top of page

בנק הבחינות

תקופת המבחנים מתקרבת וזקוקים/ות למבחנים משנים קודמות לתרגול?
בנק הבחינות של האגודה עומד לשירותכם/ן! 

ההזדהות למערכת בנק הבחינות היא בעזרת שם המשתמש והסיסמה האוניברסיטאיים. 
* שימוש בבנק הבחינות מוגבל למשלמי דמי רווחה בלבד.
*לכל בעיה בהורדת מבחנים – ניתן לפנות למחלקת אקדמיה: acad4@student.co.il, בצירוף ת.ז
והמבחנים שברצונכם להוריד.

זכויות לתקופת מבחנים

לפניכם רשימת הזכויות שלכם. מועדים מיוחדים, מהלכי בחינה וערעורים.

 • Coffee star – מדעי החברה
  תפריט קופי סטאר - לחצו עלי
 • Coffee star – משפטים
  תפריט קופי סטאר משפטים
 • CafeNeto
  תפריט קפה נטו
 • Must&mayo
  תפריט Must&mayo
 • Fabiano
  תפריט Fabiano
 • Market – עלים ירוקים
  תפריט Market – עלים ירוקים
 • Ako/אקו
  תפריט Ako/אקו
 • Yoto – בניין רפואה
  תפריט Yoto – בניין רפואה
 • Lunch box
  תפריט Lunch box

לכל בעיה בהורדת מבחנים – ניתן לפנות למחלקת אקדמיה: acad4@student.co.il, בצירוף ת.ז והמבחנים שברצונכם להוריד.

bottom of page