top of page

ייעוץ החזרי מס לסטודנטים

סטודנטים וסטודנטיות משלמי דמי רווחה יכולים להתייעץ עם מנהל הכספים של האגודה המעניק ייעוץ לגבי החזרי מס לסטודנטים/ות.

לשם קבלת סיוע בהחזרי מס יש לתאם פגישה מראש באמצעות המייל: ksafim1@student.co.il
לסטודנטים שכירים ל-6 השנים האחרונות, יש להצטייד באישורים הבאים עבור הסטודנט ובן/בת זוגתו (במידה של נישואין): 

 

  • טפסי 106 מכל המעבידים. במידה והתקבלו פיצויי פיטורין יש להביא גם טופס 161 מהמעביד.

  • אישורים שנתיים מביטוח לאומי: דמי אבטלה, דמי לידה, מילואים, דמי פגיעה וכו'. 

  • אישורים שנתיים מחברות ביטוח וקופות גמל. 

  • אישורים על ריבית מפקדונות והכנסות משוק ההון מהבנק או מגורם מנכה אחר (טופס 867/א).

bottom of page