בנק בחינות
  • פקולטה:
  • חוג:
  • קורס:

תאור חנות

3409 תוצאות
יסודות החשבונאות - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

רו"ח לימור דומניץ גשרי, רו"ח אורלי ענווה

כלכלה התנהגותית לניהול - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

אילה ארד

מבוא לטכנולוגיות מידע - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' גל אסטריכר-זינגר, פרופ' משה לשנו, גב' הילה לוין - גבע וד"ר אופיר בן אסולי

מתמטיקה לניהול - מבחן+פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר תמר מרגלית

מודלים שימושיים בחקר ביצועים - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר ארנון בונה

ניהול טכנולוגיות ומידע - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

יעל ענבר

מבוא לכימיה אורגנית - מבחן + פתרון

2018 מועד א' 

סמסטר ב'

פרופ' משה פורטנוי

קינטיקה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' מרקוביץ' גיל

תכנות לכימאים בשפת פייתון - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

דביר נתנאלי, דניאל קצן

חדו"א 1 - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' ירון אוסטרובר, דר' יולי אידלמן, דר' גבי בן-סימון

מבוא לתורת הקבוצות - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

תום בן-אמו, איל קפלן, יבגני מוזיקנטוב

יסודות השיר - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר דנה אולמרט

לשון המקרא וסגנונו - פתרון

2017

סמסטר ב'

ד"ר טליה חודקובר

תורת ההגה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר עינת גונן

תורת ההגה והצורות של לשון חז"ל - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' חיים כהן

תחביר עברי - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רעיה חזון

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי - פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רעיה חזון

אתיקה בארגוני מודיעין- מבחן+ פתרון

2013 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רפאל (רפי) ביטון

מדינה-הורה-ילד

2013 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר טלי שפר

מאקרו כלכלה א' - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר יניב ידיד לוי

מיקרו כלכלה ב' - מבחן + פתרון

2018 מועד ב'

סמסטר א'

פרופר' עדי פוזנר

היסטוריה כלכלית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר דרור גולדברג 

אתיקה ועסקים - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

ד׳׳ר יצחק ספורטא

אתיקה ועסקים - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר יצחק ספורטא

יסודות האסטרטגיה - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר א.סטטנר

יסודות האסטרטגיה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר א. סטטנר

יסודות האסטרטגיה - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר א.סטטנר

יסודות האסטרטגיה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר א. סטטנר

יסודות האסטרטגיה - מבחן+פתרון

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ירון יחזקאל ואיתי אטר

יסודות המימון - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר דור לי לו

יסודות המימון - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר דור לי לו

יסודות המימון - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳ 

ד״ר איתי שרוני

יסודות המימון - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר איתי שרוני

יסודות המשפט - מבחן+פתרון

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

 

יסודות המשפט - מבחן+פתרון

2012

סמסטר א׳

ד״ר שירלי לוי

יסודות המשפט - מבחן

2014 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר שירלי לוי

יסודות המשפט - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

יסודות המשפט - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר שירלי לוי

יסודות תורת ההחלטות - מבחן+פתרון

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אילה משיח-יעקבי

יסודות תורת ההחלטות - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אילה משיח-יעקבי

יסודות תורת ההחלטות - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר אילה משיח-יעקבי

תיאוריה סטטיסטית - מבחן+פתרון

2015 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2014 מועד ג׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ יצחק מלכסון

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2014 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ יצחק מלכסון

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן
תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שטיינברג

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שטיינברג

תיאוריה סטטיסטית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2014 מועד ג׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פליקס אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית - מבחן+פתרון

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2011 מועד מיוחד

סמסטר ב׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אברמוביץ

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר אברמוביץ

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן+פתרון

2015 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר רות הלר

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2010 

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2010

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנון ניסויים וניתוח שונות - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ פוקס

תכנות ליניארי - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן+פתרון

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

תכנות ליניארי - מבחן

2008

סמסטר א׳

פרופ׳ תמיר

פוליטיקה השוואתית - מבחן + פתרון

2018 מועד א' 

סמסטר א'

ד"ר יבגני קלאובר

מחשבה מדינית בת זמננו - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' תמי מייזלס

תורת המוסר - שיעור המשך - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' אלחנן פרידלנדר

מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר עילית פרבר

מבוא למחשבה פוליטית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר גולן להט

מבוא למחשבה פוליטית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר גולן להט

פוליטיקה השוואתית - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יוסי שיין

פוליטיקה ומשטר בישראל - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר יעל שומר

מבוא לאנתרופולוגיה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר מיכל קראבל-טובי

מבוא לסוציולוגיה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' ניסים מזרחי

ריבוד ואי-שוויון - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אלון סיגל

אתיקה ומדיניות התקשורת בישראל - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר ענת פלג

מבוא למדעי התקשורת - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דניאל דור

יסודות בחברת הרשת - מבחן + פתרון

2016 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אלעד שגב

תורות ההשפעה - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' שירה דביר

המאבק להקמת מדינת ישראל, 1939-1947 - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' מאיר חזן

המאבק להקמת מדינת ישראל, 1939-1947 - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' מאיר חזן

יהודים ונוצרים בימי הביניים ב' - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' שמחה גולדין

יהודים ונוצרים בימי הביניים ב' - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' שמחה גולדין

יהודים ונוצרים בימי הביניים (עד למסעי הצלב) - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' שמחה גולדין

יהודים ונוצרים בימי הביניים (עד למסעי הצלב) - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' שמחה גולדין

חשבונאות לכלכלנים - פתרון

2017 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אינגבר קראוטגמר גלי

מאקרו כלכלה א' - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר איתי ספורטא אקשטין וד"ר עופר סטי

חומרי טבע (מבחן)

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

חומרי טבע (מבחן)

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

חומרי טבע (מבחן)

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

חומרי טבע (מבחן)

2009 מועד ב׳ 

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יואל קשמן

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יואל קשמן

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יואל קשמן

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר ישראל שק

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אורי צ׳שנובסקי

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אורי צ׳שנובסקי

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם זלצר

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2008 מועד א׳1

סמסטר א׳

ד״ר סרגיי צ׳סקיס

יישום ספקטרוסקופיה - מבחן

2008 מועד א׳2

סמסטר א׳

ד״ר סרגיי צ׳סקיס

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן+פתרון

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מיכאל אורבך

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ישראל גודברג

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ישראל גודברג

בחינת מעבר בקנטיקה - מבחן+פתרון

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ישראל גודברג

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2014 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שמואל כרמלי

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית (מבחן)

2011 מועד ב׳

סמסטר ב'

פרופ׳ שמואל כרמלי

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית (מבחן)

2014 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית (מבחן)

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית (מבחן)

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית (מבחן)

2013 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית (מבחן)

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית (מבחן)

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית (מבחן)

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית (מבחן)

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית (מבחן)

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ עמנואל פלד

כימיה אורגנית 1 (מבחן ופתרון)

2014 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן ופתרון)

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן)

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן)

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן)

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן)

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן ופתרון)

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן)

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן)

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן)

2014 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן)

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנית 1 (מבחן)

2013 מועד ב׳ 

סמסטר א׳

פרופ׳ שלמה רוזן

כימיה אורגנומתכתית 1 (מבחן)

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2014 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2014 מועד ב׳

סמסטר ב׳ 

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן ופתרון)

2014 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2012 מועד ב׳

סמסטר ב'

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳ 

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית 2 (מבחן)

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דורון שבת

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2014 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ משה קול

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2014 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2013 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2013 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיזיקלית - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר יורם כהן

אלגברה ליניארית 1ג (מבחן ופתרון)

2014 מועד א׳ֿ

סמסטר א׳

ד״ר אלזה פרחי

אלגברה ליניארית לכימאים (מבחן)

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר אלזה פרחי

אלגברה ליניארית לכימאים (מבחן)

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר אלזה פרחי

אלגברה ליניארית לכימאים (מבחן)

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר אלזה פרחי

מבוא למכניקת הרצף (מבחן)

2013 מועד ב'

סמסטר ב'

מר רון ילין ברגובוי

מכניקת הרצף (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אייל חפץ

מכניקת הרצף (מבחן)

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אייל חפץ

מכניקת הרצף (מבחן)

2010 מועד ב' 

סמסטר ב' 

פרופ' אייל חפץ

מכניקת הרצף (מבחן)

2009 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אייל חפץ

מעבדה במטאורולוגיה סינופטית (מבחן)

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר ברוך זיו

מעבדה במטאורולוגיה סינופטית - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר ברוך זיו

פיזיקה של כדור הארץ (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' שמוליק מרקו

פיזיקה של כוכבים (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' דינה פריאלניק-קובץ

פיזיקה של כוכבים (מבחן)

2009 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' דינה פריאלניק-קובץ

פיזיקה של כוכבים (מבחן)

2008 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' דינה פריאלניק-קובץ

פיזיקה של כדור הארץ (מבחן)

2010 מועד ב' 

סמסטר א'

פרופ' צבי בן אברהם

פיזיקה של כדור הארץ (מבחן)

2008 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' צבי בן אברהם

פיזיקה של מערכת השמש (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' מוריס פודולק

 

פיזיקה של מערכת השמש (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' מוריס פודולק

פיזיקה של מערכת השמש (מבחן)

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' מוריס פודולק

פיזיקת העננים והמשקעים (מבחן)

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יואב יאיר

 

פיזיקת העננים והמשקעים (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' יואב יאיר

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים (מבחן)

2012 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר א' 

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים (מבחן)

2009 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים (מבחן)

2009 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים (מבחן)

2008 סמסטר א'

מועד א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות מתקדמות (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות מתקדמות (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות מתקדמות (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' קוזלוב

שיטות מתמטיות מתקדמות (מבחן)

2009 מועד א' 

סמסטר א'

פרופ' דן קוזלוב

שיטות מתמטיות מתקדמות (מבחן)

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' דן קוזלוב

שיטות מתמטיות מתקדמות - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' קוזלוב

שיטות מתמטיות מתקדמות (מבחן)

2014 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' (מבחן)

2012 מועד א' 

סמסטר א'

פרופ' נילי הרניק

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' נילי הרניק

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' נילי הרניק

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' (מבחן)

2009 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר אייל חפץ

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' (מבחן)

2008 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר אייל חפץ

שיטות מתמטיות מתקדמות ב' (מבחן)

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אייל חפץ

שיטות סייסמיות (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות (מבחן)

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות (מבחן)

2009 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות (מבחן)

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות סייסמיות (מבחן)

2014 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' משה רשף

שיטות פוטנציאל בגיאופיזיקה (מבחן)

2014 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר לב אפלבאום

שיטות פוטנציאל בגיאופיזיקה (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר לב אפלבאום

שיטות פוטנציאל בגיאופיזיקה (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' לב אפלבאום

שיטות פוטנציאל בגיאופיזיקה (מבחן)

2009 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' לב אפלבאום

שיטות פוטנציאל בגיאופיזיקה (מבחן)

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' לב אפלבאום

שיטות פוטנציאל בגיאופיזיקה (מבחן)

2008 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר לב אפלבאום

תכנות מדעי Matlab (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' שי צוקר

תכנות מדעי (Matlab) - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' שי צוקר

תכנות מדעי Matlab (מבחן)

2011 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' שי צוקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' דוד סודרי

אלגברה 1 (לדו חוגי) - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר א'

ניר סוכן

אלגברה ב' 1 - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד א'

סמסטר ב'

ליאור ברי-סורוקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד ב'

סמסטר ב'

ליאור ברי-סורוקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2013 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' י. שוסטין

אלגברה ב' 1 - מבחן

2013 מועד ב' 

סמסטר א'

פרופ' י. שוסטין

אלגברה ב' 1 - מבחן

2012 מועד א' 

סמסטר ב'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' סמיון אלסקר

מבוא לאקונומטריקה - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אלמה כהן וד"ר שרית וייסבורד צוברי

מבוא לאקונומטריקה - פתרון

2018 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' אלמה כהן וד"ר שרית וייסבורד צוברי

מבוא לאקונומטריקה - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' אלמה כהן וד"ר שרית וייסבורד צוברי

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א' - מבחן + פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר יוליה גברילוב, ד"ר נירית אגאי, ד"ר אביטל לביא

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב' - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר א.לביא, ד"ר נ.אגאי, ד"ר י.גברילוב

מיקרו כלכלה ב' - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

הדר בינסקי

מתמטיקה לכלכלנים א' - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד. גינזבורג, ל. דוראל, א. נוסבוים

מתמטיקה לכלכלנים א' - מבחן

2017 מועד ב'

סמסטר א'

ד. גינזבורג, ל.דוראל, א.נוסבוים

מתמטיקה לכלכלנים ב' - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

יונתן כהן, אסף נוסבאום

מתמטיקה לכלכלנים ב' - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר ל.דוראל

מבוא לאקונומטריקה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אלמה כהן וד"ר שרית וייסבורד צברי

מבוא למחשבה הומניסטית - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר יקותיאל שוהם

מבוא למחשבה הומניסטית - פתרון

2018 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר יקותיאל שוהם

אסטרטגיה בעידן המודרני - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' עזר גת

אסטרטגיה בעידן המודרני - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' עזר גת

אסטרטגיה בעידן המודרני - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' עזר גת

אסטרטגיה בעידן המודרני - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' עזר גת

התנהגות פוליטית בישראל - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יואב פלד

התנהגות פוליטית בישראל - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יואב פלד

כלכלה פוליטית - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר טל שדה

כלכלה פוליטית - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר טל שדה

כלכלה פוליטית - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר טל שדה

כלכלה פוליטית - פתרון

2018 מועד א' 

סמסטר ב'

ד"ר טל שדה

מבוא למחשבה פוליטית - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר גולן להט

מחשבה מדינית בת זמננו - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' תמר מייזלס

מחשבה מדינית בת זמננו - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' תמר מייזלס

פוליטיקה השוואתית - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יוסי שיין, גב' הדס לנציאנו, מר דורון פלדמן

פוליטיקה השוואתית - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' יוסי שיין, גב' הדס לנציאנו, מר דורון פלדמן

פוליטיקה השוואתית - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר יבגני קלאובר

פוליטיקה ומשטר בישראל - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' אמל ג'מאל

פוליטיקה ומשטר בישראל - פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' אמל ג'מאל

מבוא לאנתרופולוגיה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר מיכל קראבל-טובי

מבוא לסוציולוגיה - פתרון

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' ניסים מזרחי

מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' דומיניק לאמי

שיטות מחקר בפסיכולוגיה - מבחן

2017 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר שגב ברק

שיטות מחקר בפסיכולוגיה - מבחן

2018 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר שגב ברק

שיטות מחקר בפסיכולוגיה - מבחן

2018 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר שגב ברק

היישוב בין שתי מלחמות העולם - מבחן + פתרון

2016 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' מאיר חזן

כחול זה צבע של בנים - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' דפנה יואל

כחול זה צבע של בנים - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' דפנה יואל

כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר אפי זיו

מגדר והיסטוריה מודרנית במערב - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר מיכל שפירא

פמיניזם, חברה ומשפט בישראל - מבחן + פתרון

2015 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דפנה הקר

מבוא לחסידות ותנועת המוסר - מבחן + פתרון

2014 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' רון מרגולין

תכנות לינארי (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' אריק תמיר

לוגיקה למדעי המחשב - מבחן

2008 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' א.רבינוביץ'


לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2008 מועד ג'

סמסטר ב'

פרופ' ארנון אברון

לוגיקה למדעי המחשב - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' א.רבינוביץ'

מערכות הפעלה - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר ב'

ערן טרומר

מבוא כללי למדי המחשב (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר סוני בן שמעון

 

מבוא כללי למדי המחשב (מבחן)

2010 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר סוני בן שמעון

יסודות מערכות מידע- מבחן

2009 מועד ב

סממסר ב

ד"ר מילשטיין

יסודות מערכות מידע - מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

ד"ר מילשטין

אינטלגנציה משחקית -מבחן

2012 מועד ב

סמסטר א

אורי גלובוס

אינטלגנציה משחקית-מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

אורי גלובוס

אינטלגנציה משחקית -מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

אורי גלובוס

אינטלגנציה משחקית-מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

אורי גלובוס

ביולוגיה מערכתית חישובית-מבחן

2010 מועד ב

סממסטר א

רופין,קופיק,שרן

חישוביות בדנטיקה הומונית - מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

ד"ר הלפרין

חישוביות בגנטיקה הומונית

2010 מועד ב

סמסטר ב

ד"ר הלפרין

חישוביות בגנטיקה הומוהית-מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

ד"ר הלפרין

חישוביות בגנטיקה הומונית

2011 מועד ב

סממסטר ב

ד"ר הלפרין

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

פרופ' רבינוביץ'

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

פרו' אברון

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

פרופ' אברון

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן+פתרון

2010 מועד א

סמסטר א

פרופ' אברון

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן+פתרון

2010 מועד ב

סמסטר א

פרופ' אברון


לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2010 מועד א+ב

סמסטר ב

גיטיק

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

פרופ' אברון

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

רבינוביץ,זמנסקי

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2011 מועד א

סמסטר ב

פרופ' אברון

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2011 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' אברון

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2011מועד ב

סמסטר א

רבינוביץ,זמנסקי


לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2012 סמסטר א

מועד א

פרופ' רבינוביץ'

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2012 סמסטר א

מועד א

פרופ' רבינוביץ'

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2012 מועד ב

סמסטר א

פרופ' רבינוביץ'

לוגיקה למדעי המחשב-מבחן

2012 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' אברון

מערכות הפעלה-מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

אורבוך,זיידנברג

מבוא כללי למדי המחשב (מבחן)

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר סוני בן שמעון 

מבוא כללי למדי המחשב (מבחן)

2009 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר סוני בן שמעון

מבוא כללי למדי המחשב (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רני הוד

מבוא כללי למדי המחשב (מבחן)

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר רני הוד

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן+ פתרון

2010 

סמסטר ב'

שביט ודויטש

 

מבוא מןרחב למדעי המחשב-מבחן+פתרון

2010

סמסטר ב'

ניר שביט,דניאל דוטיש

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן

2012 מועד בי

סמסטר א'

מבוא מורחב למדעי המחשב-מבחן

2012

סמסטר א

כהן,דויטש

מודולים חישוביים- מבחן(גרסה 1)

2009 מועד א

סמסמטר א

פרופ' דרשוביץ

מודולים חישוביים-בוחן אמצע

2009\2008 

פרופ' דרשוביץ

מודולים חישוביים- בוחן(גרסה 2)

2008-2009

סמסטר א

מודולים חישוביים- בוחן (גרסה 3)

2009\2008

סמסמטר א

פרופ' דרשוביץ

מודולים חישוביים- בוחן (גרסה 4)

2009\2008

סמסמטר א

פרופ' דרשוביץ

מודולים חישוביים- מבחן

2008 מועד ג

סמסטר ב

ד"ר פרייזלר,ריקי רוזן

מודולים חישוביים- בוחן (גרסה 1)

2009 בוחן אמצע

סמסטר ב

ד"ר פרייזלר,פרופ' שור

מודולים חישוביים- בוחן (גרסה 2)

2009

סמסטר ב

ד"ר פרייזדלר,פרופ' שור

מודולים חישוביים- בוחן (גרסה 3)

2009

סמסטר ב

ד"ר פרייזלר,פרופ' שור

מודולים חישוביים- בוחן (גרסה 1)

2009

סמסטר ב

ד"ר פרייזלר, פרופ' שור

מודולים חישוביים- מבחן(גרסה 1)

2009 מועד א

סמסמטר א

פרופ' דרשוביץ

מודולים חישוביים- מבחן(גרסה 2)

2009 מועד א

סמסטר א

פרופ' דרשוביץ

מודולים חישוביים- מבחן(גרסה 2)

2009 מועד א

סמסטר א

פרופ' דרשוביץ

סיבוכיות - מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

פרופ' ספרא

סיבוכיות- מבחן(גרסה ב)

2008 מועד א

סמסטר א

פרופ' ספרא

סיבוכיות - מבחן

2008 מועד ג

סמסטר ב

ד"ר תא-שמע, עודד רגב 

סיבוכיות - מבחן

2008 מועד ג

סמסטר א

פרופ' ספרא

מערכות בסיסי נתונים - מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

פרופ' מילוא

מערכות בסיסי נתונים- מבחן

2009 מועד א

סמסטר א

פרופ' מילוא

מערכות בסיסי נתונים- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

פרופ' מילוא

מערכות בסיסי נתונים - מבחן

2010 מועד א+ב

סמסטר א

רובי ביום

מערכות בסיסי נתונים-מבחן

2011 מועד א+ב

סמסטר ב

פרופ' מילוא

מערכות בסיסי נתונים- מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

רובי ביום 

מערכות בסיסי נתונים -מבחן

2012 מועד ב

סמסטר  א+ב

מילוא,ביום

מערכות בסיסי נתונים -מבחן

2012 מועד א

סמסטר ב

מילוא

מבנה מחשבים-מבחן

2008 מועד א

אינטרטור,אפק,קורנפלד

מבנה מחשבים-מבחן

2008 מועד ג

אינטרטור,אפק, קורנפלד

מבנה מחשבים - מבחן

2009 מועד א

אינטרטור, אפק, נוביק

מבנה מחשבים -מבחן

2009 מועד ב

אינטרטור,אפק,רופין

מבנה מחשבים -מבחן

2009 מועד א

פרופ' רופין, מר מגר

מבנה מחשבים -מבחן

2010 מועד ב

אפק, אינטרטור

מבנה מחשבים -מבחן

2010 מועד א

רופין ומגר

מבנה מחשבים-מבחן

2011

רופין,נוביק,אבני

מבנה מחשבים-מבחן

2011

רופין,נוביק,אבני

מבנה מחשבים -מבחן

2011

אפק,אינטרטור,בן עמוס,אבני

מבנה מחשבים- מבחן

2011

רופין, אפק, אינטרטור, אבני, בן עמוס 


מבנה מחשבים - מבחן

2012 מועד א

רופין, כהן, אבני

יסודות מערכות מידע- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

ד"ר מילשטיין

יסודות מערכות מידע- מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

ד"ר מילשטיין

מבני נתונים -מבחן

2009 מועד ג

סמסטר א

צוויק, קפלן, פלדמן, שפירא

מבני נתונים -מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

צוויק, קפלן, לוי, פלדמן

מבני נתונים- מבחן(גרסה א)

2009 מועד ב

סמסטר א

הלפרין, לוי, נוסבאום, פלדמן


מבני נתונים- מבחן (גרסה ב)

2009 מועד ב

סמסטר א

הלפרין,לוי,נוסבאום,פלדמן

מבני נתונים- מבחן ( גרסה 2)

2009 מועד א

סמסטר ב

הלפרין, לוי, נוסבאום, פלדמן

מבני נתונים- מבחן(גרסה 1)

2009 מועד א

סמסטר ב

הלפרין, לוי, נוסבאום, פלדמן

מבני נתונים-- מבחן (גרסה1)+פתרון

2010 מועד א

סמסטר א

פרופ' לוי, נוסבאום

מבני נתונים- מבחן(גרסה1)

2010 מועד ב

סמסטר א

חנוך לוי, נוגה לוי, יהב נוסבואום

מבני נתונים- מבחן(גרסה 2)

2010 מועד ב

סמסטר א

חנוך לוי, נוגה לוי, יהב נוסבאום

מני נתונים- מבחן(גרסה 3)

2010 מועד ב

סמסטר א

חנוך לוי, נוגה לוי, יהב נוסבאום

מבני נתונים-מבחן

2010 מועד ב

גרסה ב

צוויק, קפלן, נוסבאום, לוי

מני נתונים-מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

צוויק, קפלן, נוסבאום, לוי

קומפילציה (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' מולי שגיב

קומפילציה (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' מולי שגיב

קומפילציה (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' מולי שגיב

קומפילציה (מבחן)

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' מולי שגיב

רשתות תקשורת מחשבים (מבחן)

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת מחשבים (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת מחשבים (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת מחשבים (מבחן)

2012 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור (מבחן)

2010 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור (מבחן)

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אליעזר דור

רשתות תקשורת ודיבור (מבחן)

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אליעזר דור

רשתות P2P- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

חנוך לוי

רשתות P2P- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

חנוך לוי

רשתות P2P- מבחן

2012  מועד א

סמסטר ב

פרופ' חנוך לוי

גיאומטריה חישובית-מבחן

2009

פרופ' שריר


גיאומטריה חישובית- מבחן

2009 מועד ב

פרופ' שריר

גיאומטריה חישובית -מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

פרופ' הלפרין

גיאומטריה חישובית- מבחן

2012 מועד א

סמסטר ב

פרופ' הלפרין

גרפיקה ממוחשבת-מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

ליאור שפירא

גרפיקה ממוחשבת-מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

ליאור שפירא

גרפיקה ממוחשבת-מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

פרופ' כהן-אור,יותם

גרפיקה ממוחשבת-מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א


גרפיקה ממוחשבת-מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

ליאור שפירא

גרפיקה ממוחשבת-מבחן

2012 מועד ב

סמסטר א

ליאור שפירא

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר אשכנזי-גולן

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר אשכנזי - גולן

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר שירי אלון עירון

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר שירי אלון עירון

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

ד״ר סאקוב

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

ד״ר סאקוב

הסתברות וסטטיסטיקה לפיסיקאים - מבחן

2008 מועד מיוחד

סמסטר ב׳

ד״ר סאקוב

הסתברות לפיזקאים - מבחן

2012 מועד ב׳

פרופ׳ תלמה לוין

הסתברות לפיזקאים - מבחן

2012 מועד א׳

פרופ׳ תלמה לוין

מבוא למצב מוצק חלק א' - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳  יעקוב קנטור

מבוא למצב מוצק חלק א' - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קנטור

מבוא למצב מוצק חלק ב' - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יעקוב קנטור

מבוא למצב מוצק חלק ב' - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ יעקוב קנטור

מבוא למצב מוצק חלק ב' - מבחן

2012 מועד א׳

פרופ׳ אייזנברג

מבוא למצב מוצק חלק ב' - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קנטור

מבוא למצב מוצק - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳  אייזנברג

מבוא למצב מוצק - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אייזנברג

מבוא למצב מוצק - מבחן

2008 מועד ג׳

פרופ׳ אייזנברג

מבוא למצב מוצק - מבחן

2008 מועד א׳

פרופ׳ אייזנברג

מבוא למצב מוצק - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ קנטור

תולדות האדריכלות א' - מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' משה פישר 

תולדות האדריכלות א' - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה פישר

תולדות האדריכלות א' - מבחן

2013 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה פישר

תולדות האדריכלות א' -מבחן

2013 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' משה פישר

תורת השדות 1 - מבחן

2012 מועד א׳

פרופ׳ ינקלביץ

תורת השדות 1 - מבחן

2012 מועד ב׳

פרופ׳ ינקלביץ

תורת השדות 1 - מבחן

2011 מועד ב׳

פרופ׳ ינקלביץ

תורת השדות 1 - מבחן

2011 מועד א׳


תורת השדות 1 - מבחן

2010 מועד ב׳

פרופ׳ ינקלביץ

תורת השדות 1 - מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳ ינקלביץ

תורת השדות 1 - מבחן

2009 מועד א׳

פרופ׳ ינקלביץ

תורת השדות 1 - מבחן

2008

פרופ׳ ינקלביץ

תורת הרצף (באנגלית) - מבחן

2009 מועד א׳ 

סמסטר א׳

פרופ׳ קנטור

תורת הרצף (באנגלית) - מבחן

2008 

פרופ׳ קנטור

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳  שוורץ

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2012 

פרופ׳ שוורץ

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2011 

פרופ׳ שוורץ

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ בן יעקב אשל

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ בן יעקב אשל

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ בן יעקב אשל

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ בן יעקב אשל

תרמודינמיקה - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר חיים דימנט

תרמודינמיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר חיים דימנט

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2012 מועד ג׳

פרופ׳ רון ליפשיץ

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2012 מועד ב׳

פרופ׳ רון ליפשיץ

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2012 מועד א׳

פרופ׳ רון ליפשיץ

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן + פתרון (94)

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן + פתרון (100)

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן + פתרון (100)

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן + פתרון (94)

2010 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

גלים אור ואופטיקה - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ אנדלמן

מבוא לגרעין וחלקיקי יסוד שנה ג' -מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עציון

מבוא לגרעין וחלקיקי יסוד שנה ג' -מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עציון

מבוא לגרעין וחלקיקי יסוד שנה ג' -מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עציון

מבוא לגרעין וחלקיקי יסוד שנה ג' -מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עציון

מבוא לגרעין וחלקיקי יסוד שנה ג' -מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ עציון

תורת החלקיקים - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ סבטיצקי

תורת החלקיקים - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳  סבטיצקי

תורת החלקיקים - מבחן

2009 מועד ב׳(נוסף)

סמסטר א׳

פרופ׳ סבטיצקי

מבוא לגרעין וחלקיקים - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ סבטיצקי

מבוא לגרעין וחלקיקים - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ סבטיצקי

Practicle physics - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ לוין

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן + פתרון (92)

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מעוז

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן + פתרון

2013 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מעוז

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מעוז

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מעוז

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ מעוז

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2011 מועד ג׳

פרופ׳ דגן

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ דן מעוז

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רזניק

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רזניק

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ רזניק

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן + פתרון

2010 מועד א׳

פרופ׳ דגן

מבוא מתמטי לפיסיקאים 1 - מבחן + פתרון

2010 מועד ב׳

פרופ׳ דגן

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים- מבחן

סמסטר ב'

מועד א'

5.7.2009

פרופ' דן לאור

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים-מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

25.3.2011

פרופ' דן לאור

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

8.2.11

פרופ' דן לאור

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

25.3.2011

פרופ' דן לאור

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

25.3.2011

פרופ' דן לאור

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

8.2.2011

פרופ' דן לאור

נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים- מבחן

סמסטר ב'

מועד ב'

6.8.2009

פרופ' דן לאור

מבוא לאגדה ולספרות העממית- מבחן

סמסטר א' 

מועד ב'

2011

פרופ' עלי יסיף

מבוא לאגדה ולספרות העממית- מבחן

סמסטר א' 

מועד א' 

2010

פרופ' עלי יסיף

אלגברה ב' 1 - מבחן + פתרון

2009 מועד א'

סמסטר א'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה ב' 1 - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן

2008 מועד ב'

סמסטר א'

דן הרן

אלגברה ב' 1 - מבחן + פתרון

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

דוד גינזבורג

אלגברה ב' 2 - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' ברי סורקור ליאור

אלגברה ב' 2 - מבחן

2011 מועד א' 

סמסטר ב'

דן הרן

אלגברה ב' 2 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר ב'

דן הרן

אלגברה ב' 2 - מבחן

2010 מועד א'

סמסטר ב'

משה ירדן

אלגברה ב' 2 - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר ב'

דוד גינזבורג

אלגברה ב' 2 - מבחן

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

דוד גינזבורג

אלגברה ב' 2 - מבחן

2008 מועד מיוחד

סמסטר ב'

משה ירדן

אלגברה ב' 3 - מבחן + פתרון

2017 מועד א'

סמסטר א'

דוד סודרי

אלגברה ב' 3 - מבחן

2011 מועד א'

סמסטר א' 

דוד סודרי

אלגברה ב' 3 - מבחן

2011 מועד ב'

סמסטר א'

דוד סודרי

אלגברה ב' 3 - מבחן

2009 מועד א'

סמסטר א'

דוד גינזבורג

אלגברה ב' 1 - מבחן

2014 מועד מיוחד

סמסטר א'

אלסקר סמיון

יסודות הפרוזודיה-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

26.1.2011

עינת ברעם אשל

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

עינת ברעם אשל

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

4.3.11

עינת ברעם אשל

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

מבוא במתמטיקה לאדריכלות - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר דוד סעד

יסודות הפרוזודיה-מבחן

סמסטר ב'

מועד א'

2.7.2007

ד"ר עידית עינת-נוב

יסודות הפרוזודיה-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

4.2.2009

ד"ר עידית עינת-נוב

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

13.3.2009

ד"ר עידית עינת-נוב

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

ד"ר עינת ברעם אשל

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

ד"ר עידית עינת-נוב

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

2011

ד"ר עידית עינת-נוב

יסודות הפרוזודיה- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

ד"ר עידית עינת-נוב

לכתוב את השואה: היסטוריה ספרות וזיכרון- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

8.2.2009

פרופ' דן לאור

לכתוב את השואה: היסטוריה ספרות וזיכרון- מבחן

סמסטר ב'

מועד ב'

29.7.2010

פרופ' דן לאור

לכתוב את השואה: היסטוריה ספרות וזיכרון- מבחן

סמסטר ב'

מועד ב'

5.8.2011

פרופ' דן לאור

לכתוב את השואה: היסטוריה ספרות וזיכרון- מבחן

סמסטר ב'

מועד א'

3.7.2011

פרופ' דן לאור

לכתוב את השואה: היסטוריה ספרות וזיכרון- מבחן

סמסטר ב'

מועד ב'

5.8.2011

פרופ' דן לאור

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך- מבחן

2012

סמסטר א

עודד ברוורמן

הספרות העברית והמחשבה הציונית- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

15.2.2009

פרופ' דן לאור

ספרות ההווה: פרוזה ישראלית עכשווית- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

23.2.2009

ד"ר סמדר שיפמן

מבוא לאגדה ולספרות עממית - מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

1.4.2011

דודו רוטמן

מבוא לאגדה ולספרות עממית- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

2011

דודו רוטמן

מבוא לאגדה ולספרות העממית- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

דודו רוטמן

מבוא לאגדה ולספרות העממית-מבחן

סמסטר א'

מועד א'

28.2.2012

דודו רוטמן

מבוא לאגדה ולספרות העממית

סמסטר א'

מועד ב'

29.4.2018

דודו רוטמן

ספר הזוהר – מיסטיקה, מדרש, ספרות- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

28.1.2010

ד"ר עמוס גולדרייך

הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות - מבוא היסטורי- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

29.4.2011

פרופ' אבנר הולצמן

הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות - מבוא היסטורי- מבחן

סמסטר ב'

מועד א'

15.6.2011

פרופ' אבנר הולצמן

הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות - מבוא היסטורי- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

13.2.2011

פרופ' אבנר הולצמן

מבוא לשירת ימי הביניים ב'- מבחן

סמסטר ב'

מועד א'

30.6.2009

ד"ר חביבה ישי

מבוא לשירת ימי הביניים ב'

סמסטר ב'

מועד ב'

31.7.2009

ד"ר חביבה ישי

מבוא לתיאוריה וביקורת- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

31.1.2008

ד"ר אייל דותן

מבוא לתיאוריה וביקורת- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2008

ד"ר אייל דותן

מבוא לתיאוריה וביקורת- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

2009

ד"ר אייל דותן

תיקון אמנותי - פסיכואנליזה וספרות- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

2009

ד"ר איריס מילנר

יצירות מופת- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

2009


יצירות מופת- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

2011


על החיים ועל המוות- קריאה בשירי חול עבריים מספרד- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

8.2.2008

ד"ר עידית עינת-נוב

גילוי וכיסוי בלשון השירה- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

28.2.2008

ד"ר עידית עינת-נוב

גילוי וכיסוי בלשון השירה- מבחן

סמסטר א'

מועד א'

20.2.2009

ד"ר עידית עינת-נוב

מבוא לשירה העברית בימי הביניים א'- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

ד"ר עידית עינת-נוב

מבוא לשירה העברית בימי הביניים א'- מבחן

סמסטר א'

מועד ב'

2011

ד"ר עידית עינת-נוב

מבוא לשירה העברית בימי הביניים ב'- מבחן

סמסטר ב'

מועד א'

13.7.12

ד"ר עידית עינת-נוב

מבוא לתולדות התאטרון והדרמה: מהמאה ה-17 ועד איבסן - מבחן

2011, מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' נורית יערי

תולדות האדריכלות ב' - מניפלת האימפריה הרומית עד הברוק

2012 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אסתר גרבינר

תולדות האדריכלות ב' - מניפלת האימפריה הרומית עד הברוק - מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר אסתר גרבינר

מבוא לתולדות התאטרון והדרמה: מהמאה ה-17 ועד איבסן - מבחן

2012, מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' נורית יערי

תולדות האדריכלות ד' - אדירכלות במאות ה - 18 וה - 19- מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

גב' דנה מרגלית    

סטטיקה וחוזק חומרים - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר אדי ליבוביץ

אקוסטיקה - מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר יולי קלר

אקוסטיקה - מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר יולי קלר

פיסיקה לאדריכלות - מבחן

2012  מועד א'

סמסטר א'

ד"ר יאן בן חמו

פיסיקה לאדריכלות - מבחן

2013  מועד א'

ד"ר יאן בן חמו

מבנים 1 - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' פוקס

מבנים 1 - מבחן

2012  מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' פוקס

מבנים 1 - מבחן

2013  מועד א'

סמסטר א'

פרופ' פוקס 

מבנים 2 א' - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר רבקה גילת 

מבנים 2 א' - מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר רבקה גילת

מבנים 2 א' - מבחן

2013  סמסטר א'

מועד ב'

ד"ר רבקה גילת 

מבנים 2 א' - מבחן

2013 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר רבקה גילת

מבנים 2ב' - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר רבקה גילת

יסודות החשבונאות- מבחן

2012

סמסטר א

גשרי, זיו

יסודות החשבונאות- מבחן+פתרון

2012 מועד א

סמסטר ב

עו"ד רו"ח דומניץ גשרי

יסודות החשבונאות- מבחן

2012 מועד ב

סמסטר ב

עו"ד רו"ח דומניץ גשרי

אקלים, אנרגיה ובקרת סביבת המבנה - מבחן

2013 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' אברהם דיין 

מתמטיקה לניהול- מבחן

2012 מועד מיוחד

סמסטר א

סעד, איוניר, מרגלית

מתמטיקה לניהול- מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

סעד, איוניר, מרגלית

מתמטיקה לניהול- מבחן

2012 מועד ב

סמסטר ב

סעד, איוניר, מרגלית

מבוא לסטטיסטיקה- מבחן+פתרון

2012 מועד א 

סמסטר ב

חוטובלי,דיאמנט

מבוא לטכנולוגיות מידע - מבחן

2012 מועד מיוחד

סמסטר א'

מר ישראל דק

מבוא לטכנולוגיות מידע - מבחן

2012 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' משה לשנו, מר ישראל דק, ד"ר אופיר בן אסולי, מר נוה אשכנזי

מבוא לטכנולוגיות מידע - מבחן

2012 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' משה לשנו, מר ישראל דק, ד"ר אופיר בן אסולי, מר נוה אשכנזי

מיסוי מקרקעין+ פתרון

2012 מועד ב'

סמסטר א'

רו"ח יניב כהן

מיסוי מקרקעין

2012 מועד א'

סמסטר א'

יניב כהן, רו"ח

 

מיסוי היחיד

2012 מועד ב'

סמסטר א'

רו"ח יעקב כהן

מיסוי היחיד+פתרון

2009 מועד ב'

סמסטר א'

רו"ח יעקב כהן

מיסוי היחיד

2010 מועד א'

סמסטר א'

רו"ח יעקב כהן

מבוא לדיני מיסים- מבחן

2012 

סמסטר א

רו"ח (משפטן) איצקוביץ

כלכלת עסקים- מבחן

2012 מועד א

סמסטר ב

עופר, ד"ר כהן,גוטליבובסקי

כלכלת עסקים- מבחן

2012 מועד ב

סמסטר ב

עופר, ד"ר כהן,גוטליבובסקי

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי- מבחן

2012  מועדא

סמסטר א

זיו נאור, איזדורפר

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי- מבחן

2012 מועד ב

סמסטר ב

מר איזדורפר

התנהגות צרכנים- מבחן

2012 מועד ב

סמסטר א

שי דנציגר

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי- מבחן

2012 מועד א

סמסטר ב

מר איזדורפר

אלגברה לינארית 1- מבחן

2008

גינזבורג דוד

אלגברה לינארית 1- מבחן

2008 מועד ב

סמסטר א

פרופ' אלסקר

אלגברה לינארית 1- מבחן+פתרון

2008, מועד א'

סמסטר א

גינזבורג דוד

אלגברה לינארית 1- מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה לינארית 1- מבחן

2009 מועד א

סמסטר א

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה לינארית 1- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה לינארית 1- מבחן

2009 מועד ג

סמסטר ב

גינזבורג דוד

אלגברה לינארית 1- מבחן

2009 מועד א

סמסטר א

גינזבורג דוד

אלגברה לינארית 1- מבחן

2009 מועד ב

 סמסטר ב

גינזבורג דוד

אלגברה לינארית 1- מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה לינארית 1- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה לינארית 1- מבחן+פתרון

2010, מועד א'

סמסטר א

פרופ' שוסטין

אלגברה לינארית 1- מבחן+פתרון שונה

2010 מועד א

סמסטר א

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה לינארית 1- מבחן+פתרון

2010, מועד א'

ציון 89

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה לינארית 1- מבחן+פתרון שונה

2010 מועד א

סמסטר א

פרופ' שוסטין

אלגברה לינארית 1- מבחן+פתרון שונה

2010, מועד א'

ציון 91

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה לינארית 1- מבחן+פתרון

2010 מועד א

סמסטר א

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה לינארית 1- מבחן+פתרון שונה

2010 מועד א

סמסטר א

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה לינארית 1- מבחן+פתרון שונה

2010 מועד א

סמסטר א

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה לינארית 1- מבחן+פתרון שונה

2010 מועד א

סמסטר א

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה לינארית 1- מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה לינארית 1- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה לינארית 1- מבחן+פתרון

2010, מועד א'

ציון 93

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה לינארית 1 - מבחן+פתרון

2011, מועד א'

סמסטר א

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה לינארית 1 - מבחן+פתרון

2011, מועד ב'

סמסטר א

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה לינארית 1- מבחן+פתרון

2011, מועד א'

פרופ דוד גינזבורג

אלגברה לינארית 1- מבחן

2012 מועד א

סמסטר ב

פרופ' סמיון אלסקר

אלגברה לינארית 1- מבחן

2012 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' סמיון אלסקר

הכנה בפיזיקה- מבחן

2010 מועד ב

פרופ' גולדמן

הכנה בפיזיקה- מבחן

2010 מועד א

פרופ' גולדמן

הכנה בפיזיקה- מבחן

2011 

פרופ' גולדמן

הכנה בפיזיקה- מבחן

2012 מועד א

פרופ' גולדמן

הכנה בפיזיקה- מבחן

2012 מועד ב

פרופ' גולדמן

מבוא לתהליכים סטוכסטיים- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

ד"ר רובינשטיין

מבוא כללי למדעי המחשב- מבחן

2011 מועד ב

בן שמעון

מבוא כללי למדעי המחשב- מבחן

2010 מועד א

בן שמעון

אלגברה לינארית 2- מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

פרופ' שצרבק

אלגברה לינארית 2- מבחן

2008 מועד מיוחד

דן הרן

אלגברה לינארית 2- מבחן

2008 מועד מיוחד

סמסטר א

פרופ' שצרבק

אלגברה לינארית 2- מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

פרופ' פולטרוביץ'

אינפינטיסמלי לפיסיקה ואסטרונומיה - מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ בן ארצי

אלגברה לינארית 2- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

פרופ' שצרבק

אינפינטיסמלי לפיסיקה ואסטרונומיה - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ בן ארצי

אלגברה לינארית 2- מבחן

2009

סמסטר קיץ

ד"ר קוסטיוקובסקי

אלגברה לינארית 2- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

דן הרן

אלגברה לינארית 2- מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

דן הרן

שיטות בפיסיקה עיונית 2 - מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

מר עדיאל  מאייר

אלגברה לינארית 2- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' פולטרוביץ'

שיטות בפיסיקה עיונית 2 - מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

מר עדיאל מאייר

אלגברה לינארית 2- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' שצרבק

שיטות בפיסיקה עיונית 2 - מבחן + פתרון

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

מר עדיאל מאייר

אלגברה לינארית 2- מבחן

2010 סמסטר קיץ

ד"ר קוסטיוקובסקי

אלגברה לינארית 2- מבחן

2010 מועד א

דן הרן

שיטות בפיסיקה עיונית 2 - מבחן

2010-2011

מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ברקנא

אלגברה לינארית 2- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

פרופ שוסטין

שיטות בפיסיקה עיונית 2 - מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ ברקנא

אלגברה לינארית 2- מבחן

2011 

סמסטר קיץ

ד"ר קוסטיוקובסקי

שיטות בפיסיקה עיונית 2 - מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ זוננשיין

אלגברה לינארית 2- מבחן

2011 

סמסטר קיץ

ד"ר קוסטיוקובסקי

שיטות בפיסיקה עיונית 2 - מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ זוננשיין

אלגברה לינארית 2- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר ב

ביאלי,לב

שיטות בפיסיקה עיונית 2 - מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ זוננשיין

אלגברה לינארית 2- מבחן

2011 מועד א

סמסטר ב

הרן,קריבלביץ

שיטות בפיסיקה עיונית 2 - מבחן

2008 מועד ג׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ זוננשיין

אלגברה לינארית 2- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

שוסטין

אלגברה לינארית 2- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר ב

הרן,קריבלביץ

אלגברה לינארית 2- מבחן

2011 מועד א

סמסטר ב

ביאלי, לב

אלגברה לינארית 2- מבחן+פתרון

2011 מועד א

סמסטר ב

הרן,קריבלביץ

אלגברה לינארית 2- מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

ליאור ברי-סורוקר

אלגברה לינארית 2- מבחן

2012 מועד ב

סמסטר א

ליאור ברי-סורוקר

אלגברה לינארית 2- מבחן

2012 מועד א

דן הרן

אלגברה לינארית 2- מבחן

2012 מועד ב

דן הרן

אלגברה לינארית 2- מבחן

2012 מועד א

סמסטר קיץ

יהודה שלם

אלגברה לינארית 2- מבחן+פתרון

2009 מועד א

סמסטר ב

פרופ' פולטרוביץ'

אלגברה לינארית 2- מבחן+פתרון

2010 מועד א

סמסטר ב

פרופ' שצרבק

אלגברה לינארית 2- מבחן+פתרון

2010 מועד ב

סמסטר א

פרופ' סודרי

אלגברה לינארית 2- מבחן+פתרון

2010 מועד ב

דן הרן

אלגברה לינארית 2- מבחן+פתרון

2010 מועד א

סמסטר ב

פרופ' שצרבק

אלגברה לינארית 2- מבחן+פתרון

2010 מועד א

סמסטר ב

פרופ' שצרבק

אלגברה לינארית 2- מבחן+פתרון

2010 מועד ב

דן הרן

אלגברה לינארית 2 א- מבחן+פתרון

2012 מועד ב

סמסטר ב

אינה שצברק

אלגברה לינארית 2-א- מבחן+פתרון

2012 מועד א

סמסטר ב

אינה שצברק

אלגברה לינארית 2א' - מבחן+פתרון

2012, מועד א', סמסטר ב'

אינה שצברק

אלגברה לינארית 2א' - מבחן

2012, מועד ב', סמסטר ב'

אינה שצברק

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א 1- מבחן

2008 מועד ב

סמסטר א

פרופ' סודין

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א 1-מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

פרופ' סודין

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1- מבחן+פתרון

2008 מועד א

סמסטר א

פרופ' י אהרונסון

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1- מבחן

2008 מועד ב

סמסטר א

פרופ' י אהרונסון

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1- מבחן

2008 

סמסטר א

ד"ר ארטשטיין-אבידן, פרופ' קלרטג

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

ד"ר ארטשטיין

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1- מבחן

2009 מועד א

סמסטר א

ד"ר ארטשטיין, פרופ' קלרטג

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1- מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

פרופ' הירשפלד

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' הירשפלד

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1- מבחן+פתרון

2010 מועד ב

סמסטר א

פרופ' שצ'רבק, סודין

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1- מבחן+פתרון

2010 מועד א

סמסטר א

פרופ' שצ'רבק, סודין

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1- מבחן+פתרון

2010 מועד ב

סמסטר א

פרופ' שצ'רבק, סודין

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1- מבחן+פתרון

2008 מועד א

סמסטר א

 פרופ' שצ'רבק, סודין

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1- מבחן+פתרון

2010 מועד א

סמסטר א

פרופ' שצ'רבק, סודין

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1- מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

פרופ' אהרונסון

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1- מבחן+פתרון

2010 מועד א

סמסטר א

פרופ' שצ'רבק, סודין

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א- מבחן+פתרון

2011 מועד א

סמסטר א

אוסטרובר,קלרטג

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

אוסטרובר,קלרטג

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' שצ'רבק

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א- מבחן

2011 מועד א

סמסטר ב

פרופ' שצ'רבק

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

אוסטרובר,אידלמן,קונאבסקי

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

ד"ר אוסטרובר, פרופ' אידלמן,פרופ' קוניאבסקי

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א- מבחן

2012 מועד א

סמסטר ב

פרופ אידלמן

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א- מבחן

2012 מועד ב

סמסטר ב

פרופ אידלמן

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

ד"ר אוסטרובר, פרופ' אידלמן,פרופ' קוניאבסקי

הסתברות למתמטיקאים- מבחן

2009 מועד א

סמסטר א

פרופ' צירלסון

הסתברות למתמטיקאים- מבחן

2009 ועד ב

סמסטר א

פרופ' צירלסון

הסתברות למתמטיקאים- מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

פרופ' צירלסון

הסתברות למתמטיקאים- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' צירלסון

הסתברות למתמטיקאים- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' צירלסון

הסתברות למתמטיקאים- מבחן

2012 מועד א

סמסטר ב

ד"ר רון פלד

הסתברות למתמטיקאים- מבחן

2012 מועד ב

סמסטר ב

ד"ר רון פלד

משחקים לא שיתופיים- מבחן

2012 מועד ב

אילון סולן

פונקציות מורכבות 1- מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

פרופ' גלוסקין

פונקציות מורכבות 1- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' סודין

פונקציות מורכבות 1- מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

פרופ' סודין

פונקציות מורכבות 1- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

פרופ' סודרי

פונקציות מורכבות 1- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' סודין

פונקציות מורכבות 1- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' סודין

פונקציות מורכבות 1- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

פרופ' בן ארצי

פונקציות מורכבות 1- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

פרופ' בן ארצי

פונקציות מורכבות 1- מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

פרופ' סודין

פונקציות מורכבות 1- מבחן

2012 מועד ב

סמסטר א

פרופ' סודין

פונקציות מורכבות 1- מבחן

2012 מועד א

סמסטר ב

פרופ' גלוסקין

פונקציות מורכבות 1- מבחן

2012 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' גלוסקין

מבוא לאנליזה נומרית- מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

פרופ'  דין, מר ברוך

מבוא לאנליזה נומרית- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

פרופ'  דין, מר ברוך

מבוא לאנליזה נומרית1- מבחן+פתרון

2009 מועד א

סמסטר ב

ד"ר דיטקובסקי

מבוא לאנליזה נומרית1- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

ד"ר דיטקובסקי

אנליזה נומרית 1- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

פרופ' דוד לוין

אנליזה נומרית 1- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

 דיטקובסקי, סובר

אנליזה נומרית 1- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

 דיטקובסקי, סובר

אנליזה נומרית 1- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר קיץ

יובל הרנס

אנליזה נומרית 1- מבחן

2011 מועד א

סמסטר קיץ

יובל הרנס

אנליזה נומרית 1- מבחן

2011 מועד א

סמסטר ב

פרופ' דוד לוין

אנליזה נומרית 1- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' דוד לוין

אנליזה נומרית 1- מבחן

2012 

סמסטר א

דיטקובסקי, סובר

אנליזה נומרית 1- מבחן

2012

סמסטר א

דיטקובסקי, סובר

אנליזה נומרית 1- מבחן

2011 מועד א

סמסטר ב

פרופ' דוד לוין

אנליזה נומרית 1- מבחן

2012 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' דוד לוין

מבוא למספרים אלגברים- מבחן+פתרון

2010 מועד א

סמסטר א

דוד גינזבורג

מבוא למספרים אלגברים- מבחן

2010 מועד ב

דוד גינזבורג

תורת המספרים- מבחן

2009צמועד א

סמסטר א

פרופ' סודרי

תורת המספרים- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

פרופ' סודרי

תורת המספרים- מבחן+פתרון

2009 מועד א

סמסטר א

פרופ' סודרי

תורת המספרים- מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

פרופ' סודרי

תורת המספרים- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' סודרי

תורת המספרים- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר ב

מיכאל בורובוי

תורת המספרים- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

פרופ' רודניק

תורת המספרים- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

פרופ' רודניק

תורת המספרים- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

פרופ' רודניק

תורת המספרים- מבחן

2012 מועד ב

סמסטר א

פרופ' רודניק

תורת המספרים- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' סודרי

תורת המספרים- מבחן

2011 מועד א

סמסטר ב

פרופ' סודרי

טופולוגיה - מבחן

2008, מועד א'

סמסטר א

פרופ' י.שוסטין

טופולוגיה - מבחן

2009, מועד א'

סמסטר א

פרופ' לזר

טופולוגיה - מבחן

2009, מועד ב'

סמסטר א

פרופ' לזר

טופולוגיה - מבחן+פתרון

2010, מועד א'

סמסטר א

פרופ' צ'ירלסון

טופולוגיה - מבחן+פתרון

2010, מועד א'

פתרון מרצה

פרופ' צ'ירלסון

טופולוגיה - מבחן

2010, מבחן לדוגמא

סמסטר א

פרופ' צ'ירלסון

טופולוגיה - מבחן

2010, מועד ב'

סמסטר א

פרופ' צ'ירלסון

טופולוגיה - מבחן

2011, מועד א'

סמסטר א

פרופ אלי גלזנר

טופולוגיה - מבחן

2011, מועד ב'

סמסטר א

פרופ אלי גלזנר

טופולוגיה - מבחן+פתרון

2011, מועד א'

סמסטר א

פרופ גלוסקין

טופולוגיה - מבחן

2012, מועד ב'

סמסטר א

פרופ גלוסקין

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 - מבחן

2008, מועד א'

סמסטר א

פרופ' ביאלי

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 - מבחן

2009, מועד א'

סמסטר א

פרופ' ביאלי

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 - מבחן

2009, מועד ב'

סמסטר א

פרופ' ביאלי

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 - מבחן

2012, מועד א'

סמסטר א

פרופ' ביאלי

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 - מבחן

2012, מועד ב'

סמסטר א

פרופ' ביאלי

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1- מבחן

2009, מועד ב'

סמסטר ב

פרופ' קמין

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 - מבחן+פתרון

2009, מועד א'

סמסטר ב

פרופ' קמין

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 - מבחן

2011, מועד א'

סמסטר ב

פרופ' קמין

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 - מבחן

2011, מועד ב'

סמסטר ב

פרופ' קמין

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 - מבחן

2009, מועד א'

סמסטר קיץ

ד"ר אוסטפנקו

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 - מבחן

2009, מועד ב'

סמסטר קיץ

ד"ר אוסטפנקו

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 - מבחן

2010, מועד ב'

סמסטר ב

פרופ' לבנט

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 - מבחן

2010, מועד א'

סמסטר ב

פרופ' לבנט

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 - מבחן

2012, מועד א'

סמסטר ב

פרופ' לבנט

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 - מבחן

2012, מועד ב'

סמסטר ב

פרופ' לבנט

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 - מבחן

2010, מועד ב'

סמסטר א

פרופ' רוזנאו

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 - מבחן+פתרון

2011, מועד א'

סמסטר א

פרופ גדי פיביך

גיאומטריה דיפרנציאלית - מבחן

2008, מועד א'

סמסטר א

פרופ' פולטרוביץ'

גיאומטריה דיפרנציאלית - מבחן

2009, מועד א'

סמסטר א

פרופ' שוסטין

גיאומטריה דיפרנציאלית - מבחן

2009, מועד ב'

סמסטר א

פרופ' שוסטין

גיאומטריה דיפרנציאלית - מבחן

2010, מועד ב'

סמסטר א

פרופ' שוסטין

גיאומטריה דיפרנציאלית - מבחן

2011, מועד א'

פרופ ביאלי

גיאומטריה דיפרנציאלית - מבחן

2011, מועד ב'

פרופ ביאלי

גיאומטריה דיפרנציאלית - מבחן

2012, מועד א'

סמסטר א

פרופ קלרטג

גיאומטריה דיפרנציאלית - מבחן

2012, מועד ב'

סמסטר א

פרופ קלרטג

פונקציות ממשיות - מבחן

2009, מועד ב'

סמסטר ב

פרופ' גלוסקין

פונקציות ממשיות - מבחן+פתרון

2009, מועד א'

סמסטר א

פרופ' גלוסקין

פונקציות ממשיות - מבחן

2010, מועד ב'

סמסטר א

פרופ' קלרטג

פונקציות ממשיות - מבחן

2011, מועד א'

סמסטר א

פרופ' לזר

פונקציות ממשיות - מבחן

2011, מועד ב'

סמסטר א

פרופ' לזר

פונקציות ממשיות - מבחן+פתרון

2012, מועד א'

סמסטר א

פרופ' לזר

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן

2008 מועד א

פרופ' הירשפלד

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן

2008 מועד מיוחד

סמסטר ב

פרופ' סודן

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן

2008 מועד מיוחד

סמסטר ב

פרופ' י.אהרונסון

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן

2009 מועד א

סמסטר א

פרופ' הירשפלד

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

פרופ' גלוסקין, קלרטג

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' גלוסקין, קלרטג

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' הירשפלד

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן+פתרון

2010 מועד א

סמסטר א

פרופ גלוסקין

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן+פתרון

2009 מועד א

סמסטר א

פרופ' הירשפלד

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן+פתרון

2010 מועד א

סמסטר א

ארטשטיין,בן-ארצי

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

פרופ' גלוסקין

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

פרופ' גלוסקין

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן

2012 מועד ב

סמסטר א

פרופ' גלוסקין

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

ארטשטיין,בן-ארצי

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן+פתרון

2010 מועד א

סמסטר א

ארטשטיין,בן-ארצי

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

פרופ קוניאבסקי

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

פרופ קוניאבסקי

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן

2011 

סמסטר ב

אהרונסון,גיטיק

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר ב

אהרונסון,גיטיק

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

קוניאבסקי,ארטשטיין

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן

2012 מועד ב

סמסטר א

קוניאבסקי,ארטשטיין

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב- מבחן

2011 מועד א

סמסטר ב

שקולניצקי

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א- מבחן

2011 

סמסטר ב

אהרונסון,גיטיק

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2- מבחן+פתרון

2012 מועד א

סמסטר א

בוריס קוניאבסקי, שירי ארטשטיין

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב- מבחן

2012 מועד א

סמסטר ב

שקולניצקי

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב- מבחן

2012 מועד ב

סמסטר ב

שקולניצקי

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים - מבחן

2008, מועד א'

סמסטר א

פרופ' גלוסקין 

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים - מבחן

2009, מועד א'

סמסטר א

פרופ' גלוסקין 

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים - מבחן

2009, מועד ב'

סמסטר א

פרופ' גלוסקין 

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים - מבחן

2010, מועד ב'

סמסטר א

פרופ' גלוסקין 

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים - מבחן+פתרון

2011, מועד א'

סמסטר א

פרופ' ארטשטיין

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים - מבחן

2011, מועד ב'

סמסטר א

פרופ' ארטשטיין

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים - מבחן

2012, טופס א'

סמסטר א

סטיב שוחט

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים - מבחן

2012, טופס ב' 

סמסטר א

סטיב שוחט

אלגברה ב' 1- מבחן

2009 מועד ג

סמסטר ב

פרופ' סודרי

אלגברה ב' 1- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' אלסקר

אלגברה 1- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

פרופ סודרי

אלגברה ב' 2- מבחן+פתרון

2009 מועד א

סמסטר ב

דוד גינזבורג

אלגברה ב' 2- מבחן

2010 

סמסטר ב

משה ירדן

אלגברה ב' 2- מבחן

2012 מועד א

סמסטר ב

פרופ' סודרי

אלגברה ב' 2- מבחן

2012 מועד ב

סמסטר ב

פרופ' סודרי

תורת הגרפים- מבחן

2009 מודע א

סמסטר א

נוגה אלון

תורת הגרפים- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

נוגה אלון

תורת הגרפים- מבחן+פתרון

2010 מועד א

סמסטר א

פרופ' קריבלביץ'

תורת הגרפים- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

פרופ' קריבלביץ'

תורת הגרפים- מבחן+פתרון

2010 מועד ב

סמסטר א

פרופ' קריבלביץ'

תורת הגרפים- מבחן

2011 מועד א

סמסטר א

פרופ' קריבלביץ'

תורת הגרפים- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

פרופ' קריבלביץ'

תורת הגרפים- מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

פרופ' קריבלביץ',אלון

תורת הגרפים- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

פרופ' קריבלביץ',אלון

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 2-מבחן

2010

פרופ' קמין, ואברבנל

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 2-מבחן

2010

פרופ' קמין, ואברבנל

שיטות במתמטיקה שימושית 1- מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

דר' א.לבנט

שיטות במתמטיקה שימושית 1- מבחן

2009 מועד א

סמסטר א

דר' א.לבנט

שיטות במתמטיקה שימושית 1- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר א

דר' א.לבנט

שיטות במתמטיקה שימושית 2- מבחן

2009 מועד א

סמסטר ב

סטיב שוחט

שיטות במתמטיקה שימושית 2- מבחן

2009 מועד ב

סמסטר ב

סטיב שוחט

שיטות במתמטיקה שימושית 2- מבחן

2010 מועד א

סמסטר ב

סטיב שוחט

שיטות במתמטיקה שימושית 2- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר ב

סטיב שוחט

שיטות במתמטיקה שימושית 1- מבחן

2011 מועד ב

סמסטר א

סטיב שוחט

שיטות במתמטיקה שימושית 1- מבחן

2012 מועד א

סמסטר א

סטיב שוחט

שיטות במתמטיקה שימושית 1- מבחן

2012 מועד ב

סמסטר א

סטיב שוחט

שיטות במתמטיקה שימושית 1- מבחן

2010 מועד ב

סמסטר א

פרופ' לבנט

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 - מבחן

2008, מועד א'

סמסטר א

ד"ר קוסטיקובסקי

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 - מבחן

2009, מועד א'

סמסטר א

אלי גלזנר

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 - מבחן

2009, מועד ב'

סמסטר ב

אלי גלזנר

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 - מבחן

2009, מועד ב'

סמסטר ב

פרופ' בן ארצי

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 - מבחן

2009, מועד א' 

סמסטר ב

פרופ' בן ארצי

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 - מבחן

2010 

סמסטר א

פרופ' בן ארצי

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 - מבחן

2010, מועד א'

סמסטר ב

פרופ' קלרטג

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 - מבחן

2010, מועד ב'

סמסטר ב

פרופ' קלרטג

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 - מבחן

2012, מועד ב'

סמסטר א

פרופ' קלרטג

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 - מבחן

2012, מועד א'

סמסטר א

פרופ' קלרטג

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 - מבחן

2011, מועד א'

30.1.11

פרופ ארטשטיין

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 - מבחן

2011, מועד א'

10.10.11

פרופ ארטשטיין

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 - מבחן

2011, מועד ב'

סמסטר ב

פרופ' צירלסון

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 - מבחן

2011, מועד א'

סמסטר ב

פרופ' צירלסון

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 - מבחן

2012, מועד א'

סמסטר א

ד"ר אוסטרובר

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 - מבחן

2011, מועד ב'

סמסטר א

ד"ר אוסטרובר

אנליזה נומרית- מבחן

2008 מועד א

סמסטר א

פרופ' לוין

אנליזה נומרית- מבחן+פתרון

2009 מועד א

סמסטר ב

דיטקובסקי

מבוא לאנליזה נומרית- מבחן

2009 מועד  א

סמסטר א

פרופ' נירה דין ומר יניב גור

מבוא לסיפורת - מבחן + פתרון

2009, מועד א'

סמסטר א'

פרופ' מנחם פרי

מבוא לסיפורת - מבחן + פתרון

2010, מועד א'
סמסטר א'
פרופ' מנחם פרי

מבוא לסיפורת - מבחן

2011, מועד א' 
סמסטר א'
פרופ' מנחם פרי 

מבוא לסיפורת - מבחן + פתרון

2011, מועד ב' 
סמסטר א'
 פרופ' מנחם פרי 

שיטות בפיסיקה עיונית 1 + פתרון (91)

2011 סמסטר א׳

מועד א׳

פרופ׳ בני רזניק

שיטות בפיסיקה עיונית 1 + פתרון (96)

2008 סמסטר א׳

מועד א׳

פרופ׳ מרק קרלינר

פיסיקה קלאסית 1 מבחן

2012 סמסטר א׳

מועד ב׳

פרופ׳ דגן

פיסיקה קלאסית 1 מבחן

2012 סמסטר א׳

מועד א׳

פרופ׳ דגן

פיסיקה קלאסית 1 + פתרון

2013 מועד א׳

פרופ׳ נקר, פטרושבסקי, רוטמן

פיסיקה קלאסית 1 מבחן

2011 סמסטר א׳

מועד א׳

פרופ׳ דגן

פיסיקה קלאסית 1 מבחן+פתרון

2010 סמסטר א׳

מועד ב׳

ד״ר יורם דגן

פיסיקה קלאסית 1 מבחן+פתרון

2010 סמסטר א׳

מועד א׳

ד״ר יורם דגן

פיסיקה קלאסית 1 מבחן

2009 סמסטר א׳

מועד ב׳

ד״ר יורם דגן

פיסיקה קלאסית 1 מבחן

2009 סמסטר א׳

מועד א׳

ד״ר יורם דגן

פיסיקה קלאסית 1 מבחן

2009 

ד״ר יורם דגן

פיסיקה קלאסית 1 מבחן

2008 

מועד מיוחד

ד״ר יורם דגן

פיסיקה קלאסית 1 מבחן

2008 סמסטר א׳

מועד א׳

פיסיקה קלאסית 1 מבחן

2008 סמסטר א׳

מועד א׳

ד״ר יורם דגן

פיסיקה קלאסית 1 מבחן

2011 סמסטר א׳

מועד ב׳

פרופ׳ דגן

פיסיקה קלאסית 1 מבחן

2008 סמסטר א׳

מועד א׳

ד״ר יורם דגן

פיסיקה קלאסית 2 מבחן

2012 סמסטר ב׳

מועד א׳

פרופ׳ שרה בק

פיסיקה קלאסית 2 מבחן

2012 סמסטר ב׳

מועד ב׳

פרופ׳ יורם דגן

פיסיקה קלאסית 2 מבחן + פתרון

2011 סמסטר ב׳

מועד א׳

פרופ׳ יורם דגן

פיסיקה קלאסית 2 מבחן

2011 סמסטר ב׳

מועד ב׳

פרופ׳ דגן

פיסיקה קלאסית 2 מבחן

2011 סמסטר ב׳

מועד א׳

פרופ׳ דגן

פיסיקה קלאסית 2 מבחן+פתרון

2010 סמסטר ב׳

מועד ב׳

פרופ׳ דן מעוז

פיסיקה קלאסית 2 מבחן+פתרון

2010 סמסטר ב׳

מועד ב׳

פרופ׳ דן מעוז

פיסיקה קלאסית 2 מבחן+פתרון

2009 סמסטר ב׳

מועד א׳

פרופ׳ דן מעוז

פיסיקה קלאסית 2 מבחן+פתרון

2009 סמסטר ב׳

מועד א׳

פרופ׳ דן מעוז

פיסיקה קלאסית 2 מבחן+פתרון

2009 סמסטר ב׳

מועד א׳

פרופ׳ דן מעוז

פיסיקה קלאסית 2 מבחן+פתרון

2009 סמסטר ב׳

מועד ב׳

פרופ׳ דן מעוז

פיסיקה קלאסית 2 מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דן מעוז

פיסיקה קלאסית 2 מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דן מעוז

מבוא לפיזיקה מודרנית מבחן

2012 מועד ב׳

ד״ר דובי פוזננסקי

מבוא לפיזיקה מודרנית מבחן+פתרון

2012 מועד א׳

ד״ר דובי פוזננסקי

מבוא לפיסיקה מודרנית מבחן + פתרון

2008 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מזא״ה

פיסיקה מודרנית מבחן + פתרון (96)

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ אבנר סופר

פיסיקה מודרנית מבחן

2010 מועד ב׳

פרופ׳ אבנר סופר

אלקטרומגנטיות אנליטית מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ סבטיצקי

אלקטרומגנטיות אנליטית מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ סבטיצקי

אלקטרומגנטיות אנליטית מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ לוינסון

אלקטרומגנטיות אנליטית מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ לוינסון

אלקטרומגנטיות אנליטית מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ לוינסון

אלקטרומגנטיות אנליטית מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ לוינסון

אלקטרומגנטיות אנליטית מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ לוינסון

אלקטרומגנטיות אנליטית מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ לוינסון

מכניקה אנליטית מבחן

2012 מועד ב׳

פרופ׳ קרלינר

מכניקה אנליטית מבחן

2010 מועד ב׳

פרופ׳ ליפשיץ

מכניקה אנליטית מבחן

2010 מועד ג׳

פרופ׳ ליפשיץ

מכניקה אנליטית מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳ ליפשיץ

מכניקה אנליטית מבחן

2009 מועד א׳

פרופ׳ ליפשיץ

מכניקה אנליטית מבחן

2008 מועד א׳

ד״ר ליפשיץ

מכניקה אנליטית מבחן + פתרון

2011 מועד א׳

פרופ׳ ליפשיץ

מכניקה אנליטית מבחן + פתרון

2011 מועד א׳

פרופ׳ ליפשיץ

מכניקה אנליטית מבחן + פתרון

2011 מועד א׳

פרופ׳ ליפשיץ

אלקטרוניקה לשנה ב' מבחן

2012 מועד ב׳

פרופ׳ קציר

אלקטרוניקה לשנה ב' מבחן

2012 מועד א׳

פרופ׳ קציר

אלקטרוניקה לשנה ב' מבחן

2011 מועד א׳

פרופ׳ קציר

אלקטרוניקה לשנה ב' מבחן

2011 מועד ב׳

פרופ׳ קציר

אלקטרוניקה לשנה ב' מבחן

2010 מועד ב׳ֿ

פרופ׳ קציר

אלקטרוניקה לשנה ב' מבחן

2010 מועד א׳

פרופ׳ קציר

אלקטרוניקה לשנה ב' מבחן

2009 מועד א׳

פרופ׳ קציר

אלקטרוניקה לשנה ב' מבחן

2009 מועד ב׳

פרופ׳ קציר

מעבדה בפיסיקה א' מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

ד״ר ברעד

מעבדה בפיסיקה א' מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

ד״ר ברעד

מעבדה בפיסיקה א' מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר 2-א׳

ד״ר ברעד

מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מבנית – שנה ג'

סמסטר ב

מועד א

23.6.2009

פרופ' גולדברג

 

מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מבנית – שנה ג'

סמסטר ב

מועד ב

9.8.2009

פרופ' גולדברג

מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מבנית – שנה ג'

סמסטר ב

מועד ב

7.9.2010

פרופ' גולדברג

 

מבוא קריבנסטלוגרפי לכימיה מית – שנה ג'

סמסטר ב

מועד א

2010

פרופ' גולדברג

 

מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מבנית – שנה ג'

סמסטר ב

מועד א

27.6.2012

פרופ' גולדברג

 

מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מבנית – שנה ג'

סמסטר ב

מועד ב

30.7.2012

פרופ' גולדברג

תרמודינמיקה סטטיסטית

סמסטר א

מועד א

7.4.2008

פרופ' יוסף קלפטר

תרמודינמיקה סטטיסטית

סמסטר א

מועד א

9.2.2009

פרופ' יוסף קלפטר

תרמודינמיקה סטטיסטית

סמסטר ב

מועד ב

7.9.2009

פרופ' יוסף קלפטר

תרמודינמיקה לשנה ב'

סמסטר א

מועד א

6.4.2008

פרופ' ערן רבני

תרמודינמיקה- מבחן

סמסטר א

מועד א

9.2.2009

פרופ' חיים דימנט

תרמודינמיקה- מבחן

סמסטר א

מועד ב

16.8.2009

פרופ' חיים דימנט

 

תרמודינמיקה מבחן + פתרון

סמסטר א

מועד א

31.1.2010

פרופ' חיים דימנט

תרמודינמיקה

סמסטר א

מועד ב

25.7.2010

פרופ' חיים דימנט

 

תרמודינמיקה מבחן

סמסטר א

מועד א

6.2.2011

פרופ' חיים דימנט

 

תרמודינמיקה מבחן

סמסטר א

מועד א

6.2.2011

פרופ' חיים דימנט

 

תרמודינמיקה מבחן

סמסטר א

מועד א

12.2.2012

פרופ' חיים דימנט

תרמודינמיקה סטטיסטית מבחן

סמסטר א

מועד ב

28.7.2010

פרופ' חיים דימנט

תרמודינמיקה סטטיסטית מבחן

סמסטר א

מועד א

26.1.2011

פרופ חיים דימנט

 

תרמודינמיקה סטטיסטית מבחן

סמסטר א

מועד ב

19.8.2011

פרופ' חיים דימנט

 

תרמודינמיקה סטטיסטית מבחן

סמסטר א

מועד א

12.2.2012

פרופ' חיים דימנט

 

יישומי ספקטרוסקופיה (מבחן)

2009 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר יורם זלצר

יישומי ספקטרוסקופיה (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר יורם זלצר

יישומי ספקטרוסקופיה (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' אורי צ'שנובסקי

יישומי ספקטרוסקופיה (מבחן)

2011 מועד ב'

סמסטר א'

פרופ' אורי צ'שנובסקי

 

ספקטרוסקופיה מגנטית מבחן

סמסטר א

מועד א

29.4.08

פרופ' גיל ניבון

 

ספקטרוסקופיה מגנטית מבחן

סמסטר א

מועד א

24.2.09

ד"ר אמיר גולדבורט

ספקטרוסקופיה מגנטית מבחן

סמסטר ב

29.6.12

 

ספקטרוסקופיה מבחן

סמסטר ב

מועד ב

13.9.10

ד"ר ישראל שק

ספקטרוסקופיה מבחן

סמסטר ב

מועד א

25.6.10

ד"ר ישראל שק

 

ספקטרוסקופיה מבחן

סמסטר ב

מועד א

21.6.11

ד"ר ישראל שק

ספקטרוסקופיה מבחן

סמסטר ב

מועד ב

3.10.10

ד"ר ישראל שק

יישומי ספקטרוסקופיה (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר יורם זלצר

 

מבוא מתמטי לכימאים 2 (מבחן)

2008 מועד ג'

סמסטר ב'

ד"ר ודים אוסטפנקו

מבוא מתמטי לכימאים 2 (מבחן)

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר עידו זנגר

מבוא מתמטי לכימאים 2 (מבחן)

2009 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר עידו זינגר

מבוא מתמטי לכימאים 2 (מבחן ופתרון)

2009 מועד ב'

סמסטר ב'

ד"ר עידו זיגנר

מבוא מתמטי לכימאים 2 (מבחן ופתרון)

2010 מועד ב'

סמסטר ב'

פרופ' לאוניד קגן

מתמטיקה לכימאים מבחן

סמסטר א

מועד ב

18.4.08

ד"ר נירה גרוברגר

מתמטיקה לכימאים מבחן

סמסטר א

מועד ב

14.9.09

ד"ר הלל טל-עזר

מתמטיקה לכימאים + פתרון (94)

סמסטר א

מועד א

19.2.10

ד"ר הלל טל- עזר

מתמטיקה לכימאים מבחן

סמסטר א

מועד ב

17.8.10

ד"ר הלל טל-עזר

מבוא מתמטי לכימאים 1 (מבחן)

2010 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' לאוניד קגן

מבוא מתמטי לכימאים 1 (מבחן)

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' לאוניד קגן

 

מתמטיקה 1 לכימאים מבחן

סמסטר א

מועד א

1.5.08

ד"ר אלזה פרחי

 

כימיה קוונטית – שנה ג' מבחן

סמסטר א

מועד א

15.4.08

פרופ' עוזי קלדור

כימיה קוונטית – שנה ג' מבחן

סמסטר א

מועד א

24.2.09

פרופ' עוזי קלדור

כימיה קוונטית – שנה ג' מבחן

סמסטר א

מועד ב

14.9.09

פרופ' עוזי קלדור 

כימיה קוונטית – שנה ג' + פתרון (100)

סמסטר א

מועד ב

14.9.09

פרופ' עוזי קלדור

כימיה קוונטית – שנה ג' מבחן

סמסטר א

מועד ב

20.8.10

ד"ר עודד הוד

ביוכימיה א (מבחן)

2009 מועד א'

סמסטר ב'

ד"ר יואל הירש וד"ר גלי פרג

כימיה אורגנית מתקדמת -מבחן

סמסטר ב

מועד א

12.7.09

פרופ' משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת- מבחן

סמסטר ב

מועד ב

23.10.09

פרופ' משה קול

 

כימיה אורגנית מתקדמת- מבחן

סמסטר ב

מועד ב

1.10.10

פרופ' משה קול

 

כימיה אורגנית מתקדמת- מבחן

סמסטר ב

מועד א

9.7.10

פרופ' משה קול

 

כימיה אורגנית מתקדמת- מבחן

סמסטר ב

מועד א

27.6.11

פרופ' משה קול

כימיה אורגנית מתקדמת- מבחן

סמסטר ב

מועד א

1.8.12

פרופ' משה קול

 

כימיה אורגנית מתקדמת- מבחן

סמסטר ב

מועד ב

10.10.12

פרופ' משה קול

מבוא לכימיה אורגנית- מבחן

ססמטר ב

מועד ב

11.9.11

פרופ' יואל קשמן

כימיה אי אורגנית מתקדמת - מבחן

סמסטר ב

מועד א

26.7.09

פרופ' משה קול

 

כימיה אי אורגנית מתקדמת - מבחן

סמסטר ב

מועד ב

11.10.09

פרופ' משה קול

 

כימיה אי אורגנית מתקדמת - מבחן

סמסטר ב

מועד א

2.7.10

פרופ' משה קול

 

כימיה אי אורגנית מתקדמת - מבחן

סמסטר ב

מועד ב

21.9.10

פרופ' משה קול

 

כימיה אי אורגנית מתקדמת - מבחן

סמסטר ב

מועד ב

23.9.11

פרופ' משה קול

 

כימיה אי אורגנית מתקדמת - מבחן

סמסטר ב

מועד א

14.7.11

פרופ' משה קול

 

כימיה אי אורגנית מתקדמת - מבחן

סמסטר ב

15.7.12

פרופ' משה קול

כימיה אי אורגנית מתקדמת - מבחן

סמסטר ב

16.8.12

פרופ' משה קול

 

פיזיקה תרמית מבחן

2012 מועד א׳

שמשון ברעד

פיזיקה תרמית מבחן

2012 מועד ב׳

שמשון ברעד

פיזיקה תרמית מבחן + פתרון

2012 מועד א׳

שמשון ברעד

פיזיקה תרמית מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

שמשון ברעד

פיזיקה תרמית מבחן

2011 מועד ב׳

סמסטר א׳

שמשון ברעד

פיזיקה תרמית מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דגן

פיזיקה תרמית מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דגן

פיזיקה תרמית מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דגן

פיזיקה תרמית מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ דגן

אינפרא אדום מבחן

2012 

פרופ׳ קציר

אינפרא אדום מבחן

2012 מועד א׳

פרופ׳ קציר

אינפרא אדום מבחן

2010 

פרופ׳ קציר

אינפרא אדום מבחן

2008 

פרופ׳ קציר

מבוא לאסטרופיזיקה מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ רפאלי

מבוא לאסטרופיזיקה מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ רפאלי

מבוא לאסטרופיזיקה מבחן

2012 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ רפאלי

מבוא לאסטרופיזיקה מבחן

2010 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מזא״ה

מבוא לאסטרופיזיקה מבחן

2010 מועד ב׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מזא״ה

מבוא לאסטרופיזיקה מבחן + פתרון

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ שטרנברג

מבוא לאסטרופיזיקה מבחן

2011 מועד ג׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ רפאלי

אסטרופיזיקה כוכבית מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ לוינסון

תכנות ב-C לכימאים- מבחן

סמסטר ב מועד מיוחד 19.12.08 אמתי ערמון

תכנות ב-C לכימאים- מבחן

סמסרטר ב

מועד ב

1.10.09

אלון לרנר

 

תכנות ב-C לכימאים- מבחן

סמסטר ב

מועד א

24.6.09

אלון לרנר

תכנות ב-C לכימאים- מבחן

סמסטר ב

מועד ב

2011

יהודית מאיר- חסון

תכנות ב-C לכימאים- מבחן

סמסטר ב

מועד א

2011

יהודית מאיר - חסון

תכנות ב-C לכימאים- מבחן

סמסטר ב

2012

ידעאל ולדמן

תכנות ב-C לכימאים- מבחן

סמסטר ב

26.8.12

ידעאל ולדמן

פיסיקה קוונטית 2 מבחן

2012 מועד א׳

פרופ׳ ניסן יצחקי

פיסיקה קוונטית 2 מבחן

2011 מועד א׳

פרופ׳ ניסן יצחקי

פיסיקה קוונטית 2 מבחן

2011 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ סבטיצקי

פיסיקה קוונטית 2 מבחן

2011 מועד א׳

פרופ׳ איזנברג

פיסיקה קוונטית 2 מבחן

2010

פרופ׳ מינץ

פיסיקה קוונטית 2 מבחן

2009 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כשר

פיסיקה קוונטית 2 מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ כשר

פיסיקה קוונטית 2 מבחן

2009 מועד מיוחד 

סמסטר א׳

פרופ׳ ברגמן

פיסיקה קוונטית 2 מבחן

2008 מועד א׳

סמסטר א׳

פרופ׳ ברגמן

תרמודנימיקה ומכניקה סטטיסטית מבחן

2012 מועד ב׳

סמסטר א׳

פרופ׳ חיים דימנט

תרמודנימיקה ומכניקה סטטיסטית 2 מבחן

2011 

פרופ׳ שוורץ

תרמודנימיקה ומכניקה סטטיסטית 2 מבחן

2009 מועד א׳

סמסטר ב׳

פרופ׳ מינץ

פיזיקה כללית ב1 (מבחן)

2009 מועד א'

סמסטר א'

פרופ' חגי נצר

פיזיקה כללית ב1 (מבחן)

2010 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר גדעון בלע, מר יעקב בן-יקר

פיזיקה כללית ב1 (מבחן)

2011 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר גדעון בלע, מר ארז זהר

פיזיקה כללית ב1 (מבחן)

2011 מועד ב'

סמסטר א'

ד"ר גדעון בלע, מר ארז זהר

 

פיזיקה כללית ב1 (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר א'

ד"ר גדעון בלע, מר ארז זהר

כימיה אורגנית פיסיקלית- מבחן

סמסטר א

מועד א

13.4.08

ד"ר יורם כהן

כימיה אורגנית פיסיקלית- מבחן

סמסטר ב

מועד ב

19.8.10

פרופ' ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיסיקלית- מבחן

סמסטר ב

מועד א

2010

פרופ' ארקדי ויגלוק

 

כימיה אורגנית פיסיקלית- מבחן

סמסטר ב

מועד ב

14.9.11

פרופ' ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיסיקלית- מבחן

סמסטר ב

מועד א

10.7.11

פרופ' ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיסיקלית- מבחן

מועד א

22.7.12

פרופ' ארקדי ויגלוק

כימיה אורגנית פיסיקלית- מבחן

מועד ב

4.9.12

פרופ' ארקדי ויגלוק

מבוא לכימיה- מבחן

סמסטר ב

מועד ב

1.9.09

ד"ר גילה נטסקו

מבוא לכימיה- מבחן

סמסטר ב

מועד א

17.7.09

ד"ר גילה נטסקו

מבוא לכימיה- מבחן

סמסטר ב

מועד א

18.6.10

ד"ר גילה נטסקו

מבוא לכימיה- מבחן

סמסטר ב

מועד ב

20.9.12

ד"ר לאופר

מבוא לכימיה אורגנית – שנה א'- מבחן

סמסטר ב

מועד א

12.7.09

פרופ' יואל קשמן

מבוא לכימיה אורגנית – שנה א'- מבחן

סמסטר ב

מועד ב

16.10.09

פרופ' יואל קשמן

 

מבוא לכימיה אורגנית – שנה א'- מבחן

סמסטר ב

מועד א

15.6.10

פרופ' יואל קשמן

 

מבוא לכימיה אורגנית – שנה א'- מבחן

סמסטר ב

מועד א

4.7.11

פרופ' יואל קשמן

 

מבוא לכימיה אורגנית – שנה א'- מבחן

סמסטר ב

מועד א

17.7.12

פרופ' יואל קשמן

 

מבוא לכימיה אורגנית – שנה א' +פתרון (98)

סמסטר ב

מועד ב

21.9.10

פרופ' יואל קשמן

 

מבוא לכימיה אורגנית – שנה א'- מבחן

סמסטר ב

מועד ב

6.9.12

פרופ' יואל קשמן

 

פרקים נבחרים בכימיה אורגנו-מתכתית (מבחן)

2010 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' משה פורטנוי

פרקים נבחרים בכימיה אורגנו-מתכתית (מבחן)

2012 מועד א'

סמסטר ב'

פרופ' משה פורטנוי

קוונטים וקשר כימי- מבחן

סמסטר ב

מועד ב

20.8.09

ד"ר יורם זלצר

 

קוונטים וקשר כימי- מבחן

סמסטר ב

מועד א

2010

ד"ר עודד הוד, פרופ' ערן רבני

קוונטים וקשר כימי- מבחן

סמסטר ב

מועד ב

2010

ד"ר עודד הוד, פרופ' ערן רבני

 

קוונטים וקשר כימי- מבחן

סמסטר ב

מועד ב

2011

ד"ר עודד הוד

 

קוונטים וקשר כימי- מבחן

סמסטר ב

מועד א

2011

ד"ר עודד הוד

 

קוונטים וקשר כימי + פתרון (100)

סמסטר ב

מועד א

23.7.08

ד"ר יורם זלצר

קוונטים וקשר כימי (שנה ב)- מבחן

סמסטר ב

מועד א

28.6.09

ד"ר יורם זלצר

מבוא לתורת המצב המוצק- מבחן

סמסטר ב 

מועד א

28.6.09

פרופ' מיכאל אורבך

 

מבוא לתורת המצב המוצק- מבחן

סמסטר ב

מועד ב

17.9.09

פרופ' מיכאל אורבך

 

מבוא לתורת המצב המוצק- מבחן

סמסטר ב

מועד ב

2011

פרופ' מיכאל אורבך

 

מבוא לתורת המצב המוצק- מבחן

סמסטר ב

מועד א

2011

פרופ' מיכאל אורבך

 

מבוא לתורת המצב המוצק- מבחן

סמסטר ב

מעוד א

25.7.12

פרופ' מיכאל אורבך

 

 

מבוא לתורת המצב המוצק- מבחן

סמסטר ב

מועד ב

10.8.12

פרופ' מיכאל אורבך

 

העולם הזה והעולם הבא

2001 
מבחן בית -א 

העולם הזה והעולם הבא

2001
מבחן בית - ב

פילוסופיה יהודית במאה ה-20

2001 סמסטר ב'

 מועד א'

פרופ' בן שלמה 

פילוסופיה יהודית במאה ה-20

2001 סמסטר ב

מועד ב

פרופ' בן שלמה 

אלטרנטיבות לציונות במפנה המאות ה-19 וה-20

2001 סמסטר א

מועד א

ד"ר דליה לוי

אלטרנטיבות לציונות במפנה המאות ה-19 וה-20

2001 סמסטר א

מועד ב

ד"ר דליה לוי

 

ידיעת עתידות ונבואה במשנת הרלב"ג

2001 סמסטר א

מועד א

פרופ' קליין-ברסלבי

 

ידיעת עתידות ונבואה במשנת הרלב"ג

2001 סמסטר א

מועד ב

פרופ, קליין- ברסלבי

מבוא לפילוסופיה יהודית

2001 סמסטר ב

מועד א

פרופ' בן שלמה

מבוא לפילוסופיה יהודית

2001 סמסטר ב

מועד ב

פרופ' בן שלמה

 

יצירה ודמיון בקבלה

2001 סמסטר ב

מועד א

ד"ר מרוז

יצירה ודמיון בקבלה

2001 סמסטר ב

מועד ב

ד"ר מרוז

המניעים האידיאולוגיים למאבק החרדי בציונות

2001 סמסאר ב

מועד א

ד"ר דליה לוי

מורה נבוכים (תרגיל למתחילים)

2000 סמסטר ב

מועד א

פרופ' קליין - ברסלבי

קריאה בטקסטים של הקבלה

2001 סמסטר א

מועד ב

גב' דליה לוי 

קריאה בטקסטים של הקבלה

2000 סמסטר א

מועד א

גב' דליה לוי

קריאה בטקסטים של הקבלה

2000 סמסטר ב

מועד א

גב' דליה לוי

קריאה בטקסטים של הקבלה

2000 סמסטר ב

מועד ב

גב' דליה לוי

קריאה בטקסטים של הקבלה

2001 

מועד א

גדי שגיב

קריאה בטקסטים של הקבלה

2001 סמסטר ב

מועד ב

גדי שגיב

ספקנות ומיסטיקה במחשבה המודרנית

2001 סמסטר ב

מועד ב

ד"ר ארביב

ספקנות ומיסטיקה במחשבה המודרנית

2001 סמסטר ב

מועד א

ד"ר ארביב

מבוא ליהדות

2000

מועד א

גב' חנה קב-רוט

מבוא ליהדות

2000

מועד ב

גב' חנה קב-רוט

מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב

2000 סמסטר ב

מועד א

פרופ' קליין-ברסלבי

מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב

2001 סמסטר א

מועד ב

פרופ' קליין-ברסלבי

מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב

2000

מועד ב

פרופ' קליין-ברסלבי

מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב

2001 סמסטר א

מועד א

פרופ' קליין ברסלבי

מבוא למחשבת חז"ל

2000 סמסטר א

מועד א

ד"ר גידי בוהק

מבוא למחשבת חז"ל

2000 סמסטר א

מועד ב

ד"ר גידי בוהק

מבוא למחשבת חז"ל

2001 סמסטר א

מועד א

ד"ר גידי בוהק

מבוא למחשבת חז"ל

2001 סמסטר א

מועד ב

ד"ר גידי בוהק

מורה נבוכים למתחילים

2001 סמסטר א

מועד א

ד"ר לורברביום

מורה נבוכים למתחילים

2001 סמסטר א

מועד ב

ד"ר לורברביום

מורה נבוכים לרמב"ם למתחילים

2000 סמסטר ב

מועד ב

פרופ' קליין-ברסלבי

פילוסופיה ואמונה בהגות היהודית החדשה

2001 סמסטר ב

מועד א

אילן צים

פילוסופיה ואמונה בהגות היהודית החדשה

2001 סמסטר ב

מועד ב

אילן צים

מבוא לקבלה

2000 סמסטר א 

מועד א

ד"ר יעקבסון

מבוא לקבלה

2000 סמסטר א

מועד ב

ד"ר יעקבסון

מבוא לקבלה

2001 סמסטר א

מועד א

ד"ר יעקבסון

מבוא לקבלה

2001 סמסטר א

מועד ב

ד"ר יעקבסון

מבוא לקבלה

2002 סמסטר א

מועד א

ד"ר יעקבסון

זוהר למתחילים

2000 סמסטר א

מועד א

ד"ר גולדרייך

זוהר למתחילים

2000 סמסטר א

מועד ב

ד"ר גולדרייך

זוהר למתחילים

2001 סמסטר ב

מועד א

ד"ר מרוז

זוהר למתחילים

2001 סמסטר ב

מועד ב

ד"ר מרוז

זוהר למתחילים

2002 סמסטר א

מועד א

ד"ר יורם יעקבסון

הפילוסופיה היהודית בתקופת ההשכלה

2001 סמסטר א

מועד א

גב' דליה לוי

הפילוסופיה היהודית בתקופת ההשכלה

2001 סמסטר א

מועד ב

גב' דליה לוי

מין ומגדר בקבלה

2000 סמסטר א

מועד א

רונית מרוז