתיקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לניאדו

משטר חברה ותרבות ברומא העתיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר לניאדו

משטר חברה ותרבות ברומא העתיקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר לניאדו

מרומא לביזנטיון - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר לניאדו

מרומא לביזנטיון - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר לניאדו

הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קליינברג

הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קליינברג

הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קליינברג

ישועה ואבדון - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

ישועה ואבדון - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

ישועה ואבדון - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

ימה"ב –- תרגיל - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ קליינברג

מבוא לתולדות ימי הביניים - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ברקאי

מבוא לתולדות ימי הביניים - מבחן

2008 מועד ב׳

פרופ׳ ברקאי

תרגיל חברה משטר ותרבות בימה"ב - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ ברקאי

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ אליאב - פלדון

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ אליאב-פלדון

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ יוסי מאלי

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ יוסי מאלי

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ יוסי מאלי

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ יוסי מאלי

מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יוסי מאלי

היסטוריה והיסטוריונים בעת החדשה - מבחן

2011 מועד ב׳

פרופ׳ יוסי מאלי

היסטוריה והיסטוריונים בעת החדשה - מבחן

2011 מועד א׳

פרופ׳ יוסי מאלי

היסטוריה והיסטוריונים בעת החדשה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יוסי מאלי

תרגיל מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יוסי מאלי

תרגיל מבוא לעת החדשה המוקדמת - מבחן

2008 

סמסטר א׳

פרופ׳ יוסי מאלי

היסטוריונים ומחשבה היסטורית בעת החדשה - מבחן

2008 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מאלי, שביט וגרשוני

היסטוריונים ומחשבה היסטורית בעת החדשה - מבחן

2009 מבחן בית מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מאלי, שביט וגרשוני

דפוס ותמורה בעולם הנוצרי, היהודי, המוסלמי - מבחן+ פתרון (90)

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אליאב - פלדון, פרופ׳ ריינר

חברה, משטר ותרבות במערב אירופה במאה התשע עשרה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מלמן

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אשכנזי-גולן

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר אשכנזי - גולן

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר שירי אלון עירון

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר שירי אלון עירון

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר סאקוב

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר סאקוב

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2008 מועד מיוחד

סמסטר ב׳

ד״ר סאקוב

הסתברות לפיזקאים - מבחן

2012 מועד ב׳

פרופ׳ תלמה לוין

הסתברות לפיזקאים - מבחן

2012 מועד א׳

פרופ׳ תלמה לוין

מבוא למצב מוצק חלק א' - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳  יעקוב קנטור

מבוא למצב מוצק חלק א' - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קנטור

מבוא למצב מוצק חלק ב' - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יעקוב קנטור

מבוא למצב מוצק חלק ב' - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יעקוב קנטור

מבוא למצב מוצק חלק ב' - מבחן

2012 מועד א׳

פרופ׳ אייזנברג

מבוא למצב מוצק חלק ב' - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קנטור

מבוא למצב מוצק - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳  אייזנברג

מבוא למצב מוצק - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אייזנברג

מבוא למצב מוצק - מבחן

2008 מועד ג׳

פרופ׳ אייזנברג

מבוא למצב מוצק - מבחן

2008 מועד א׳

פרופ׳ אייזנברג

מבוא למצב מוצק - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קנטור

תולדות האדריכלות א' - מבחן

2008 מועד א'

ד"ר טלילה מיכאלי

תולדות האדריכלות א' - מבחן

2008 מועד ב'

ד"ר טלילה מיכאלי

תולדות האדריכלות א' - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר טלילה מיכאלי

תולדות האדריכלות א' - מבחן

2009 מועד ב'

ד"ר טלילה מיכאלי

תולדות האדריכלות א' - מהפרה היסטוריה ועד התקופה הגותית - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר טלילה מיכאלי

תולדות האדריכלות א' - מהפרה היסטוריה ועד התקופה הגותית - מבחן

2010 מועד ב' 

סמסטר א'

ד"ר טלילה מיכאלי

תולדות האדריכלות א' - מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' משה פישר 

תולדות האדריכלות א' - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה פישר

תולדות האדריכלות א' - מבחן

2013 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה פישר

תולדות האדריכלות א' -מבחן

2013 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' משה פישר

תורת השדות 1 - מבחן

2012 מועד א׳

פרופ׳ ינקלביץ

תורת השדות 1 - מבחן

2012 מועד ב׳

פרופ׳ ינקלביץ

תורת השדות 1 - מבחן

2011 מועד ב׳

פרופ׳ ינקלביץ

תורת השדות 1 - מבחן

2011 מועד א׳


תורת השדות 1 - מבחן

2010 מועד ב׳

פרופ׳ ינקלביץ

תורת השדות 1 - מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳ ינקלביץ

תורת השדות 1 - מבחן

2009 מועד א׳

פרופ׳ ינקלביץ

תורת השדות 1 - מבחן

2008

פרופ׳ ינקלביץ

תורת הרצף (באנגלית) - מבחן

2009 מועד א׳ 

סמסטר א׳

פרופ׳ קנטור

תורת הרצף (באנגלית) - מבחן

2008 

פרופ׳ קנטור

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳  שוורץ

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2012 

פרופ׳ שוורץ

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2011 

פרופ׳ שוורץ

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ בן יעקב אשל

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ בן יעקב אשל

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ בן יעקב אשל

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ בן יעקב אשל

תרמודינמיקה - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר חיים דימנט

תרמודינמיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר חיים דימנט

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2012 מועד ג׳

פרופ׳ רון ליפשיץ

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2012 מועד ב׳

פרופ׳ רון ליפשיץ

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2012 מועד א׳

פרופ׳ רון ליפשיץ

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן + פתרון (94)

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן + פתרון (100)

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן + פתרון (100)

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן + פתרון (94)

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

מבוא לגרעין וחלקיקי יסוד שנה ג' -מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עציון

מבוא לגרעין וחלקיקי יסוד שנה ג' -מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עציון

מבוא לגרעין וחלקיקי יסוד שנה ג' -מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עציון

מבוא לגרעין וחלקיקי יסוד שנה ג' -מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עציון

מבוא לגרעין וחלקיקי יסוד שנה ג' -מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עציון

תורת החלקיקים - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ סבטיצקי

תורת החלקיקים - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳  סבטיצקי

תורת החלקיקים - מבחן

2009 מועד ב׳(נוסף)

סמסטר א׳

פרופ׳ סבטיצקי

מבוא לגרעין וחלקיקים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ סבטיצקי

מבוא לגרעין וחלקיקים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ סבטיצקי

Practicle physics - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ לוין

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן + פתרון (92)

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מעוז

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן + פתרון

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מעוז

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מעוז

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מעוז

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מעוז

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2011 מועד ג׳

פרופ׳ דגן

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ דן מעוז

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רזניק

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רזניק

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רזניק

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן + פתרון

2010 מועד א׳

פרופ׳ דגן

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן + פתרון

2010 מועד ב׳

פרופ׳ דגן

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים- מבחן

סמסטר ב'

מועד א'

5.7.2009

פרופ' דן לאור

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים-מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

25.3.2011

פרופ' דן לאור

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

8.2.11

פרופ' דן לאור

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

25.3.2011

פרופ' דן לאור

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

25.3.2011

פרופ' דן לאור

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

8.2.2011

פרופ' דן לאור

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים- מבחן

סמסטר ב'

מועד ב'

6.8.2009

פרופ' דן לאור

מבוא לאגדה ולספרות העממית- מבחן

סמסטר א' 

מועד ב'

2011

פרופ' עלי יסיף

מבוא לאגדה ולספרות העממית- מבחן

סמסטר א' 

מועד א' 

2010

פרופ' עלי יסיף

אלגברה ב' 1 - מבחן + פתרון

2009 מועד א'

סמסטר א'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר א'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן + פתרון

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

דוד גינזבורג

אלגברה ב' 2 - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' ברי סורקור ליאור

אלגברה ב' 2 - מבחן

2011 מועד א' 

סמסטר ב'

דן הרן

אלגברה ב' 2 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

דן הרן

אלגברה ב' 2 - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

משה ירדן

אלגברה ב' 2 - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר ב'

דוד גינזבורג

אלגברה ב' 2 - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

דוד גינזבורג

אלגברה ב' 2 - מבחן

2008 מועד מיוחד

סמסטר ב'

משה ירדן

אלגברה ב' 3 - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

דוד סודרי

אלגברה ב' 3 - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א' 

דוד סודרי

אלגברה ב' 3 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

דוד סודרי

אלגברה ב' 3 - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

דוד גינזבורג

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד מיוחד

סמסטר א'

אלסקר סמיון

יסודות הפרוזודיה-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

26.1.2011

עינת ברעם אשל

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

עינת ברעם אשל

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

4.3.11

עינת ברעם אשל

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2008 מועד ג'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2010 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

יסודות הפרוזודיה-מבחן

סמסטר ב'

מועד א'

2.7.2007

ד"ר עידית עינת-נוב

יסודות הפרוזודיה-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

4.2.2009

ד"ר עידית עינת-נוב

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

13.3.2009

ד"ר עידית עינת-נוב

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

ד"ר עינת ברעם אשל

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

ד"ר עידית עינת-נוב

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

2011

ד"ר עידית עינת-נוב

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

ד"ר עידית עינת-נוב

מושגי יסוד בכלכלה -מבחן

2009 מועד א

סמסטר א

ד"ר איתי קמה

ניהול פיננסי -מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

ד"ר זוטא

ניהול פיננסי -מבחן

2008 מועד א

במבטר א

ד"ר זוטא

ניהל פיננסי -מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

רו"ח ברוומן

ניהל פיננסי -מבחן

2009 מועד א

סמסטר קיץ

רו"ח ברוומן

ניהל פיננסי -מבחן

2008 מועד א

סמסטר ב

ד"ר יעקב עודד

ניהול פיננסי -מבחן

2008 מועד א

סמסטר ב 

ד"ר זוטא

ניהל פיננסי -מבחן

2009 מועד א

סמסטר א

רו"ח שרוני

כלכלה למנהל עסקים- מבחן+פתרון

2010 מועד א

סמסטר א

שפיגל, אטר, יחזקאל 

כלכלה למנהל עסקים- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

גלזר ולוקר


כלכלה למנהל עסקים- מבחן

2008 מבחן סיום

סמסטר ב

ד"ר יחזקאל ולוקר

כלכלה למנהל עסקים- מבחן

2008 מבחן סיום

סמסטר א

שגית לוקר

כלכלה למנהל עסקים- מבחן

2008 מועד ב

סמסטר א

גלזר ולוקר 

כלכלה למנהל עסקים- מבחן

2009 מועד א 

סמסטר ב

גלזר ולוקר

כלכלה למנהל עסקים- מבחן

2009 מבחן סיום

סמסטר א

שפיגל, אטר, לוקר

כלכלה למנהל עסקים- מבחן

2011 מבחן סיום

סמסטר ב 

לוקר

לכתוב את השואה: היסטוריה ספרות וזיכרון- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

8.2.2009

פרופ' דן לאור

לכתוב את השואה: היסטוריה ספרות וזיכרון- מבחן

סמסטר ב'

מועד ב'

29.7.2010

פרופ' דן לאור

דיני עסקים -מבחן

2008 

סמסטר א

עו"ד ירון סהר

לכתוב את השואה: היסטוריה ספרות וזיכרון- מבחן

סמסטר ב'

מועד ב'

5.8.2011

פרופ' דן לאור

דיני עסקים -מבחן

2009

ססטר ב

עו"ד ירון סהר

דיני עסקים -מבחן

2009

 סמסטר א

ד"ר בוקשפן, עו"ד 

דיני עסקים -מבחן

2009

סמסטר א

ד"ר בוקשפן, עו"ד 

דיני עסקים -מבחן

2009

סמסטר א


דיני עסקים -מבחן

2011

סמסטר ב 

ד"ר גנאל

דיני עסקים -מבחן

2011 בחינת סוף 

סמסטר קיץ 

בן דב, מראד

דיני עסקים -מבחן

2012 מועד א

סמסטר א 

בן דב, מראד

לכתוב את השואה: היסטוריה ספרות וזיכרון- מבחן

סמסטר ב'

מועד א'

3.7.2011

פרופ' דן לאור

לכתוב את השואה: היסטוריה ספרות וזיכרון- מבחן

סמסטר ב'

מועד ב'

5.8.2011

פרופ' דן לאור

יסודות המימון- מבחן

2009 

סמסטר ב

טל מופקדי

יסודות המימון- מבחן


2009 מועד ב

סמסטר ב 

טל מופקדי

יסודות המימון- מבחן

2009

סמסטר ב 

אקרון, עבודי 

יסודות המימון- מבחן

2008

סמסטר ב

אקרון, עבודי

יסודות המימון- מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

רפאל, הלמון

יסודות המימון- מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

יצחקיאן, עבודי, בן רפאל, הלמן

יסודות המימון- מבחן

2008 מועד מיוחד

 סמסטר קיץ


יסודות המימון- מבחן

2011

סמסטר קיץ

זימון יאיר

הכרת דוחות כספיים- מבחן

2009 

ר"ח ניר קופמן

הכרת דוחות כספיים- מבחן

2012

ר"ח ניר קופמן

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך- מבחן

2009

סמסטר ב

פרופ' קלעי

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך- מבחן

2009 

סמסטר קיץ

טל מופקדי

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך- מבחן

2008

סמסטר קיץ

טל מופקדי

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך- מבחן

2008 

סמסטר ב

טל מופקדי

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך- מבחן

2009

סמסטר א

עודד ברוורמן

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך- מבחן

2011

סמסטר קיץ

עודד ברוורמן

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך- מבחן

2011

 סמסטר ב

פרופ' קלעי

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך- מבחן

2012

סמסטר א

עודד ברוורמן

ניהול בנקאי- מבחן

2008

סמסטר א

ד"ר רבינוביץ

ניהול משאב המידע -מבחן

2009

סמסטר א

ד"ר משה אור גד

ניהול משאב המידע -מבחן

2012

סמסטר א

ד"ר משה אור גד

יסודות הכלכלה- מבחן

2011 מועד ב

 סמסטר א

מר מישר מאירי

יסודות הכלכלה- מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

עידו איזדורפר

יסודות החשבונאות הפיננסית- מבחן

2009

סמסטר קיץ

ד"ר שי לוי

יסודות החשבונאות הפיננסית- מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

רו"ח אדרי, פרופ' גנס, רוח מירון

יסודות החשבונאות הפיננסית- מבחן

2008

סמסטר קיץ

פרופ' גנס

יסודות החשבונאות הפיננסית- מבחן

2009

סמסטר א

רו"ח אדרי, פרופ גנס, ד"ר ברקת

יסודות החשבונאות הפיננסית- מבחן

2009 מועד מיוחד 

סמסטר א

רו"ח אדרי, פרופ גנס, ד"ר ברקת

יסודות מדעי המחשב- מבחן

2009

סמסטר ב 

יסודות מדעי המחשב- מבחן

2011

סמסטר ב

הספרות העברית והמחשבה הציונית- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

15.2.2009

פרופ' דן לאור

ספרות ההווה: פרוזה ישראלית עכשווית- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

23.2.2009

ד"ר סמדר שיפמן

מבוא לאגדה ולספרות עממית - מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

1.4.2011

דודו רוטמן

מבוא לאגדה ולספרות עממית- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

2011

דודו רוטמן

מבוא לאגדה ולספרות העממית- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

דודו רוטמן

מבוא לאגדה ולספרות העממית-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

28.2.2012

דודו רוטמן

מבוא לאגדה ולספרות העממית

סמסטר א'

מועד ב'

29.4.2018

דודו רוטמן

ספר הזוהר – מיסטיקה, מדרש, ספרות- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

28.1.2010

ד"ר עמוס גולדרייך

הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות - מבוא היסטורי- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

29.4.2011

פרופ' אבנר הולצמן

הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות - מבוא היסטורי- מבחן

סמסטר ב'

מועד א'

15.6.2011

פרופ' אבנר הולצמן

הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות - מבוא היסטורי- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

13.2.2011

פרופ' אבנר הולצמן

מבוא לשירת ימי הביניים ב'- מבחן

סמסטר ב'

מועד א'

30.6.2009

ד"ר חביבה ישי

מבוא לשירת ימי הביניים ב'

סמסטר ב'

מועד ב'

31.7.2009

ד"ר חביבה ישי

מבוא לתיאוריה וביקורת- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

31.1.2008

ד"ר אייל דותן

מבוא לתיאוריה וביקורת- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2008

ד"ר אייל דותן

מבוא לתיאוריה וביקורת- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

2009

ד"ר אייל דותן

תיקון אמנותי - פסיכואנליזה וספרות- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

2009

ד"ר איריס מילנר

יצירות מופת- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

2009


יצירות מופת- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

2011


על החיים ועל המוות- קריאה בשירי חול עבריים מספרד- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

8.2.2008

ד"ר עידית עינת-נוב

גילוי וכיסוי בלשון השירה- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

28.2.2008

ד"ר עידית עינת-נוב

גילוי וכיסוי בלשון השירה- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

20.2.2009

ד"ר עידית עינת-נוב

מבוא לשירה העברית בימי הביניים א'- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

ד"ר עידית עינת-נוב

מבוא לשירה העברית בימי הביניים א'- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

ד"ר עידית עינת-נוב

מבוא לשירה העברית בימי הביניים ב'- מבחן

סמסטר ב'

מועד א'

13.7.12

ד"ר עידית עינת-נוב

מבוא לתולדות התאטרון והדרמה: מהמאה ה-17 ועד איבסן - מבחן

2009, מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' נורית יערי

מבוא לתולדות התאטרון והדרמה: מהמאה ה-17 ועד איבסן - מבחן

2010, מועד א'

סמסטר א'

פרופ' נורית יערי

מבוא לתולדות התאטרון והדרמה: מהמאה ה-17 ועד איבסן - מבחן

2010, מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' נורית יערי

מבוא לתולדות התאטרון והדרמה: מהמאה ה-17 ועד איבסן - מבחן

2011, מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' נורית יערי

יסודות הסטטיסטיקה למערכות בריאות- מבחן

2009

סמסטר ב 

נורית חלוזין

יסודות הסטטיסטיקה למערכות בריאות- מבחן

2011

סמסטר ב 

נורית חלוזין

בעיות נבחרות בשוקי הון – הבורסה והמסחר בניירות ערך- מבחן

2009 

סמסטר ב 

רונית הראל בן-זאב, רובי גולדנברג

בעיות נבחרות בשוקי הון – הבורסה והמסחר בניירות ערך- מבחן

2008 מועד א 

סמסטר ב 

רונית הראל בן-זאב, רובי גולדנברג

ניהול המידע בארגון- מבחן

2009

 סמסטר ב

ד"ר יצחק שמר, ד"ר אסטרייכר-זינגר

מידע בתהליכי קבלת החלטות- מבחן

2009 מבחן סיום

סמסטר ב

 פרפ' אחיטוב

מידע בתהליכי קבלת החלטות- מבחן

2012 

סמסטר א 

משה לשנו

מבוא לתורת ההחלטות בבריאות- מבחן

2008 

סמסטר ב 

משה לשנו

מבוא לתורת ההחלטות בבריאות- מבחן

2009

סמסטר א 

משה שלנו

מדיניות בנקאית פיננסית- מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

ד"ר רבינוביץ

מדיניות בנקאית פיננסית- מבחן

2008 מועד ב 

סמסטר ב

ד"ר רבינוביץ

מדיניות בנקאית פיננסית- מבחן

2008 מועד א 

סמסטר ב

ד"ר רבינוביץ

מדיניות בנקאית פיננסית- מבחן

2011

סמסטר ב

ד"ר רובינובץ

ניהול סיכונים תאגידי- מבחן

2011

סמסטר ב 

גרופי אורן

ארגון מערכות בריאות בישראל ובעולם- מבחן

2009

ארגון מערכות בריאות בישראל ובעולם- מבחן

2009

סמסטר ב


ארגון מערכות בריאות בישראל ובעולם- מבחן

2008 

ארגון מערכות בריאות בישראל ובעולם- מבחן

2009

סמסטר ב

פרופ' שני

יסודות השיווק- מבחן

2009

סמסטר ב

מיכאל גלי 

שוק ההון בישראל- מבחן

2009 

סמסטר ב

ברונפלד 

שוק ההון בישראל- מבחן

2008

סמסטר ב

ברונפלד 

שוק ההון בישראל- מבחן

2011

סמסטר א

ברונפלד 

יסודות האסטרטגיה - אנגלית- מבחן + פתרון

2009

סמסטר א

יורם אשל, יוסי שפיגל

חשבונאות ניהולית ותמחיר במוסדות בריאותי- מבחן

2008 מועד ב

ד"ר רון עדיאל

חשבונאות ניהולית ותמחיר במוסדות בריאותי- מבחן

2008

סמסטר ב

ד"ר רון עדיאל

חשבונאות ניהולית ותמחיר במוסדות בריאותי- מבחן

2011

סמסטר ב 

רוח עזרא שמש

התנהגות צרכנים- מבחן

2009

סמסטר א 

ד"ר איטקין 

מערכות מידע במוסדות בריאות- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

ד"ר ארטורו ושלר

התנהגות ארגונית- מבחן

2008

סמסטר ב 

פרופ' מולי אליס 

התנהגות ארגונית- מבחן

2008

סמסטר א-2

פפרמן

התנהגות ארגונית- מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

ד"ר יחזקאל וד"ר חן

התנהגות ארגונית- מבחן

2009מועד א

סמסטר א

ד"ר דוידזון וד"ר לנדאו

התנהגות ארגונית- מבחן

2009

סמסטר א 

ד"ר טוקר