top of page

ייעוץ משפטי

במחלקה המשפטית ניתנים שירותים משפטיים לסטודנטים חברי אגודה:
ייעוץ משפטי לסטודנטים - עו"ד מנוסה המעניק לחברי האגודה ייעוץ וסיוע משפטי ראשוני חינם.
סנגורי הסטודנטים - סטודנטים למשפטים, אשר מייצגים ללא תשלום את הסטודנטים בבית הדין המשמעתי של האוניברסיטה. מבקר האגודה - עו"ד המפקח ומבקר את פעילות האגודה וחברות הבת שלה.

 • Coffee star – מדעי החברה
  תפריט קופי סטאר - לחצו עלי
 • Coffee star – משפטים
  תפריט קופי סטאר משפטים
 • CafeNeto
  תפריט קפה נטו
 • Must&mayo
  תפריט Must&mayo
 • Fabiano
  תפריט Fabiano
 • Market – עלים ירוקים
  תפריט Market – עלים ירוקים
 • Ako/אקו
  תפריט Ako/אקו
 • Yoto – בניין רפואה
  תפריט Yoto – בניין רפואה
 • Lunch box
  תפריט Lunch box
bottom of page