top of page

רשימת פרוטוקולים

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות ת"א מתחייבת לתמיכה ולעזרה לכל סטודנט וסטודנטית. הפרוטוקולים שמפורסמים כאן מאפשרים לכם להכיר את פעילות האגודה ולהתעדכן בכל הפעילויות והאירועים הבאים. אנחנו מזמינים את כולם לצפות ולהיות מעודכנים!

כל הפרוטוקולים במקום אחד

bottom of page