top of page
אודות אגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אוניברסיטת תל אביב

הבית שלך בקמפוס

כאן בשבילכם

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות היא הארגון הייציג שלנו הסטודנטים בקמפוס. מטרת אגודת הסטודנטים לפעול למען רווחת הסטודנטים וטובתם, תוך שמירת האינטרסים החברתיים, הכלכליים והציבוריים שלהם; לשמור על מעמדם האקדמי בתוך הקמפוס ומחוצה לו; לייצג את ציבור הסטודנטים כלפי כל רשות, מוסד, גוף ואדם; לפעול למען שוויון זכויות מלא לכל סטודנט, ובכלל זה קיום ושמירת חופש הביטוי וההתארגנות בקמפוס.

חזון אגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב מציבה את הסטודנט והסטודנטית במרכז ואחראית על ייצוגם, שמירת זכויותיהם וקידום האינטרסים הסטודנטיאליים בקמפוס ומחוצה לו. האגודה תציף ותקדם את סוגיות הליבה החשובות והמשמעותיות הנוגעות לחיי הסטודנטים והסטודנטיות בקמפוס, ותמלא תפקיד זה בכובד ראש ובאחריות, מתוך תפישה ערכית ותחושת שליחות. האגודה פועלת למען רווחת הסטודנטים והסטודנטיות ותספק מגוון רחב ומתחדש של שירותים אקדמיים, חברתיים, תרבותיים וכלכליים. האגודה תעודד יזמות סטודנטיאלית מכל סוג, וקוראת בקול רם וברור לכל המבקשים והמבקשות להוציא לפועל רעיונות או לקדם סוגיות, לפנות אלינו על מנת שנוכל להתאים מענה טוב והולם.

ערכי אגודת הסטודנטים

מתוקף ייעודה, אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב מציבה את הסטודנט במרכז ופועלת לאור הערכים הבאים:

מחויבות ואכפתיות 

שיתוף, שקיפות ואמינות

אקטיביזם סטודנטיאלי ומעורבות חברתית

 שירות איכותי- עדכני, רלוונטי, מגוון

_DSC5915_edited.jpg
 • Coffee star – מדעי החברה
  תפריט קופי סטאר - לחצו עלי
 • Coffee star – משפטים
  תפריט קופי סטאר משפטים
 • CafeNeto
  תפריט קפה נטו
 • Must&mayo
  תפריט Must&mayo
 • Fabiano
  תפריט Fabiano
 • Market – עלים ירוקים
  תפריט Market – עלים ירוקים
 • Ako/אקו
  תפריט Ako/אקו
 • Yoto – בניין רפואה
  תפריט Yoto – בניין רפואה
 • Lunch box
  תפריט Lunch box

אישורים, מסמכים ותכניות עבודה

bottom of page